Το περιοδικό «Θεάτρου Πόλις» προστίθεται στον πλούσιο εκδοτικό κατάλογο της υπηρεσίας eJournals του ΕΚΤ

Μέχρι σήμερα, στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals είναι διαθέσιμα 70 περιοδικά που παρέχουν Ανοικτή Πρόσβαση στο περιεχόμενο 18.239 άρθρων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την ηλεκτρονική έκδοση, φιλοξενία και διάθεση του περιοδικού «Θεάτρου Πόλις» που καλύπτει πεδία διεπιστημονικού ενδιαφέροντος για το θέατρο, τις τέχνες και τον πολιτισμό στην Ελλάδα και διεθνώς.

Tο περιοδικό Θεάτρου Πόλις που είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο στο κοινό μέσω της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals που αναπτύσσει το ΕΚΤ, έχει στόχο να αποτελέσει τον (ηλεκτρονικό) τόπο μιας «πόλης», μιας θεατρικής κοινωνίας, η οποία συγκροτείται βάσει του θεάτρου ως κοινώς επιδιωκόμενου «αγαθού» και ταυτόχρονα βάσει της επιδίωξης του κοινού αγαθού μέσω του θεάτρου και των τεχνών.

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση, τη φιλοξενία και τη διάθεση του περιοδικού. Tο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι υπεύθυνο για την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου της εκάστοτε επιστημονικής έκδοσης.

Ένα περιοδικό για το θέατρο, τις τέχνες και τον πολιτισμό

Ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού «Θεάτρου Πόλις»

Τα πεδία που καλύπτει το διεπιστημονικό περιοδικό «Θεάτρου Πόλις» είναι το ελληνικό και παγκόσμιο θέατρο και δράμα σε όλες τις ιστορικές εκφάνσεις τους και σε σχέση με τον πολιτισμό, τη θεωρία και ευρύτερα τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και σε σχέση με όλες τις συναφείς τέχνες και ερευνητικούς κλάδους, όπως είναι, για παράδειγμα, η λογοτεχνία, ο χορός, η μουσική, τα εικαστικά, κάθε είδους δρώμενα και τελετές, η παιδαγωγική του θεάτρου, η ενδυματολογία, η σκηνογραφία και η αρχιτεκτονική.

Το θέατρο συνιστά μια σύνθετη τέχνη, που διατηρεί μία σχέση αλληλεπίδρασης τόσο με τις άλλες τέχνες όσο και με τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Ειδικότερα το σύγχρονο θέατρο παρουσιάζει μια ειδολογική, θεματική και μορφική ποικιλότητα, η οποία ευνοεί την συνεξέτασή του με άλλες πολιτισμικές μορφές και περιβάλλοντα. Τα διαφορετικά θεματικά πεδία που καλύπτει το περιοδικό «Θεάτρου Πόλις» ανταποκρίνονται σε αυτή την εγγενή συνθετότητα του θεάτρου και την αυξανόμενη συνεργία του με άλλες μορφές τέχνης, δημιουργίας και γνώσης, όπως άλλωστε αντανακλώνται στη διεπιστημονική προοπτική και τη σύζευξη θεωρίας και πράξης, τέχνης και επιστήμης, που χαρακτηρίζουν καταστατικά το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το περιοδικό «Θεάτρου Πόλις» βασίζεται στο σύστημα της πολλαπλής ανώνυμης κρίσης, εκδίδεται μία φορά τον χρόνο ή κάθε δύο χρόνια (διπλό τεύχος) και λειτουργεί κυρίως με θεματικά αφιερώματα που επιμελούνται διαφορετικοί επιμελητές κάθε φορά, μετά από έγκριση της Συντακτικής / Επιστημονικής Επιτροπής που αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι προδιαγραφές των δημοσιευμάτων ορίζονται από τις προσκλήσεις των επιμελητών του εκάστοτε τεύχους και αναγράφονται στον ιστότοπο του περιοδικού και στον ιστότοπο του Τμήματος (http://ts.uop.gr).

Τα πρωτότυπα άρθρα που υποβάλλονται προς δημοσίευση στους ειδικούς επιμελητές ή τη συντακτική επιτροπή υπόκεινται στην κρίση τουλάχιστον δύο ειδικών αναγνωστών. Στο περιοδικό δημοσιεύονται κυρίως πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και μελέτες μετά από ανώνυμη κρίση, αλλά σε ορισμένα τεύχη μπορεί να δημοσιευθούν επίσης επιλεγμένες μεταφράσεις ξένων άρθρων (κατά προτίμηση πρωτότυπων), βιβλιοκρισίες και συνεντεύξεις ή πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο κατά την κρίση των επιμελητών και τη σύμφωνη γνώμη της Συντακτικής Επιτροπής.

Τεύχος #5-7 (2019-2021)

Μελετήστε το τελευταίο τεύχος του περιοδικού

Το νέο και ιδιαίτερα πλούσιο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Θεάτρου Πόλις», που εκδίδει το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το επιμελήθηκαν οι Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματός Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Ύστερα από μια εποχή εκδοτικής, ερευνητικής και καλλιτεχνικής στασιμότητας που επέβαλε η πανδημία, το συγκεκριμένο τεύχος εγκαινιάζει επίσης τη σύμπραξη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με το ΕΚΤ, από το οποίο πλέον εκδίδεται το περιοδικό με ελεύθερη πρόσβαση, σηματοδοτώντας έτσι το άνοιγμα της  επιστημονικής έρευνας  προς την κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές μέσα από τη συνεργασία πολιτιστικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων. Στην παρούσα φάση στο αρχείο των τευχών του περιοδικού είναι διαθέσιμο μόνο το τεύχος #5-7 (2019-2021): Κινηματογράφος και ιστορία: η μνήμη μιας χώρας και οι χώρες της μνήμης. Τους επόμενους μήνες το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα αναρτήσει στη συγκεκριμένη ενότητα όλα τα προγενέστερα τεύχη του περιοδικού.

Στον πρόλογο του παρόντος τεύχους, η Αγγελική Σπυροπούλου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η θεματική του παρόντος τεύχους εισάγει, επιπλέον, μια κρίσιμη προβληματική στην έρευνα  της τέχνης, εστιάζοντας στον κινηματογράφο και την ιστορική μνήμη, αντανακλώντας έτσι τη σύγχρονη «ιστορική στροφή» στις πολιτισμικές και καλλιτεχνικές σπουδές. Στις πρωτότυπες εργασίες που φιλοξενούνται στο τεύχος και τις οποίες  υπογράφουν εκλεκτοί Έλληνες και ξένοι θεωρητικοί, κριτικοί και  καλλιτέχνες, παρατηρείται ένα εύρος προσεγγίσεων της σχέσης κινηματογράφου και ιστορίας, που εκτείνεται από το τοπικό στο διεθνές, από την ενδελεχή ανάλυση συγκεκριμένων ταινιών σε θεωρητικά, επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα, κυκλώνοντας έτσι πλήρως το αντικείμενο μελέτης».

«Η σχέση κινηματογράφου και ιστορικής μνήμης ξεδιπλώνεται στο τεύχος σημαίνουσα και πολύπλευρη, με μια δική της μοναδική ιστορικότητα. Ήδη  από τις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Γερμανός φιλόσοφος Βάλτερ Μπένγιαμιν εντόπισε την ριζικά καινοτόμο συμβολή του κινηματογράφου τόσο ως προς την πρόσληψη ευρύτερα της τέχνης εκτός του παραδοσιακού λατρευτικού πλαισίου της όσο και ως προς την μεγάλη αφηγηματική του δύναμη, καθώς μπορεί να διακόπτει και να ανασυστήνει την ιστορία με τις νέες τεχνικές αναπαραγωγής, αναπαράστασης και απεύθυνσης καθώς και τις συνθήκες μαζικής υποδοχής, που του προσιδιάζουν. Οι επιμελητές και οι συγγραφείς πραγματεύονται καίριες όψεις αυτής της δυναμικής και στενής σχέσης και αξίζουν τις πιο θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μας για την πολύτιμη προσφορά τους στο περιοδικό του τμήματος και πάνω από όλα στις κινηματογραφικές και πολιτισμικές σπουδές»!

Η εκδοτική υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ

Η υπηρεσία eJournals αποτελεί μέρος της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του ΕΚΤ για την έκδοση και διάθεση ηλεκτρονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών/βιβλίων.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία eJournals για την έκδοση και τη φιλοξενία περιοδικών απευθύνεται σε επιστημονικούς εκδότες, σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, σε λαογραφικά ιδρύματα και σε πολιτιστικούς οργανισμούς που επιλέγουν να διαθέτουν την επιστημονική τους παραγωγή με Ανοικτή Πρόσβαση. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας οι συνεργαζόμενοι εκδότες μπορούν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα νέο επιστημονικό περιοδικό και να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο και συνεχώς εξελίξιμο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Μέχρι σήμερα, στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals είναι διαθέσιμα 70 περιοδικά που παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 18.239 άρθρων. Ανατρέξτε στον κατάλογο των περιοδικών και αναζητήστε άρθρα για τις κοινωνικές επιστήμες, για τις φυσικές επιστήμες, για την ιατρική και τις επιστήμες της υγείας, για τις γεωπονικές επιστήμες και την κτηνιατρική και για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες.

Το έργο

Η πλατφόρμα ePublishing και οι σχετικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων ξεκίνησαν να αναπτύσσονται το 2007 και αφορούν την έκδοση και διάθεση ηλεκτρονικών περιοδικών (eJournals), πρακτικών συνεδρίων (eProceedings) και μονογραφιών/βιβλίων (eBooks). Εξελίσσονται δε διαρκώς προς όφελος των εκδοτών και των χρηστών. Στην παρούσα φάση, η τεχνολογική αναβάθμιση και η επέκταση του ePublishing με νέες τεκμηριωτικές δράσεις, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του ΕΚΤ αναβαθμίζεται και επεκτείνεται ώστε να προσφέρει στους εκδότες νέες λειτουργικότητες για τη διευκόλυνση των διαχειριστικών εργασιών που διενεργούν και στους χρήστες αναβαθμισμένες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και εύρεση ψηφιακού υλικού.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου