Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η εκδήλωση του ΕΚΤ "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα"

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της Χαρτογράφησης των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργάνωσε την Πέμπτη 2 Μαρτίου εκδήλωση με θέμα "Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα" στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Hellenic Innovation Forum 2017. Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρουσιάστηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ, ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, καθώς και τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up. Χαρακτηριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας ήταν η κατάμεστη αίθουσα της εκδήλωσης και ο μεγάλος αριθμός ερωτήσεων για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρέχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα.  

Συγκεκριμένα, η Γεωργία Τζένου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονίστρια του Enterprise Europe Network-Hellas) παρουσίασε το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα εργαλεία που παρέχει για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το ΕΚΤ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, παρέχει υπηρεσίες προς τις ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις με ευρωπαϊκή διάσταση, όπως μεταφορά τεχνολογίας, πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, πληροφόρηση για ευρωπαϊκές πολιτικές και διαχείριση καινοτομίας. Οι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, επιχορηγήσεις, δάνεια/εγγυήσεις, βραβεία, crowdfunding και έμμεση χρηματοδότηση και προέρχονται από πόρους των προγραμμάτων Ορίζοντας 2020, COSME, INTERREG EUSAIR, CREATIVE EUROPE MEDIA, ERASMUS+, INNOSUPP VOUCHERS, NCP και Enterprise Europe Network.

Με την μακρόχρονη εμπειρία του, τις υποδομές, την τεχνογνωσία και την εξαιρετική δικτύωση μέσα στο εθνικό οικοσύστημα, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, μπορεί να κατευθύνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν εντοπίσει τις ανάγκες τους στους ανάλογους φορείς και τους περισσότερους από 600 οργανισμούς από 60 χώρες του ευρωπαϊκού δικτύου ή στις υπηρεσίες που θα εξασφαλίσουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η Γεωργία Τζένου αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων του ΕΚΤ και του Enterprise Europe Network-Hellas, την ιστορία επιτυχίας της εταιρείας Intale, η οποία, με την υποστήριξη των δύο φορέων, αναγνωρίστηκε ως μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στην Ευρώπη, μέσω του προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις SME Instrument, και επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε αγορές του εξωτερικού.

Στη συνέχεια οι Εθνικοί Εκπρόσωποι του προγράμματος COSME, Τίμος Ρέκκας και Ευαγγελία Σολωμού, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, παρουσίασαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), με προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ και δράσεις για βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση (Εγγυήσεις & Επιχειρηματικά Κεφάλαια), της πρόσβασης στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, του κανονιστικού πλαισίου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής κουλτούρας. Στο πρόγραμμα COSME αποτυπώνονται βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups, scale-ups) και η ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας.

Στην τελευταία παρουσίαση της εκδήλωσης, ο Γιάννης Πλεμμένος και η Αφροδίτη Θεοδωρακάκου (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τμήμα Α' Πολιτικών & Δομών Υποστήριξης ΜμΕ – Διαχείριση StartUpGreece) παρουσίασαν τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το StartupGreece είναι η ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την οποία εκπροσωπεί και διαχειρίζεται η Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη στήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Ελλάδας και παρέχει στοχευμένη πληροφόρηση και έναν διαδικτυακό χώρο για δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών.

Σχετικά με την ταυτότητα της έρευνας για τη Χαρτογράφηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών start-up επιχειρήσεων, ξεκίνησε με μία πρώτη διερεύνηση επιχειρηματικών αναγκών των υφιστάμενων και υπό σύσταση start-ups στην Ελλάδα ή ελληνικών συμφερόντων, μέσω του StartUpGreece. Η έρευνα διήρκησε από τις 21/10/2016 έως τις 25/11/2016, καταλήγοντας με 128 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από 65 υφιστάμενες επιχειρήσεις και 63 υπό σύσταση επιχειρήσεις σε διαφορετικό στάδιο ωριμότητας. Τα αποτελέσματα, μερικά εκ των οποίων είναι διαθέσιμα στην παρουσίαση της εκδήλωσης, είναι ενδεικτικά και χρήσιμα για περαιτέρω διερεύνηση, στόχευση και εξειδίκευση, και θα ενσωματωθούν στο Εθνικό Παρατηρητήριο ΜμΕ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Όλες οι παρουσιάσεις και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση του ΕΚΤ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Hellenic Innovation Forum 2017 (1-2 Μαρτίου) στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 1.200 άτομα, εκπροσωπώντας επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, -