Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα σε ημερίδα στη ΔΕΘ

"Με την εκταμίευση των πρώτων 18 εκ ευρώ, από τα 240 εκ ευρώ που διατίθενται συνολικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), προκηρύσσονται άμεσα υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες κα ερευνητικά προγράμματα για μεταδιδάκτορες", ανακοίνωσε ο Κ. Φωτάκης.

Οι νέες δράσεις και προκηρύξεις του ΕΣΠΑ στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας παρουσιάστηκαν στην ημερίδα "Έρευνα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα: Η νέα προσέγγιση και το ΕΣΠΑ 2014-2020", η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η έναρξη των εργασιών της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε με χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Θωμά Μαλούτα. Στη συνέχεια, ακολούθησαν παρουσιάσεις από τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη και τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση.

Στην ομιλία του ο Κ. Φωτάκης δήλωσε ότι: "18 εκατ. ευρώ θα διατεθούν άμεσα για τη στήριξη της Έρευνας στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας". "Με την εκταμίευση των πρώτων 18 εκ ευρώ, από τα 240 εκ ευρώ που διατίθενται συνολικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ),  προκηρύσσονται  άμεσα  υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες κα ερευνητικά προγράμματα για μεταδιδάκτορες", ανακοίνωσε ο Κ. Φωτάκης.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας "Οι δράσεις αυτές, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες του ΥΠΠΕΘ, αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό αντίδοτο στο κύμα φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Στο επίκεντρο της υλοποίησής τους θα βρίσκεται η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, ώστε να τονωθούν και να αναδειχθούν οι δυνατότητες του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και να δημιουργηθούν πόλοι έλξης για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας".

Όπως τόνισε ο Κ. Φωτάκης, "Οι συνθήκες της ατελέσφορης λιτότητας που εφαρμόστηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια επέτειναν το κύμα φυγής και πλέον επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων με διαδικασίες κατεπείγοντος. Για τον λόγο αυτό οι πρώτες δύο δράσεις έχει αποφασισθεί να προκηρυχθούν το αργότερο πριν το τέλος Οκτωβρίου του 2016. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ".

Ο Υφυπουργός Αλ. Χαρίτσης παρουσίασε τις νέες προκηρύξεις ΕΣΠΑ στον τομέα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στην ομιλία του, ο Υφυπουργός σκιαγράφησε το συνολικό σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ ως βασικού εργαλείου για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης.

"Από το νέο ΕΣΠΑ έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, με τους εξής επιμέρους στόχους: (α) την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, (β) τη συνεργασία επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς, (γ) τη δημιουργία επιχειρήσεων από ομάδες ερευνητών, (δ) τη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών της χώρας", ανέφερε ο Υφυπουργός.

Eιδικά όσον αφορά τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα, ο Αλ. Χαρίτσης δήλωσε: "Ο α’ κύκλος των προσκλήσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις και για την  αυτοαπασχόληση νέων επιστημόνων συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στα μέσα Οκτώβρη θα ανακοινωθεί ο β’ κύκλος (που θα ενσωματώνει την εμπειρία και τις παρατηρήσεις που συλλέξαμε από τον α’ κύκλο). Θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις, όπως για τη δικτύωση επιχειρήσεων (clusters, meta-clusters) ή για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. Στη νέα επιχειρηματικότητα εντάσσεται για μας και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, που μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας".

Αναφερόμενος στις δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, και των νέων ερευνητών/ερευνητριών σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα (δράσεις του κοινωνικού πυλώνα, ΕΠΑΝΑΔ), ο Υφυπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τις σχετικές δράσεις: Υποτροφίες για διδακτορική έρευνα (18,6 εκ €), Υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα (15 εκ €), Σύσταση ερευνητικών ομάδων από νέους ερευνητές (27 εκ €), Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού (42 εκ €).

Στη συνέχεια η Αγνή Σπηλιώτη, Διευθύντρια Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ μίλησε με θέμα: "Επιχειρηματική Ανακάλυψη: από τη Διαβούλευση στις Νέες Δράσεις". Στην ομιλία της η Α. Σπηλιώτη παρουσίασε, μεταξύ άλλων τις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης: Αγροδιατροφή, Βιο-επιστήμες -Υγεία & Φάρμακα, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics), Υλικά - Κατασκευές, Πολιτισμός - Τουρισμός - Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Λέλας Πουλακάκη, Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ),  η οποία αναφέρθηκε στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία". Το σύνολο δημόσιας δαπάνης για τη δράση, η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα, ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ (Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - 56 εκατ. ευρώ, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς - 200 εκατ. ευρώ, Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - 24 εκατ. ευρώ). 

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό και συζήτηση με τους ομιλητές, η οποία επικεντρώθηκε στις αναμενόμενες νέες προκηρύξεις, στο πλάισιο του ΕΣΠΑ και του ΕΛΙΔΕΚ, για τη χρηματοδότηση νεών ερευνητών αλλά και ερευνητικών έργων σε Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ και επιχειρήσεις. H ημερίδα βιντεοσκοπήθηκε με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και το βίντεο της είναι διαθέσιμο στο Αποθετήριο Ηλιος

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ, ΕΚΤ