Διαγωνισμός «EU Datathon 2019» της ΕΕ για τη χρήση ανοικτών δεδομένων

Οι συμμετέχουσες ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν με τις εφαρμογές τους σε τρεις ειδικές κατηγορίες και να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 75.000 ευρώ.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τη ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε την έναρξη του τρίτου ευρωπαϊκού διαγωνισμού διαχείρισης ανοικτών δεδομένων EU Datathon 2019. Στόχος του διαγωνισμού είναι να προωθήσει τη χρήση των ανοικτών και δημόσιων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τις καινοτόμες ιδέες τους στον τομέα αυτό. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, καλούνται να υποβάλλουν την ιδέα τους ηλεκτρονικά, μέχρι τις 24 Μαρτίου 2019. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν εφαρμογές και διαδραστικές απεικονίσεις που θα παρέχουν νέες υπηρεσίες και δυνατότητες χρήσης των δημόσιων πληροφοριών στους πολίτες, στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον ένα σύνολο δεδομένων που προέρχεται από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ ή/και από τους διεθνείς εταίρους του διαγωνισμού και θα μπορούν να συνδέουν τα εν λόγω δεδομένα με άλλα σύνολα δεδομένων.

Οι συμμετέχουσες ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν με τις εφαρμογές τους σε τρεις κατηγορίες: (α) «Καινοτόμες ιδέες μέσω των ανοικτών και δημόσιων δεδομένων της ΕΕ», (β) «Νέες πληροφορίες για τα οικονομικά και τα χρηματοδοτικά ζητήματα», (γ) «Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και να διεκδικήσουν συνολικά 9 βραβεία. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε κατηγορία, οι συμμετέχουσες ομάδες, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα από τα παρακάτω χρηματικά βραβεία: 1ο βραβείο/15.000 ευρώ, 2ο βραβείο/7.000 ευρώ και 3ο βραβείο/3.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση των ομάδων που θα προεπιλεχθούν θα γίνει μέχρι τις 5 Απριλίου 2019, και στη συνέχεια αυτές οι ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν τις τελικές προτάσεις τους μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με το τελικό συνέδριο στις Βρυξέλλες, στις 13 Ιουνίου 2019, όπου οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τα σχέδιά τους ενώπιον επιτροπής εμπειρογνωμόνων και μελών της κοινότητας δημόσιων δεδομένων.

Εταίροι του EU Datathon 2019 είναι οι εξής: Eurostat, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με την υποστήριξη της προπαρασκευαστικής δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Συνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση» και του προγράμματος ISA² της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες). 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης