Τεύχος 48

Τεύχος 48 | Μάιος-Ιούν. 2005
Σημείωμα της Έκδοσης
Η Ελλάδα, μια χώρα με ιστορική σχέση με τη θάλασσα και μια ακτογραμμή 18.000 χιλιομέτρων, έχει να παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά επιτεύγματα στο χώρο της θαλάσσιας έρευνας και τεχνολογίας. Κύριος φορέας υλοποίησης αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων ... >>

Αφιέρωμα

Τα 60 χρόνια θαλάσσιας έρευνας στην Ελλάδα γιόρτασε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με εκδηλώσεις από τις 18 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου 2005, στην Αθήνα, την Κρήτη και τη Ρόδο. Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η παρουσίαση των ερευνητικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων του Κέντρου στο ευρύτερο κοινό, αλλά και η ευαισθητοποίηση μαθητών και νέων σε θέματα υδάτινου περιβάλλοντος. Στο αφιέρωμα για το ΕΛΚΕΘΕ και τα 60 χρόνια της επιστημονικής και κοινωνικής συμβολής του παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη θαλάσσια έρευνα στην Ελλάδα με τελικό σταθμό την ίδρυση του ΕΛΚΕΘΕ, η ερευνητική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και οι δράσεις του Κέντρου για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υδάτινου περιβάλλοντος. Για την κατάσταση της θαλάσσιας έρευνας στην Ελλάδα, το σημερινό ρόλο του ΕΛΚΕΘΕ, τα ... >>

Συνεντεύξεις

Η ελληνική θαλάσσια έρευνα κατέχει τα πρωτεία στην Ανατολική Μεσογείου και τη Μαύρη Θάλασσα

Γεώργιος Χρόνης

Πρόεδρος, ΕΛΚΕΘΕ