Το Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό και η Ανοικτή Πρόσβαση στο επίκεντρο ημερίδας ΕΕΛΛΑΚ και ΕΚΤ

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα «Ελεύθερο – Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα», την οποία διοργάνωσαν ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network-Hellas, και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στις 26 Οκτωβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κύριος ομιλητής της ημερίδας ήταν ο πρόεδρος του FSFE (Free Software Foundation Europe), Matthias Kirschner.

Στόχος της ημερίδας, ήταν να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα του ελεύθερου λογισμικού και της Ανοικτής Πρόσβασης στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα, για τους πολίτες, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Η ημερίδα ξεκίνησε με την παρουσίαση του Enterprise Europe Network – Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Η Γεωργία Τζένου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe Network – Hellas) έδωσε έμφαση στις υπηρεσίες διεθνούς δικτύωσης, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς που παρέχει το δίκτυο χωρίς χρέωση, με περισσότερες από 550 διακρατικές επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες.

Το Enterprise Europe Network-Hellas βοηθάει τις φιλόδοξες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν εντός Ε.Ε. και πέρα των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς το Enterprise Europe Network διαθέτει 3.000 ειδικούς από 600 οργανισμούς σε περισσότερες από 60 χώρες. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, καθώς διαθέτει προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και μακρόχρονη πείρα σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες Καινοτομίας.  

Στην συνέχεια, ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, Διομήδης Σπινέλλης, παρουσίασε τις δράσεις του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, στόχος των οποίων είναι, κυρίως, η προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Ελλάδα στους τομείς της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας, και προλόγισε τον κύριο ομιλητή της εκδήλωσης Matthias Kirschner, Πρόεδρο του FSFE.

Ο Matthias Kirschner, στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, παρουσίασε τις βασικές αρχές του ελεύθερου λογισμικού και τους τρόπους που αυτές οι αρχές μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να επωφεληθούν από το Ελεύθερο Λογισμικό, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πώς το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του Τύπου και την προστασία της ιδιωτικότητας. Επιπλέον, ο Matthias Kirschner τοποθετήθηκε σχετικά με διάφορες παρανοήσεις που αφορούν στο Ελεύθερο Λογισμικό, αποσαφηνίζοντας το τοπίο, όπως για παράδειγμα ότι είναι εφικτή η βιωσιμότητα και η κερδοφορία επιχειρήσεων που βασίζονται στο Ελεύθερο Λογισμικό.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 2 από τα πιο σημαντικά έργα ανοικτής πρόσβασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η πύλη Searchculture.gr και η υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Γεωργιάδης παρουσίασε την ανοικτή διαδικτυακή πύλη του EKT Searchculture.gr, που προσφέρει κεντρική και ανοικτή πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, ενώ μία σημαντική καινοτομία του είναι η δυνατότητα του εννοιολογικού εμπλουτισμού της πληροφορίας, η οποία οδηγεί στην καλύτερη διασύνδεση των δεδομένων. Στο SearchCulture.gr μπορεί να διαθέσει περιεχόμενο κάθε οργανισμός της χώρας που διαθέτει ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο. Οι φορείς, που εντάσσουν τα μεταδεδομένα τους στο SearchCulture.gr εξασφαλίζουν διεθνή διαχρονική προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού τους πλούτου, και ως εκ τούτου τοποθετούνται με εξέχοντα τρόπο στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον του ψηφιακού πολιτισμού. Τα μεταδεδομένα, σε συμφωνία με τους φορείς, τροφοδοτούν αναγνωρισμένες διεθνείς πλατφόρμες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως είναι η Europeana.

Η Μαρίνα Αγγελάκη παρουσίασε την πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων Ανοικτής Πρόσβασης ΕΚΤ ePublishing. Το ΕΚΤ ePublishing αξιοποιεί την τεχνογνωσία και τις υποδομές του ΕΚΤ προς τη μετάβαση έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων σε δικτυακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης, ενώ παρέχει στους συνεργαζόμενους εκδότες ψηφιακές υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας και εξασφαλίζουν την παρουσίαση των ηλεκτρονικών εκδόσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Την ημερίδα ολοκλήρωσε η Polina Malaja (Συντονίστρια της νομικής ομάδας του FSFE), παρουσιάζοντας την σχέση των ψηφιακών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ελεύθερο λογισμικό και τον ανοικτό κώδικα.

Οι παρουσιάσεις και τα βίντεο της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ