Εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της υγείας Match4Health

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ερευνητές που επιθυμούν να συνεργαστούν με σκοπό την ανάδειξη των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και λύσεων αιχμής.

Υβριδική εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της υγείας με τίτλο Match4Health, διοργανώνει τo Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ιδρυτικό μέλος και με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο της έκθεσης InnoHealth Forum 2023, που διοργανώνεται από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST και τον εγκεκριμένο Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της υγείας και φαρμάκων Health Hub, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Elevate Greece, με την υποστήριξη του ΕΚΤ.

Το Match4Health απευθύνεται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ερευνητές που επιθυμούν να συνεργαστούν με σκοπό την ανάδειξη των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και λύσεων αιχμής που μεταμορφώνουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε τομείς όπως:  

  • Φαρμακευτική και βιοτεχνολογία
  • Ψηφιακή Υγεία / Τηλεϊατρική
  • Διαλειτουργικότητα / Ασφάλεια δεδομένων
  • Βιωσιμότητα
  • Συμμετοχή ασθενών
  • Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και καλές πρακτικές

Η συμμετοχή στο Match4Health είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική πλατφόρμα εγγραφής μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι συναντήσεις θα έχουν διάρκεια 30 λεπτά και θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης (Λάρισα) ή/και διαδικτυακά στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2023. Επιχειρήσεις και οργανισμοί που θέλουν να συμμετάσχουν, μπορούν κατά την εγγραφή τους, στο πεδίο «Γραφείο Υποστήριξης - Support Office», να επιλέξουν «GR National Documentation Centre EKT». 

Πληροφορίες για την έκθεση InnoHealth Forum 2023 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 1 και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ και σύμβουλο καινοτομίας Enterprise Europe Network Hellas, sxesfingi@ekt.gr.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» (Cluster 1) και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» (Cluster 4), καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περισσότερους από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς. Από το 2008, το ΕΚΤ συμμετέχει με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas. Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με διεθνείς φιλοδοξίες.

Συναφή ευρωπαϊκά έργα

Το EIT Health είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελείται από 266 εταίρους συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων εταιρειών, πανεπιστημίων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, νοσοκομείων και ινστιτούτων. Ο ρόλος του είναι να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα που θα επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας στους Ευρωπαίους πολίτες καλύτερη υγεία και μακροζωία. Υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΤ είναι ο κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα. 

Τέλος, το ΕΚΤ είναι ο ελληνικός φορέας που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «ECHoS - Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies». Στο πλαίσιο του έργου, συνεργάζεται με ένα δίκτυο 57 εταίρων στοχεύοντας στη συγκρότηση εθνικών κόμβων για την Αποστολή για τον Καρκίνο.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT