Ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων στη μετανάστευση και την κινητικότητα, στο επίκεντρο διάλεξης στο ΕΚΤ

Ο William Allen, Fellow by Examination in Political and Development Studies at Magdalen College, θα εστιάσει στην ομιλία του στον τομέα της ανθρώπινης μετανάστευσης και κινητικότητας.

Με την ομιλία "Η πολιτική των Μεγάλων Δεδομένων, Μετανάστευση και Κινητικότητα" (The Politics of Big Data, Migration, and Mobility) του William L Allen, Fellow by Examination in Political and Development Studies, Madgalen College, University of Oxford, Research Officer, Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS), που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2019 (18.00-20.00, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας), ολοκληρώνεται ο κύκλος των Ανοικτών Διαλέξεων-Συζητήσεων "Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης". Η εν λόγω σειρά διαλέξεων διοργανώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ), με την υποστήριξη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία - Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τα δεδομένα διαφόρων τύπων όλο και περισσότερο χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν πολιτικές και κοινωνίες σε πολλαπλά επίπεδα. Επιπλέον, κυριαρχεί η άποψη ότι τα δεδομένα "μιλάνε" για λογαριασμό τους με ουδέτερο και άμεσο τρόπο. Είναι όμως έτσι όντως τα πράγματα και αν όχι, ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους ερευνητές αλλά και για τους χρήστες εκτός πανεπιστημίων; Ο W. Allen στην ομιλία του θα εστιάσει στον τομέα της ανθρώπινης μετανάστευσης και κινητικότητας.

Μέσω αυτής της θεματικής θα τονίσει τρία πεδία όπου αναδύεται η πολιτική για τα μεγάλα δεδομένα: τη συλλογή των δεδομένων, την κατηγοριοποίηση των δεδομένων, και την οπτικοποίησή τους. Καθένα από αυτά τα πεδία, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο, εμπεριέχει αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους ερευνητές, τους μεσάζοντες που μεταφράζουν και διαχέουν τη γνώση, και το κοινό (που περιλαμβάνει τους ίδιους τους μετανάστες). Πηγαίνοντας ένα βήμα  παραπέρα, ο Allen, θα σκιαγραφήσει μια νέα ατζέντα στην πολιτική για τα δεδομένα που στρέφει την προσοχή σε εμπειρικές ερωτήσεις κλειδί: πώς, για ποιόν, και υπό ποιες συνθήκες τα δεδομένα επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους;»           

H σειρά Ανοικτών Διαλέξεων-Συζητήσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που εγκαινιάστηκε με την ιδιαίτερα επιτυχημένη ομιλία του Αndreas Fickers για τη Σύγχρονη και Ψηφιακή Ιστορία (Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, C2DH) στις 6 Φεβρουαρίου, έχει ως στόχο την ανάδειξη της προβληματικής που σχετίζεται με τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data), τα Νέα Μέσα (New Media) και την τεκμηρίωση.

Στη 2η διάλεξη, ο Χ. Αρβανιτίδης, Διευθυντής Ερευνών και Επικεφαλής στο Εργαστήριο Βιοποικιλότητας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) μίλησε με θέμα «Μεγάλα δεδομένα, νέα μέσα, νέοι τρόποι διαχείρισης, ανάλυσης και ερμηνείας: Επιτεύγματα και Προκλήσεις», ενώ στην 3η διάλεξη ο Jürgen Neyer, Professor and Vice-President of International Affairs, Director of the Centre for the Internet and Human Rights (CIHR), European University Viadrina, μίλησε για τον οικονομολόγο Polaniy, την αλληλεγγύη και την ψηφιακή επανάσταση.

Οι διαλέξεις απευθύνονται σε φοιτητές, ερευνητές, επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και σε οποιονδήποτε ασχολείται με τον μετασχηματισμό δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε πολύτιμη τεκμηρίωση. Μετά από κάθε διάλεξη θα υπάρχει συζήτηση με το κοινό.

Η είσοδος στις διαλέξεις είναι ελεύθερη (δεν απαιτείται προεγγραφή) και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους τις παρακολουθήσουν.