Ημερίδα για ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές και συμμετοχή επιχειρήσεων σε Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αφορούν τόσο διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς επιστήμονες, όσο και επιχειρήσεις και ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) στον Ορίζοντα 2020, διοργανώνει ημερίδα για ευκαιρίες σταδιοδρομίας και διασύνδεσης ερευνητών με κορυφαίους οργανισμούς Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και για τις δυνατότητες συμμετοχής επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης. Η ημερίδα πραγματοποιείται την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου (09:30-14:30) στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE).

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αφορούν τόσο διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς επιστήμονες, όσο και επιχειρήσεις και ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, νέοι ερευνητές θα πληροφορηθούν πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εθνικών επιχορηγήσεων, να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες και να δικτυωθούν με κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα θα ενημερωθούν για τα οφέλη της συμμετοχής σε Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (Innovative Training Networks, MSCA-ITN), πώς μπορούν να διασυνδεθούν με τους καλύτερους οργανισμούς Έρευνας και Ανάπτυξης ανά την Ευρώπη και να μετατρέψουν γνώσεις και ιδέες σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με οικονομικό και κοινωνικό όφελος.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Dr Audrey Arfi, η οποία εργάζεται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής (REA) και είναι συντονίστρια της δράσης Καινοτόμα Δίκτυα Κατάρτισης (ΙΤΝ) που εντάσσεται στο πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Υπότροφοι και φορείς που έλαβαν χρηματοδότηση θα παρουσιάσουν τα οφέλη από τις συγκεκριμένες δράσεις και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.

Παράλληλα, από τις 12:45 έως τις 14:00, διοργανώνεται κλειστή συνάντηση για δικαιούχους έργων που χρηματοδοτούνται από τη δράση ITN. Η Dr Audrey Arfi θα συνομιλήσει με το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των χρηματοδοτούμενων φορέων για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

Εθνικές δράσεις επιχορήγησης ερευνητών θα παρουσιαστούν από εμπειρογνώμονες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Θα μιλήσουν επίσης εκπρόσωποι του ΕΚΤ και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Οι δράσεις MSCA, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις των δράσεων MSCA της περιόδου 2014-2018 παρουσιάζονται σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ (https://metrics.ekt.gr/publications/347).

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (http://innovation.ekt.gr/horizon2020) και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas παρέχει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στην ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΕΚΤ υποστηρίζει ερευνητές και οργανισμούς Έρευνας και Ανάπτυξης να καταρτίσουν προτάσεις και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση, και συνεχίζει να τους υποστηρίζει κατά την υλοποίηση του ερευνητικού σχεδίου. Επιπλέον, το ΕΚΤ υλοποιεί από το 2017 την εθνική πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» η οποία δημιουργήθηκε με στόχο τη δικτύωση Ελλήνων ακαδημαϊκών, ερευνητών και επιχειρηματιών οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας).

Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα διατίθενται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/el/events/23486

H εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης