Κύπριος Χαρακτήρ: Ένας ιστότοπος για την αρχαία κυπριακή νομισματική, ιστορία και αρχαιολογία

Στον ιστότοπο του ερευνητικού έργου «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)», θα μάθετε όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την αρχαία κυπριακή νομισματική, ιστορία και αρχαιολογία.

Ο ιστότοπος «Κύπριος Χαρακτήρ», καρπός του ερευνητικού έργου «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαίας και κλασικής περιόδου (6ος – 4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών είναι πλέον προσβάσιμος, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Αρχαία Κύπρο, τόσο για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα όσο και για το ευρύ κοινό.

Το ερευνητικό έργο «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)» ξεκίνησε ως μια ιδέα που είχε ως στόχο τη συγκέντρωση και μελέτη των νομισμάτων που εξέδωσαν οι βασιλείς της Κύπρου (σε συνέχεια ολοκλήρωσης παρόμοιας μελέτης με αντικείμενο τις χρυσές νομισματικές εκδόσεις).

Το έργο οργανώθηκε σε ενότητες εργασίας, οι οποίες αφορούν τη συγκέντρωση του νομισματικού υλικού που φυλάσσεται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο, τη δημιουργία νομισματικής βάσης δεδομένων και τον εμπλουτισμό της με νομισματικό υλικό, τη μελέτη του νομισματικού υλικού και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων και μέσω της δημιουργίας ενός ιστότοπου αφιερωμένου στην ιστορία, αρχαιολογία και νομισματική της Αρχαίας Κύπρου.

Σήμερα, ο ιστότοπος «Κύπριος Χαρακτήρ» είναι προσβάσιμος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αρχαία κυπριακή νομισματική, ιστορία και αρχαιολογία. Εξερευνώντας τον ιστότοπο, μπορείτε:

  • να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικές με τα αρχαία νομίσματα των κυπριακών πόλεων – βασιλείων,
  • να διαβάσετε επιστημονικά άρθρα που συντάχθηκαν ειδικά για τον ιστότοπο από εξειδικευμένους ερευνητές,
  • να εντοπίσετε σχετική  βιβλιογραφία (για το σύνολο της κυπριακής νομισματικής βιβλιογραφίας 1836-2014),
  • να ενημερωθείτε για εκδηλώσεις και
  • να συμβουλευτείτε συνδέσμους ενδιαφέροντος με έμφαση στην Αρχαία Κύπρο και στη Νομισματική.

Tον πυρήνα του ιστότοπου αποτελεί η νομισματική βάση δεδομένων με ποικίλες δυνατότητες αναζήτησης, η οποία φιλοξενεί σημαντικό αριθμό αρχαίων κυπριακών νομισμάτων που φυλάσσονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές από ολόκληρο τον κόσμο. Η νομισματική βάση δεδομένων ενισχύεται από επιστημονικά άρθρα, τα οποία εντάσσονται σε εννέα θεματικές ενότητες και πραγματεύονται πτυχές της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομισματικής της Αρχαίας Κύπρου. Εξωτερικοί συνεργάτες συνέγραψαν 50 επιστημονικά άρθρα, τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο μετά από τη διαδικασία μετάφρασης και επιμέλειάς τους. Τα κείμενα προτείνονται στην ελληνική και στην αγγλική και συνοδεύονται από βιβλιογραφία, εικόνες και ψηφιακούς χάρτες.

Τη νομισματική βάση δεδομένων και τα επιστημονικά άρθρα πλαισιώνουν: πλήρης βιβλιογραφία της κυπριακής νομισματικής και νομισματοκοπίας με δυνατότητες αναζήτησης, η οποία καλύπτει τα έτη 1836-2014 και την οποία συνέταξε η Δρ. Anne Destrooper-Georgiades, σύνδεσμοι ενδιαφέροντος, ημερολόγιο εκδηλώσεων, καθώς και πηγές πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνουν διαλέξεις και εκπαιδευτικά κείμενα για την Αρχαία Κύπρο.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή επιστημονικής και τεχνικής ομάδας, και με τη συνδρομή εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, υπό την επιστημονική εποπτεία και τον συντονισμό της ερευνήτριας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών Ευαγγελινής Μάρκου.

Το ερευνητικό έργο «Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος-4ος αι. π.Χ.) (SilCoinCy)», υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ), Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και στο διάστημα Ιανουάριος 2014 - Oκτώβριος 2015 χρηματοδοτήθηκε από τη δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών