COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

COVID-19 as a psychological contagion: A new Pandora’s box to close?
Dua Azim, Sohail Kumar, Sundus Nasim, Taha Bin Arif
Infection Control & Hospital Epidemiology, DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2020.127
Published online by Cambridge University Press: 13 April 2020
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης πανδημίας, είναι φυσικό οι επαγγελματίες υγείας, οι ερευνητές, τα μέσα ενημέρωσης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη δημόσια υγεία, να επικεντρώνονται κυρίως στις παθογόνες και βιολογικές απειλές της λοίμωξης, προκειμένου να κατανοήσουν την σχετική παθοφυσιολογία και να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της νόσου.
Υπό τέτοιες συνθήκες, όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη του ατόμου, τα ζητήματα ψυχικής υγείας έρχονται σε δεύτερη θέση και συχνά αγνοούνται. Ωστόσο, η σταθερή ψυχική υγεία είναι ένα από τα κλειδιά για την καταπολέμηση αυτής της συνεχιζόμενης πανδημίας και την αποκατάσταση της κοινωνίας μετά από αυτή. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ψυχικές επιπτώσεις μιας πανδημίας, είναι υποχρεωτικό να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτή, όπως ο φόβος, το άγχος και ο θυμός.
COVID‐19: Herd Immunity and Convalescent Plasma Transfer Therapy
Kirtimaan Syal
Journal of Medical Virology, DOI: 10.1002/jmv.25870
First published: 13 April 2020
Η εργασία υποστηρίζει ότι το πλάσμα αίματος ασθενών COVID-19 που έχουν ήδη αναρρώσει, θα μπορούσε να είναι το πιο κρίσιμο όπλο στον αγώνα για θεραπεία, τουλάχιστο των ασθενών που νοσούν σοβαρά. Τα άτομα που έχουν αναρρώσει διαδραματίζουν βασικό ρόλο, τόσο στην επίτευξη «ανοσίας της αγέλης» όσο και στη διάθεση πλάσματος. Για να αξιοποιηθεί επαρκώς αυτή η δυνατότητα, τα άτομα που αναρρώνουν θα πρέπει να καταγράφονται και να τεκμηριώνονται. Το πλάσμα θα πρέπει να ελέγχεται και να αποθηκεύεται σε τράπεζες αίματος με δυνατότητα να χορηγηθεί όταν χρειαστεί αλλά και να είναι διαθέσιμο σε διάφορες χώρες. Από ηθικής άποψης, υπάρχει ένα εμπόδιο για τη λήψη βοήθειας από τους επιζώντες σε τέτοιο βαθμό, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας της υγείας του ευπαθούς πληθυσμού, ανοσοκατεσταλμένων ή ηλικιωμένων ατόμων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως μια λύση και να γίνει σχετική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα άτομα που κατάφεραν να ξεπεράσουν τη νόσο.
Viral modernity? epidemics, infodemics, and the ‘bioinformational’ paradigm
Michael A. Peters, Petar Jandrić & Peter McLaren
Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1744226
https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1744226
Published online: 31 Mar 2020
Ο ιϊκός εκσυγχρονισμός (Viral modernity) είναι μια έννοια που βασίζεται στη φύση των ιών (βιολογική) με τον αρχαίο και κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην εξέλιξη και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα εμπεριέχει τις διάφορες μορφές της βιοπληροφορικής (bioinformation) και τον ρόλο της επιστήμης της πληροφορίας και της πληροφορικής στην σύγχρονη κοινωνία. Στο παρόν άρθρο, ο καθένας από τους 3 συγγραφείς, καταπιάνεται χωριστά με την έννοια του ιού (βιολογικού, τεχνολογικού και πληροφοριακού), με τους κώδικες, τα οικοσυστήματα της πληροφορίας και της πληροφορικής, τις δημοσιεύσεις, την εκπαίδευση και τα αναδυόμενα συστήματα επικοινωνίας της γνώσης αλλά και της παραπληροφόρησης (Infodemics: virus of misinformation). Εντοπίζουν τις συσχετίσεις αυτών με τις επιδημίες, την καραντίνα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ιογενούς-ψηφιακής φιλοσοφίας (Viral-Digital Philosophy-VDP) που βασίζεται στον παραλληλισμό των βιολογικών και τεχνολογικών συστημάτων. Συζητείται η στάση μας απέναντι στο Covid-19 ως μια απάντηση της βιοπληροφορικής (bioinformationalist) που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το πρωτοφανές στην ιστορία επίπεδο ανταλλαγής ενάρετων πληροφοριών  και την αξιοποίηση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού στις δοκιμασίες για τη θεραπεία ή το εμβόλιο. Τις τοποθετήσεις των 3 συγγραφέων ακολουθούν τρεις ανοιχτές αναθεωρήσεις, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τα συμπεράσματα και τα συσχετίζουν με την φιλοσοφία και την έννοια του ιού ως “Pharmakon“ (φάρμακο).

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.