COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Coronavirus disease 2019: the harms of exaggerated information and non-evidence-based measures
John P.A. Ioannidis
Eur J Clin Invest. 2020 Mar 19:e13222. doi: 10.1111/eci.13222. [Epub ahead of print]
First published: 19 March 2020
Η εξελισσόμενη πανδημία του κορονoϊού 2019 (COVID-19), είναι ασφαλώς ανησυχητική. Η σωστή επικοινωνία και η βέλτιστη λήψη αποφάσεων αποτελούν μια συνεχιζόμενη πρόκληση, δεδομένου ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Ωστόσο η πρόκληση αυτή περιπλέκεται από το καταιγισμό αναληθών και διογκωμένων πληροφοριών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες. Είναι σημαντικό να διαφοροποιηθεί άμεσα, η επιδημία στην πραγματική της διάσταση, από την επιδημία ψευδών ισχυρισμών και δυνητικά επιβλαβών ενεργειών
Global Crisis Leadership for Disease‐Induced Threats: One Health and Urbanisation
John Connolly
Global Policy, DOI: 10.1111/1758-5899.12806
First published: 19 March 2020
Ο όρος "One Health" (OH) έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική και σημαντική θέση στις συζητήσεις που σχετίζονται με την ανάγκη μιας παγκόσμιας πολιτικής για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την επικαιροποίηση των πολεοδομικών πολιτικών και των πολιτικών υγείας. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις πολυεπίπεδες διαστάσεις του OH, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που συνδέονται με την αύξηση της αστικοποίησης και τις απειλές που προκαλούν οι ασθένειες  από τη επαφή ζώου-ανθρώπου (π.χ. Corona virus, Ebola, γρίπη των πτηνών, ο ιός Q)
World Economic Prospects Monthly. Overview: Outlook darkens as coronavirus spreads
Ben May, Economist, Director of Global Macro Research
OXFORD ECONOMICS
First published: 19 March 2020
Οι επιπτώσεις από τις αδυναμίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και από τη διατάραξης της καθημερινής ζωής σε όλο τον κόσμο, αναπόφευκτα θα προκαλέσουν μείωση στις καταναλωτικές δαπάνες και στις επενδύσεις, πέραν των διαταραχών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού που παρατηρείται σήμερα. Αναμένουμε ότι η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ θα μειωθεί φέτος στο 2,0% από 2,6% το 2019, πριν φθάσει το 3,0% το 2021. Ωστόσο, μια παγκόσμια πανδημία θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη επιβράδυνση για το τρέχον έτος.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.