Τα Πρακτικά του Συνεδρίου "Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία", διαθέσιμα στην πλατφόρμα eProceedings του ΕΚΤ

51 ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνής επιστημονικής κοινότητας είναι διαθέσιμες με ανοικτή πρόσβαση στην πλατφόρμα eProceedings του ΕΚΤ με πρακτικά συνεδρίων.

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου «Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία» είναι πλέον διαθέσιμα με ανοικτή πρόσβαση, στην πλατφόρμα eProceedings του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το συνέδριο διεξήχθη στην Αθήνα, με διεθνή συμμετοχή, από 1-3 Ιουλίου 2016 και διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας (ΙΝΟΕΚ), υπό την αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Από εδώ και στο εξής, τα πρακτικά των συνεδρίων που ανά δύο χρόνια διοργανώνει ο φορέας, θα εκδίδονται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πρακτικών συνεδρίων της υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ.

Ποιές αλλαγές διαπιστώθηκαν στις δαπάνες εκπαίδευσης (δημόσιες και ιδιωτικές) για την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, όπου βρίσκεται σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης; Το μέγεθος των σχολικών μονάδων, οι συγχωνεύσεις σχολείων και ο αριθμός των μαθητών επιδρούν στο ετήσιο δημόσιο κόστος ανά μαθητή; Κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης από τις συνθήκες εργασίας που βιώνουν και σε ποιό βαθμό ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των μαθητών στη Β/θμια εκπαίδευση; Μία σχολική μονάδα, στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μπορεί να αναλάβει την οργάνωση εκπαιδευτικών καινοτομιών και ταυτόχρονα να προωθήσει νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση αναφορικά με την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και τη χρήση νέων διδακτικών μέσων; 

Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που κάλυψε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος ο Καθηγητής της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Δημήτρης Νανόπουλος, ο διεθνώς διακεκριμένος επιστήμονας στην Οικονομική της Εκπαίδευσης Γεώργιος Ψαχαρόπουλος, το στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Harry – Antony Patrinos, οι Καθηγητές Πανεπιστημίων διαφόρων χωρών Ηλίας Καραγιάννης, Μανώλης Μαματζάκης, Χρήστος Σακελλαρίου, οι Καθηγητές, Βουλευτές & τ. Υπουργοί, Ιωάννης Μανιάτης και Χρήστος Σταϊκούρας, ο Καθηγητής Ιωάννης Παντής, Γεν Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης Βουλευτής Επικρατείας, οι επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, Δρ Αθανάσιος Θανόπουλος, Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου, η Καθηγήτρια κ. Μαρία Νικολαΐδου, πρύτανης, ο Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, δεκάδες Πανεπιστημιακών και άλλων ερευνητών και εκατοντάδες συνέδρων.

Ανατρέξτε στο πρώτο τεύχος των πρακτικών του συνεδρίου που είναι ήδη ψηφιακά διαθέσιμο στην πλατφόρμα eProceedings και αναζητήστε 51 εξόχως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, που αναμένεται να απασχολήσουν την εγχώρια και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Μεταξύ άλλων, στο τρέχον τεύχος διαβάστε:

Ο εκδότης των πρακτικών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, ιδρύθηκε το 2012. Συνιστά αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει έδρα την Αθήνα, ενώ  οι ιδρυτές του είναι μέλη ΔΕΠ και επιστήμονες εξειδικευμένοι στην Οικονομική και το Επιστημονικό Management της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η επιστημονική συμβολή στο θεωρητικό πεδίο των Oικονομικών της Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας και της Καινοτομίας, στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Πολιτικών και Επενδύσεων στο επίπεδο της εφαρμοσμένης πολιτικής και συνακόλουθα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας των δύο φορέων, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού και το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου. Η θεματολογία των Συνεδρίων “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία” που διοργανώνει το Ινστιτούτο καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την οικονομία.

Η πλατφόρμα eProceedings αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πρακτικών συνεδρίων, και διάθεσης έγκριτου περιεχομένου με όρους ανοικτής πρόσβασης, που αναδεικνύει τις δραστηριότητες των επιστημονικών φορέων και το έργο των Ελλήνων ερευνητών.

Σημειώνεται οτι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr), περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.

Οι δράσεις του ΕΚΤ για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις απορρέουν από τον θεσμικό ρόλο του φορέα για τη συγκέντρωση, ανοικτή διάθεση και προβολή της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και ενισχύουν το όραμα του φορέα να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση σε νέα μοντέλα ψηφιακής έρευνας (e-science) με όχημα την τεχνολογία. Στην κατεύθυνση αυτή, το ΕΚΤ διευρύνει όλο και περισσότερο το δίκτυο των συνεργασιών του με έγκριτους επιστημονικούς εκδότες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, ΕΚΤ