Διήμερο Διεθνές Forum για τον Ελληνικό Πολιτισμό στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και τη Europeana

Στόχος του Forum είναι να διερευνηθούν περαιτέρω οι προοπτικές και οι προκλήσεις που εγείρονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, και να αποτιμηθεί η συμμετοχή της χώρας μας στη Europeana, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τον Πολιτισμό.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχόμενου (ΕΚΤ) και ο Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την έδρα UNESCO του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών διοργανώνουν το διήμερο διεθνές διαδικτυακό Forum «Ο Ελληνικός Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο και τη Europeana-Προκλήσεις - Προοπτικές». Το Forum θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 1 και 2 Δεκεμβρίου 2022 και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το SearchCulture.gr είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου που αναπτύσσει το ΕΚΤ. Στο SearchCulture.gr έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα πάνω από 830.000 τεκμήρια, όπως αρχεία, χάρτες, λαογραφικό υλικό, βιβλία, μνημεία, κλπ., από 78 φορείς από όλη την Ελλάδα, όπως η Διεύθυνση των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, η Εθνική Πινακοθήκη, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά, κλπ.

Το SearchCulture.gr προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας που φιλοξενείται στα επιμέρους ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών φορέων. Στόχος είναι να καταστήσει αυτό το περιεχόμενο ανοικτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και μακροχρόνια διαθέσιμο για επιμέρους κοινότητες ενδιαφέροντος, όπως την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό, με σκοπό τη μάθηση, τη δημιουργικότητα, την έμπνευση και την καινοτομία. Συμβάλλει έτσι στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον Πολιτισμό.

Παράλληλα, τo ΕΚΤ είναι και ο διαπιστευμένος Εθνικός Συσσωρευτής για το Ψηφιακό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana, στην οποία έχει διαθέσει περισσότερα από 580.000 τεκμήρια. Τα στελέχη του ΕΚΤ συμμετέχουν στο Φόρουμ των θεματικών και εθνικών συσσωρευτών της Europeana, σε ευρωπαϊκά έργα που συντονίζονται από τη Europeana (Europeana Common Culture, CRAFTED, κλπ.) καθώς και σε ομάδες εργασίας μέσα από τις οποίες συνδιαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις γύρω από τον Ψηφιακό Πολιτισμό. Παρ’όλα αυτά, το ελληνικό περιεχόμενο που μπορεί κανείς να βρει σήμερα στη Europeana αντιστοιχεί μόνο στο 1,17% του συνολικού περιεχομένου.

Η υποχρέωση ένταξης των παραγόμενων ψηφιακών συλλογών στο SearchCulture.gr και, μέσω αυτού και στη Europeana, έχει αρχίσει να εντάσσεται ως υποχρέωση στις νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης έργων ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος στη χώρα μας, όπως στην Πρόσκληση 03_ΕΠΑΝΕΚ της ΕΥ ΨΗΜΕΤ και στην 118 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Ως εκ τούτου, το επόμενο διάστημα αναμένεται μία σημαντική κλιμάκωση της διάθεσης του ελληνικού ψηφιακού αποθέματος στο διαδίκτυο. Το σύνολο των παραγόμενων αποτελεσμάτων θα συμμορφώνεται με τις Βασικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας που έχει εκδόσει το ΕΚΤ, και οι οποίες συνιστούν ουσιαστικά, μία κοινή γλώσσα για βασικά θέματα ψηφιοποίησης και πρότυπης διάθεσης του πολιτισμού στο διαδίκτυο, σε εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλα, η πρόσφατη ευρωπαϊκή Σύσταση του 2021 για τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον Πολιτισμό καλεί τα Κράτη-Μέλη να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για τον σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων στον Πολιτισμό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Forum είναι να αποτιμηθεί η έως τώρα πορεία της συμμετοχής της χώρας μας στη Europeana, την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τον Πολιτισμό, αλλά και να διερευνηθούν περαιτέρω οι προοπτικές και οι προκλήσεις που εγείρονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πολιτιστικού τομέα, όπως η βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων υποδομών και η κατάρτιση των στελεχών των φορέων πολιτισμού ως προς τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι σχέσεις του ψηφιακού πολιτισμού με καίριους τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, ο τουρισμός και η πολιτιστική διπλωματία. Τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, θα διενεργηθεί πρακτικό σεμινάριο για την ένταξη νέων συλλογών στο SearchCulture.gr και τη Europeana.

Η συμμετοχή στο Forum είναι ανοικτή στο κοινό. Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με οποιαδήποτε πτυχή της συντήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής και τεχνικούς αναδόχους που υποστηρίζουν έργα ψηφιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προδιαγραφές και τον τρόπο διάθεσης των συλλογών στον SearchCulture.gr και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.

Το Forum θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα περιλαμβάνει και ομιλίες στελεχών της Europeana στην αγγλική γλώσσα (χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΤ στη διεύθυνση searchculture@ekt.gr, και με το Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ (αρμόδιος κ. Κων/νος Σκριάπας Τηλέφ. 6974-881944 E-mail: perrevianet@gmail.com).

Σχετικά με το SearchCulture.gr

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), σε συμφωνία με τον θεσμικό του ρόλο που είναι “η συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και η ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα”, από το 2012 αναπτύσσει την εθνική υποδομή συσσώρευσης πολιτιστικών πόρων SearchCulture.gr στην οποία έως σήμερα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800.000 ψηφιακά τεκμήρια από 74 φορείς όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική Πινακοθήκη, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, το Εβραϊκό Μουσείο Αθήνας, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Μορφωτικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος στα Χανιά, αρκετές εφορείες, τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες, ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες, κ.ά.

Χάρη στις συστηματικές διαδικασίες ψηφιακής επιμέλειας και σημασιολογικών εμπλουτισμών που πραγματοποιεί το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΤ,  αναδεικνύονται οι νοηματικές διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών συλλογών και καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε αυτές μέσα από πολλαπλά “έξυπνα” φίλτρα. 

Μέσω της πρότυπης, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, υποδομής, το EKT είναι και ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου για την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana στην οποία έχει διαθέσει πάνω από 500.000 ψηφιακά τεκμήρια.

Σκοπός του SearchCulture.gr είναι να προσφέρει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο σύνολο της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και της νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας που φιλοξενείται στα διαφορετικά ψηφιακά αποθετήρια των πολιτιστικών φορέων, και να το καταστήσει ανοικτό και επαναχρησιμοποιήσιμο για επιμέρους κοινότητες ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Δημόσιου Χώρου για τον πολιτισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για την εκπαιδευτική και την ερευνητική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ