Should I stay or should I go? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες

Το πρώτο βιωματικό εργαστήριο PolicyLab@EKT, με θέμα την κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, διοργάνωσε το ΕΚΤ με στόχο τη συν-διαμόρφωση προτάσεων για καινοτόμες δράσεις και πολιτικές.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) εγκαινίασε τη δράση PolicyLab@EKT την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, με ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν τριάντα εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Το PolicyLab@EKT είναι μια νέα πρωτοβουλία του ΕΚΤ, ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός τρόπος για τη συν-διαμόρφωση πολιτικών που βασίζονται σε δεδομένα και συλλογική νοημοσύνη.

Το φαινόμενο της κινητικότητας του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού αποτέλεσε τη θεματική του πρώτου εργαστηρίου της δράσης PolicyLab@EKT. Μέσα από δομημένο διάλογο, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας αλλά και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών συν-διαμορφώσαν προτάσεις για καινοτόμες δράσεις.

Τις εργασίες άνοιξε η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, με παρουσίαση των σχετικών δράσεων και ερευνών του φορέα. Τη σκυτάλη πήρε ο Λόης Λαμπριανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που παρουσίασε δεδομένα από έρευνες σχετικά με την κινητικότητα του επιστημονικού δυναμικού. Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Καμπύλης, Αναλυτής Πολιτικών και Δεδομένων στο ΕΚΤ, παρουσίασε ως υπεύθυνος της δράσης, τη μεθοδολογία του PolicyLab@EKT και τους στόχους του βιωματικού εργαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις μεικτές ομάδες και, με την υποστήριξη στελεχών του φορέα, πήραν μέρος σε δυο δραστηριότητες δομημένου διαλόγου και συν-δημιουργίας:

  • Προσωποποίησαν μορφές κινητικότητας δημιουργώντας personas με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως όνομα και επαγγελματικό προφίλ, και κατέγραψαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της κάθε περίπτωσης.
  • Συν-διαμόρφωσαν προτάσεις για καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες για συγκεκριμένες μορφές κινητικότητας επιστημονικού δυναμικού.

Μια πρώτη σύνθεση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου έκαναν ο Λ. Λαμπριανίδης, η Νίκη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και ο Εμμανουήλ Πρατσινάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, δίνοντας ο καθένας έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία που προέκυψαν από τον διάλογο και τη συνεργασία των συμμετεχόντων.

Το εργαστήριο «Should I stay or should I go? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες» ήταν μέρος από μια σειρά πρωτοβουλιών του ΕΚΤ που θα κορυφωθούν με ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, με την ίδια θεματική, για το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό.

PolicyLab@EKT - Δομημένος διάλογος και δεδομένα για καινοτόμες πολιτικές

Το PolicyLab@EKT είναι ένα συνεργατικό περιβάλλον όπου καινοτόμα εργαλεία, τεχνικές και μέθοδοι αξιοποιούνται για τη βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών με επακόλουθα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας. Το PolicyLab@EKT αξιοποιεί τεχνικές δομημένου διαλόγου και συμμετοχικού σχεδιασμού πολιτικών, με στόχο να πετύχει τη συνεργασία ανάμεσα σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικών, επιστήμονες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το όραμα και η αποστολή είναι να συμβάλλει στη βέλτιστη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση πολιτικών για να φέρει την αλλαγή στον τρόπο που η χάραξη πολιτικών σχεδιάζεται και συνδέεται με την κοινωνία. Στο πλαίσιο του PolicyLab@EKT ακολουθούνται σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους στην παρουσίαση των δεδομένων, εντοπίζονται ελλείψεις και προάγεται η συνεργασία για καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις. Παράλληλα, υποστηρίζεται ο σχεδιασμός πολιτικών βασισμένων σε δεδομένα και συμμετοχικές διαδικασίες.

Τι κάνει το PolicyLab@EKT:

  • Συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων μέσα από δομημένο διάλογο και ανάλυση δεδομένων
  • Χαρτογραφεί και αναλύει με επιστημονικές μεθόδους πολύπλοκα ζητήματα
  • Προσεγγίζει τα ζητήματα μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και εξετάζει πιθανές λύσεις
  • Δημιουργεί γέφυρες με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, της οικονομίας, της πολιτικής και της επιστήμης και οικοδομεί δίκτυα και κοινότητες πρακτικής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το PolicyLab@EKT μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο: https://knowledge4policy.ekt.gr/.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT