Η έρευνα στην Ελλάδα: Νέες δράσεις και προοπτικές

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο μέχρι το τέλος του 2010, στόχος που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, απαιτεί έντονες, συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες τόσο από την πλευρά της Ενωσης, όσο και από αυτή των κρατών-μελών.

Το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και τα μέτρα και οι δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα και την τεχνολογία, που ανακοινώθηκαν στις αρχές του 2005, είναι οι πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Την ίδια περίοδο η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών διοργάνωσε το 1ο Συμπόσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το εθνικό σύστημα έρευνας, το διεθνές πλαίσιο και τη σχέση της έρευνας με την παιδεία και την κοινωνία.

Για τις θεσμικές αλλαγές που προωθεί η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αλλά και για τις νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" για τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, μιλάει ο Γενικός Γραμματέας καθ. Ιωάννης Τσουκαλάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" στον Μαργαρίτη Προέδρου.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ