Το εμβληματικό πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie Actions και οι νέες προκηρύξεις υποτροφιών σε εκδήλωση από ΕΚΤ και ΙδΕΚ

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στις νέες προκηρύξεις για ευκαιρίες χρηματοδότησης του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Οι νέες προκηρύξεις για ευκαιρίες χρηματοδότησης του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie Actions στον Ορίζοντα Ευρώπη, ήταν στο επίκεντρο της «Ημερίδα Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions, Ελλάδα-Κύπρος» που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, με τη συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από κοινού με την Πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και τα δίκτυα EURAXESS Ελλάδας και Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας.

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη και στις προκηρύξεις του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024, ενώ την παρακολούθησαν διαδικτυακά περισσότεροι από 350 μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και ιδρύματα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό της Δρ Σωσσάνας Κολυβά από το Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικής Εκπροσώπου για τις Δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, η οποία έκανε μνεία στη σημασία των Δράσεων MSCA για την έρευνα και την καινοτομία, που καθιστούν την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο παρ’ όλη τη διστακτικότητα των Ελλήνων ερευνητών να καταθέσουν προτάσεις στα προγράμματα MSCA. Σημείωσε ότι η κινητικότητα των ερευνητών, που υποστηρίζεται και βρίσκεται στον πυρήνα των Δράσεων MSCA, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την υλοποίηση του Eυρωπαϊκού Xώρου Έρευνας.

Στη συνέχεια, ο Δρ Άγγελος Ντάντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΙδΕΚ, πραγματοποίησε αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων για το 2023-24. Εξήγησε σε ποιους απευθύνεται κάθε Δράση, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υποβολής προτάσεων, τις κατηγορίες χρηματοδότησης, τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας για τις προσκλήσεις των δράσεων, τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο Πρόγραμμα Εργασίας, ενώ επισήμανε τα χαρακτηριστικά κριτήρια για την επιτυχή συγγραφή προτάσεων.

Έπειτα τον λόγο πήρε η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, Ελένη Δεληγιάννη, Project Officer, Deputy Call Coordinator για τις Δράσεις MSCA Doctoral Networks, η οποία και παρουσίασε αναλυτικά τη Δράση Doctoral Networks των MSCActions, τα σχήματα υλοποίησης, τις επόμενες προκηρύξεις, τον προϋπολογισμό και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ενδιαφερομένων ερευνητών.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις ομιλίες των Εθνικών Σημείων Επαφής. Η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη από το ΕΚΤ και ο Δρ Άγγελος Ντάντος από το ΙδΕΚ, παρουσίασαν τις δραστηριότητες των οργανισμών τους, οι οποίες στηρίζουν την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν υπογράψει μεταξύ τους μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών και κυπριακών φορέων για υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», την ανταλλαγή πληροφόρησης και τη διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών ανάμεσα στην επιστημονική και ερευνητική ελληνοκυπριακή κοινότητα.

Τις υπηρεσίες και τις δράσεις του Δικτύου EURAXESS Ελλάδας παρουσίασε ο Δημήτριος Σανόπουλος, Υπεύθυνος Δικτύου EURAXESS Greece από το EKETA. Το EURAXESS αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΕ που ενθαρρύνει, υποστηρίζει και προάγει την κινητικότητα των ευρωπαίων ερευνητών για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς λόγους. Ανέφερε ότι το EURAXESS έχει επισυνάψει πολλές συνεργασίες με άλλα δίκτυα, όπως το Enterprise Europe Network, τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τις Δράσεις MSCA, αλλά και με τη βιομηχανία. Αντίστοιχα εκ μέρους του κυπριακού Δικτύου EURAXESS, η Μυρτώ Αναστασιάδου, Υπεύθυνη Δικτύου EURAXESS Κύπρου στο ΙδΕΚ, παρουσίασε τα κέντρα υπηρεσιών και την υποστήριξη που έχει παρέχει το Δίκτυο στους Κύπριους ερευνητές.

Τις ευκαιρίες δικτύωσης εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και τις υπηρεσίες εξειδικευμένης καθοδήγησης για ερευνητές και επαγγελματίες μέσω της πλατφόρμας της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» παρουσίασε η Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου, Υπεύθυνη Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Δικτύου της Πρωτοβουλίας στο ΕΚΤ. Η Πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" υλοποιείται από το ΕΚΤ, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και στοχεύει στη δικτύωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και επαγγελματικής απασχόλησης, ενώ συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και, εν κατακλείδι, στην ανάπτυξη της χώρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να καταθέτει ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος των παρουσιάσεων. Όσες δεν απαντήθηκαν στη διάρκεια της ημερίδας λόγω περιορισμένου χρόνου, μεταφέρθηκαν στους ομιλητές και έχουν απαντηθεί σε δεύτερο χρόνο. Οι απαντήσεις βρίσκονται εδώ (από τον Δρ Θ. Στάικο) και εδώ (από την Ε. Δεληγιάννη).

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε διαδραστικές δημοσκοπήσεις σχετικά με την ενημέρωσή τους για τις Δράσεις MSCA, τις υποτροφίες που έχουν λάβει, την έγκαιρη ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.

Την εκδήλωση συντόνισε η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από το ΕΚΤ και ο Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA, από το ΙδΕΚ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ και τις παρουσιάσεις των ομιλητών εδώ.

Για τις δράσεις MSCA μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Εθνικά Σημεία Επαφής στο ΕΚΤ Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr) και Henry Scott (hscott@ekt.gr).

📽️ Το βίντεο της εκδήλωσης

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό στόχο για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, και θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί. Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την «Αποστολή για τον Καρκίνο». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Health (ΗΝΝ3.0), για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, (Ideal-ist), για το Industry (NCP4Industry) και για το MSCA (MSCA-NET).

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

Το ΙδΕΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1996 μετά από πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αρχική ονομασία Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Έκτοτε, το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με επίκεντρο την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων έρευνας, και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και οργανισμούς.  Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ίδρυμα διεύρυνε από το 2007 το φάσμα των αρμοδιοτήτων του, ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές του την υποστήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙδΕΚ είναι επίσης υπεύθυνο για τον συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, όπως τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το Πρόγραμμα COST, το Δίκτυο EURAXESS, το Enterprise Europe Network, κ.α. Από το 1999, το ΙδΕΚ φιλοξενεί ένα κεντρικό σύστημα των κυπριακών Εθνικών Σημείων Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Ορίζοντα Ευρώπη. Επιπλέον, το ΙδΕΚ προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην εθνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, όπως πληροφόρηση και καθοδήγηση κατά την προετοιμασία προτάσεων έργων (ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, προκαταρκτικούς και πλήρεις ελέγχους προτάσεων, mock interviews, κ.α.), καθώς και κατά τη διάρκεια διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων. 

Το EKETA

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, μετά από επίσημο ορισμό στελεχών του από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)  λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie στο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie παρέχουν υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες ή έμπειρους ερευνητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες. Στον πυρήνα των δράσεων Marie Sklodowska-Curie βρίσκεται η κινητικότητα των ερευνητών, ώστε να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να ολοκληρώσουν την κατάρτισή τους αποκτώντας νέες δεξιότητες ή εντρυφώντας σε τομείς χρήσιμους για τη σταδιοδρομία τους.

Το ΕΚΕΤΑ πρωτοστατεί σε θέματα ανθρωπίνων πόρων στην έρευνα. Από το 2004, συντονίζει το ελληνικό δίκτυο EURAXESS, δίκτυο για παροχή εξατομικευμένης βοήθειας στους μετακινούμενους ερευνητές, ενώ υπήρξε ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός οργανισμός που αναγνωρίσθηκε από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της “Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών”. Έχει μεγάλη πείρα στις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie, καθώς λειτουργεί αδιάλειπτα από τις αρχές του 7ου Προγράμματος Πλαισίου ως Εθνικό Σημείο Επαφής των συγκεκριμένων δράσεων.

Στο ΕΚΕΤΑ θα λειτουργούν για την περίοδο του Ορίζοντα Ευρώπη δύο Εθνικά Σημεία Επαφής. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές, ακαδημαϊκοί οργανισμοί και εταιρείες μπορούν να απευθύνονται σε αυτά για:

  • Πληροφόρηση σχετικά με τις Marie Sklodowska-Curie Actions.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη σύνταξη προτάσεων Marie Sklodowska-Curie Actions.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση έργων Marie Sklodowska-Curie Actions.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Ελλάδα:

ΕΚΤ Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (e-mail: amegremi@ekt.gr , τηλ. 2102204993), Henry Scott (e-mail: hscott@ekt.gr, τηλ. 2102204918)

ΕΚΕΤΑ Δρ Ευαγγελία Περπερή (email: eperperi@certh.gr, τηλ.: 2310 498126), Δημήτριος Σανόπουλος (email: sanopoul@certh.gr , τηλ.: 2310464160 (εσωτ. 143)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Κύπρο:

ΙΔΕΚ Δρ Ιωάννης Θεοδώρου, (e-mail: itheodorou@research.org.cy, τηλ: 22205038), Δρ Άγγελος Ντάντος, (e-mail: antantos@research.org.cy, τηλ. 22205033), Μυρτώ Αναστασιάδου (e-mail: manastassiadou@research.org.cy, τηλ: 22 205069)

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ