Η Βιομηχανία 4.0 στο επίκεντρο διεθνούς εκδήλωσης Β2Β συναντήσεων

Η συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών από την Ελλάδα υποστηρίζεται από το EKT, συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster "Digital, Industry, Space" του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη.

Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων με τίτλο "European leadership and digital game-changers of the manufacturing industry" και θέμα την κατασκευαστική βιομηχανία της Ευρώπης, και συγκεκριμένα τη Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0), διοργανώνεται από την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ICT Innovation for Manufacturing SMEs- I4MS, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, δια ζώσης στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας (Bálna Building) και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας b2match.

Η συμμετοχή επιχειρήσεων και οργανισμών από την Ελλάδα στις επιχειρηματικές συναντήσεις υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου, και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Θεματική Ομάδα (Cluster) 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα Δίκτυα των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας, εταίροι ευρωπαϊκών έργων, μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις και λοιποί ενδιαφερόμενοι του Industry 4.0.

Οι Β2Β συναντήσεις αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να δικτυωθούν με πρωτοπόρες εταιρείες και ηγέτες του κλάδου στον τομέα της βιομηχανίας στην Ευρώπη και να πραγματοποιήσουν διεθνείς εμπορικές συνεργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής εδώ και να υποβάλουν προφίλ συνεργασίας μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2022. Όλες οι συναντήσεις (δια ζώσης ή διαδικτυακά) θα προγραμματιστούν εκ των προτέρων μέσω της πλατφόρμας b2match. Κατά την εγγραφή, στο πεδίο γραφείο υποστήριξης - Support Office, μπορούν να επιλέξουν ΕΚΤ, προκειμένου να υποστηριχθούν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βαρβάρα Βασιλάκη, σύμβουλο Καινοτομίας στο ΕΚΤ (τηλ.: 210 2204912, email: vasilaki@ekt.gr).

Η πρωτοβουλία I4MS

Η πρωτοβουλία ICT Innovation for Manufacturing SMEs- I4MS στοχεύει να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες και μεσαίας κεφαλοιοποίησης κατασκευαστικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση των πιο πρόσφατων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την Αποστολή Cancer Mission. Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Το ΕΚΤ είναι βασικό μέλος του δικτύου των ΕΣΕ για το Digital στον Ορίζοντα Ευρώπη, Ideal-ist, για την υγεία HNN3.0 και των ΕΣΕ για το Industry, NCP4Industry.

Το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα

Με συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network, ΕΚΤ