Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και ενίσχυση της αριστείας

Ιωάννης Τσουκαλάς

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Τεύχος 46 | Ιαν.-Φεβ. 2005

Συνέντευξη

H ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια. O Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς μιλάει στον ελληνικό κόμβο της CORDIS, στον Μαργαρίτη Προέδρου, για την αναδιοργάνωση του ελληνικού ερευνητικού συστήματος και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα.

Ο κ. Τσουκαλάς παρουσιάζει τα νέα μέτρα για την προώθηση της επιστημονικής αριστείας, τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και την προώθηση της καινοτομίας στις περιφέρειες. Επισημαίνει τις πολύ καλές επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων σε τομείς του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, ενώ για το 7ο ΠΠ εκφράζει προβληματισμό αλλά και αισιοδοξία για την ελληνική συμμετοχή. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα επιχειρηθεί με συντονισμένο τρόπο η προσέλκυση των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού στην Ελλάδα.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ