Τρία νέα επιστημονικά περιοδικά για την εκπαίδευση εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας eJournals του ΕΚΤ

Το εκδοτικό περιβάλλον της υπηρεσίας eJournals εμπιστεύτηκαν η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τρία νέα επιστημονικά περιοδικά εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το εκδοτικό περιβάλλον eJournals εμπιστεύτηκαν η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για να εκδίδουν και διαθέτουν ηλεκτρονικά τα επιστημονικά περιοδικά τους.

Η υπηρεσία eJournals για την έκδοση και τη φιλοξενία περιοδικών απευθύνεται σε επιστημονικούς εκδότες, σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, σε λαογραφικά ιδρύματα και σε πολιτιστικούς οργανισμούς που επιλέγουν να διαθέτουν την επιστημονική τους παραγωγή με Ανοικτή Πρόσβαση. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας οι συνεργαζόμενοι εκδότες μπορούν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα νέο επιστημονικό περιοδικό και να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο και συνεχώς εξελίξιμο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Μέχρι σήμερα, στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals είναι διαθέσιμα 70 περιοδικά και περισσότερα από 18.000 άρθρα.

Ανατρέχοντας στο διαδικτυακό περιβάλλον του επιστημονικού περιοδικού «ADULT EDUCATION Critical Issues» που εκδίδει η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν άρθρα που συμβάλουν στην προώθηση των ιδεών και αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το περιοδικό «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση» του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) φιλοδοξεί να καλλιεργήσει τον γόνιμο προβληματισμό, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης, σε θέματα εκπαιδευτικής, συμβουλευτικής και θεραπευτικής υποστήριξης στη γενική και ειδική εκπαίδευση όλων των βαθμίδων.

Το περιοδικό «Θέματα Επιστημών Αγωγής» που εκδίδει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης των μελών της μεγάλης κοινότητας των Επιστημών Αγωγής.

Στο πλαίσιο των τριών νέων εκδοτικών συνεργασιών, η  Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναπτύσσουν την εκδοτική τους δραστηριότητα στο αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον της υπηρεσίας eJournals. Το ΕΚΤ παρέχει στους συγκεκριμένους φορείς τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική διάθεση και φιλοξενία των εκδόσεών τους. Από την πλευρά τους οι συνεργαζόμενοι εκδότες έχουν την ευθύνη της επιστημονικής επιμέλειας και της διαδικασίας έκδοσης του περιεχομένου.

ADULT EDUCATION Critical Issues

Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του περιοδικού «ADULT EDUCATION Critical Issues»

Το περιοδικό «ADULT EDUCATION Critical Issues» αναφέρεται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εκδίδεται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), η οποία από το 2004 αποτελεί μια ζωντανή κοινότητα έρευνας και πρακτικής της Εκπαίδευσης Ενηλίκων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Εκδίδονται δύο τεύχη τον χρόνο και δημοσιεύονται άρθρα στα ελληνικά και στα αγγλικά, αφού περάσουν από ανώνυμη, διπλή αξιολόγηση από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κρίσης, που αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες, μελετητές και ακαδημαϊκούς από τη διεθνή και ελληνική κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο όρος-κλειδί Critical Issues (Κρίσιμα Ζητήματα) αντανακλά τον στρατηγικό στόχο για ανάπτυξη κριτικού διαλόγου μεταξύ των ερευνητών και των εκπαιδευτών του πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναφορικά με ζητήματα κρίσιμα, που θέτουν υπό αμφισβήτηση στερεοτυπικές αντιλήψεις και ενδεχομένως, παραμένουν ανοικτά ερωτήματα, δεδομένης της αμφίρροπης, αμφιλεγόμενης ή ελλιπώς ανεπτυγμένης προσέγγισής τους στη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, τα άρθρα μπορεί να εστιάζουν σε:

  • επαναπροσδιορισμό ή κριτική αποτίμηση προβληματικών θεωρήσεων, θεωρητικών προσεγγίσεων ή κοινωνικών φαινόμενων,
  • αμφισβήτηση αντιλήψεων ή πρακτικών που εκλαμβάνονται ως δεδομένες,
  • διερεύνηση ποικίλων, εναλλακτικών, αμφιλεγόμενων ή αντιτιθέμενων θεωρήσεων,
  • διερεύνηση παραγνωρισμένων ή υποτιμημένων θεωρήσεων που είναι ωστόσο ενδιαφέρουσες και προκλητικές.

Έτσι, το περιοδικό συμβάλλει στην προώθηση των ιδεών και αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με έμφαση στον κριτικό στοχασμό και τη μάθηση με στόχο την αλλαγή. Στη βάση αυτή τα έξι άρθρα του πρώτου τεύχους αναφέρονται σε επιστημολογικές αναζητήσεις και κριτική αποτίμηση θεωρητικών προσεγγίσεων, σε έρευνες, καλές πρακτικές και προτάσεις επάνω σε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με μετασχηματιστικές διεργασίες και κριτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, την κοινωνία, την εργασία και τις πολιτικές που σχετίζονται με το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση

Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του περιοδικού «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση»

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. και της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση», μέσω των σελίδων του, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν το σημαντικό εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό τους έργο, καινοτόμες δράσεις και ερευνητικές μελέτες για θέματα κυρίως της ειδικής εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο το περιοδικό ελπίζει να συμβάλει στον κοινό σκοπό για μια εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες όλων.

Το τρέχον τεύχος του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. είναι θεματικά αφιερωμένο στις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση από το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, όπως αυτές παρουσιάσθηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν στη Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση από το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: Απάντηση στις Προκλήσεις των Καιρών», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και το ΙΜΕΓΕΕ, υπό την αιγίδα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται μετά από κρίση, βασίζονται σε συλλογικές διαδικασίες καταγραφής γνώμης των μελών του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ανά ειδικότητα και αποτελούν κατά τη γνώμη μας ερευνητικό υλικό σημαντικό που μπορεί να αποτελέσει βάση για ποιοτική μελέτη και υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.

Το θέμα της λειτουργίας των δομών ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και υποστήριξης, με τη δεδομένη μέχρι σήμερα εμπειρία της συμβολής κάθε ειδικότητας του ΕΕΠ/ΕΒΠ, αλλά και οι νέες εξελίξεις και δομές που ήδη λειτουργούν, στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της αναγκαίας υποστήριξης ευάλωτων μαθητών, στις δομές γενικής εκπαίδευσης, είναι, αυτή την περίοδο, στην προτεραιότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Θέματα Επιστημών Αγωγής

Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του περιοδικού  «Θέματα Επιστημών Αγωγής»

Τα «Θέματα Επιστημών Αγωγής» είναι ένα έγκριτο επιστημονικό περιοδικό που εκδίδει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το περιοδικό αποτελεί ένα μέσο ανταλλαγής ιδεών και αλληλεπίδρασης των μελών της μεγάλης κοινότητας των Επιστημών Αγωγής. Στα «Θέματα Επιστημών Αγωγής» δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες από όλα τα πεδία τα συναφή με τις Επιστήμες της Αγωγής. Οι εργασίες μπορεί να είναι θεωρητικές αναλύσεις, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, εμπειρικές μελέτες, καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, διδακτικά μοντέλα, διδακτικές τεχνικές και εφαρμογές στην εκπαίδευση.

Επιπλέον, το περιοδικό περιλαμβάνει και θέματα επετηρίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε αυτό το τμήμα του περιοδικού παρουσιάζεται το ερευνητικό, επιστημονικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος.

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύει επτά άρθρα μετά από αξιολόγηση από μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδοτική και την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού διατίθενται εδώ.

Το έργο

Η πλατφόρμα ePublishing και οι σχετικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων ξεκίνησαν να αναπτύσσονται το 2007 και αφορούν την έκδοση και διάθεση ηλεκτρονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών/βιβλίων. Εξελίσσονται δε διαρκώς προς όφελος των εκδοτών και των χρηστών. Στην παρούσα φάση, η τεχνολογική αναβάθμιση και η επέκταση του ePublishing με νέες τεκμηριωτικές δράσεις, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του "Έργου Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης" , το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing του ΕΚΤ αναβαθμίζεται και επεκτείνεται ώστε να προσφέρει στους εκδότες νέες λειτουργικότητες για τη διευκόλυνση των διαχειριστικών εργασιών που διενεργούν και στους χρήστες αναβαθμισμένες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και εύρεση ψηφιακού υλικού.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. και Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.