Τεύχος 46

Τεύχος 46 | Ιαν.-Φεβ. 2005
Σημείωμα της Έκδοσης
Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί πλέον προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και οι δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα και την τεχνολογία, που ανακοινώθηκαν στις αρχές του 2005, ... >>

Αφιέρωμα

Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο μέχρι το τέλος του 2010, στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, απαιτεί έντονες, συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες τόσο από την πλευρά της Ενωσης, όσο και από αυτή των κρατών-μελών. Το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και τα μέτρα και οι δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα και την τεχνολογία, που ανακοινώθηκαν στις αρχές του 2005, είναι οι πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια περίοδο η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών διοργάνωσε το 1ο Συμπόσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το εθνικό σύστημα έρευνας, το διεθνές πλαίσιο και τη σχέση της έρευνας με την παιδεία και την κοινωνία. Για τις θεσμικές αλλαγές που προωθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αλλά και ... >>

Συνεντεύξεις

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυση της αριστείας

Ιωάννης Τσουκαλάς

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας