Ψηφιακή έκδοση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Technical Annals του TEE από την υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ

Το αγγλόφωνο επιστημονικό περιοδικό "Technical Annals" που απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών καλύπτει διεπιστημονικές θεματικές περιοχές που καθορίζονται δυναμικά τόσο από την πρόοδο της επιστήμης και της μηχανικής, όσο και από τις μελλοντικές τάσεις και τις κοινωνικές ανάγκες.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) εγκαινιάζει μία νέα ιδιαίτερα σημαντική, για την κοινότητα των μηχανικών, εκδοτική συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Σε συνέχεια της ιστορικής περιοδικής έκδοσης των "Τεχνικών Χρονικών", η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ επέλεξε την υπηρεσία eJournals που παρέχει το ΕΚΤ, για την ψηφιακή έκδοση του αγγλόφωνου επιστημονικού περιοδικού "Technical Annals".

Σκοπός του περιοδικού είναι να προωθήσει στην ελληνική και διεθνή κοινότητα, την έρευνα που παράγουν οι Έλληνες μηχανικοί στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στην περιφέρεια, στον αστικό χώρο, στα εργοτάξια και στον ψηφιακό κόσμο.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό αφορούν όλες τις ειδικότητες των μηχανικών, δηλαδή τους πολιτικούς μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες μηχανικούς, τους μηχανολόγους μηχανικούς, τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τους μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους μηχανικούς, τους αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς, τους χημικούς μηχανικούς, τους μηχανικούς μεταλλείων - μεταλλουργούς, τους ναυπηγούς μηχανικούς, τους ηλεκτρονικούς μηχανικούς, τους μηχανικούς χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, τους μηχανικούς περιβάλλοντος, τους μηχανικούς ορυκτών πόρων και τους μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης.

Το περιεχόμενο του περιοδικού “Technical Annals” εμπίπτει επίσης σε διεπιστημονικές θεματικές περιοχές που βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας και της καινοτομίας. Τέτοιου είδους διεπιστημονικές θεματικές περιοχές που καθορίζονται δυναμικά τόσο από την πρόοδο της επιστήμης και της μηχανικής, όσο και από τις μελλοντικές τάσεις και τις κοινωνικές ανάγκες αφορούν, μεταξύ άλλων, πεδία που σχετίζονται με τη γεωργική μηχανική και την επεξεργασία τροφίμων, την τεχνητή νοημοσύνη, την αεροδυναμική, την κυκλική οικονομία, την κλιματική αλλαγή, την πολιτιστική κληρονομιά, τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της μάθησης, την βιοϊατρική, τη ρομποτική, την ενέργεια, το περιβάλλον, την οικονομία, τη γεωπληροφορική, την επιστήμη και τη μηχανική των υλικών, τον χωροταξικό σχεδιασμό, την αειφόρο ανάπτυξη κ.ά.

Το Α΄ Ειδικό Τεύχος του επιστημονικού περιοδικού του ΤΕΕ Technical Annals είναι αφιερωμένο στο 2ο Διεθνές Συνέδριο TMM-CH 2021 «Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage – 2nd International Conference, TMM_CH 2021» με θέμα «Καινοτόμος, Διεπιστημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στο τεύχος παρουσιάζονται επιλεγμένες σημαντικές δημοσιεύσεις Ελλήνων και ξένων επιστημόνων.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού έχει δημοσιευτεί ήδη πρόσκληση υποβολής εργασιών (Call for Papers) για το 2o ειδικό τεύχος με θέμα «Energy Policy and Planning Challenges and Insights in the Post-Crises Era», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 31η Μαρτίου 2023.

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΤΕΕ, παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση, τη φιλοξενία και τη διάθεση του περιοδικού. Την ευθύνη του περιεχομένου της εκάστοτε έκδοσης φέρει η Εκδοτική Επιτροπή/Ομάδα Σύνταξης (Editorial Board) και το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Board) του Περιοδικού.

Η εκδοτική υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ

Η υπηρεσία eJournals για την ψηφιακή έκδοση επιστημονικών περιοδικών παρέχεται μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων, υψηλών ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών, καλύπτοντας όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Κύριος στόχος της υπηρεσίας eJournals καθώς και των υπηρεσιών eProceedings και eBooks που αφορούν πρακτικά συνεδρίων και βιβλία, είναι η ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων μέσω της πλατφόρμας ePublishing του ΕΚΤ και η διεύρυνση του ανοικτά διαθέσιμου ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου που παράγεται στη χώρα.

Στα 16 χρόνια λειτουργίας της, η υπηρεσία eJournals έχει κερδίσει την αναγνώριση  και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιστημονικής εκδοτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στην αύξηση του διαθέσιμου επιστημονικού περιεχομένου στον ψηφιακό δημόσιο χώρο, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές και πολιτικές στην ακαδημαϊκή επικοινωνία (scholarly communication), στην ψηφιακή έρευνα (digital research) και στις επιστημονικές εκδόσεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε έγκριτους επιστημονικούς εκδότες, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα επιστημονικό περιοδικό ή επιθυμούν να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Μέχρι σήμερα, στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals είναι διαθέσιμα 82 περιοδικά που παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 19.551 άρθρων. Ανατρέχοντας στον κατάλογο των περιοδικών μπορείτε να αναζητήσετε άρθρα για τις φυσικές επιστήμες, τις επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, την ιατρική και τις επιστήμες υγείας, τις γεωπονικές επιστήμες και την κτηνιατρική, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες.

Στην παρούσα φάση, η τεχνολογική αναβάθμιση και η επέκταση της πλατφόρμας ePublishing και των σχετικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. αναζήτηση και εύρεση ψηφιακού υλικού.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, EKT