Διδασκαλία από τις πηγές με τη χρήση του SearchCulture.gr

Το σεμινάριο που διοργάνωσε το ΕΚΤ, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, εστίασε στην εκπαιδευτική χρήση του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου, με σενάρια χρήσης και ιδέες για διδασκαλία.

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση «100 χρόνια από το 1922: Διδασκαλία από τις πηγές με τη χρήση του SearchCulture.gr», που διοργάνωσε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2022. Με το φετινό θέμα, το οποίο ήταν «Η Δύναμη των Μουσείων», στόχος ήταν να αναδειχθεί η δύναμη που έχουν τα μουσεία ως φορείς κοινωνικών αλλαγών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εκδήλωση εστίασε στην εκπαιδευτική χρήση του Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, που αναπτύσσει το ΕΚΤ, μέσα από σενάρια χρήσης, ιδέες για διδασκαλία μέσα από πρωτογενείς πηγές και συζήτηση. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές, μαθητές, ιστορικοί και ενδιαφερόμενοι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δουν παραδείγματα χρήσης του συσσωρευτή για αναζήτηση και εντοπισμό πηγών που "φωτίζουν" τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, τη μετατόπιση πληθυσμών και τις αλλαγές για την ελληνική κοινωνία που έφερε το πέρας του πολέμου.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες, όπως εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, βιβλιοθηκών, μουσείων, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειονόμοι, ιστορικοί, μουσειολόγοι, αρχαιολόγοι, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και ερευνητές, καθώς και ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Eύη Σαχίνη, η οποία αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο των Μουσείων που "εξοπλίζουν" τον σύγχρονο άνθρωπο με κριτική σκέψη. Η Ε. Σαχίνη επισήμανε ότι η δύναμη των Μουσείων έγκειται στις συλλογές τους, οι οποίες αποτελούν σημείο πρόσβασης για τις ιστορίες, τους μόχθους και τα επιτεύγματα των ανθρώπων του παρελθόντος, καθώς και ένα παράθυρο στο παρελθόν μέσα από το οποίο δημιουργείται δεσμός μεταξύ του σήμερα και του χθες. Έδωσε δε έμφαση στη σημασία των ψηφιακών συλλογών, χάρη στις οποίες αυξάνεται η προσβασιμότητα από το σύνολο του πληθυσμού και, εν τέλει, αυτές οι συλλογές δύναται να αποτελέσουν εργαλείο έμπνευσης, αναστοχασμού, βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης.

Σε αυτή τη λογική, η ψηφιακή πύλη SearchCulture.gr, με 800.487 τεκμήρια και 100 συλλογές, ενισχύει την τεκμηρίωση, διευκολύνει τη συνδεσιμότητα των συλλογών και τεκμηρίων μεταξύ τους, αυξάνει την προσβασιμότητα, συνδέει αφηγήσεις, χτίζει γέφυρες μεταξύ περιεχομένου και ενώνει ιδέες.

Στη συνέχεια, η Αγάθη Παπανότη, αρχαιολόγος και υπεύθυνη των εμπλουτισμών των συλλογών SearchCulture.gr, παρουσίασε τους τρόπους εύρεσης πηγών για τη "Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή", με αφορμή τα 100 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από το συγκεκριμένο γεγονός. Κατά την παρουσίαση δόθηκαν αρκετά παραδείγματα αναζήτησης τεκμηρίων, αλλά και διασύνδεσης μεταξύ τους με σκοπό την πλήρη κατανόηση ενός ιστορικού θέματος. Εκτός από τη Μικρασιατική Καταστροφή, δόθηκαν παραδείγματα πηγών από τις Θεματικές Εκθέσεις "Βαλκανικοί Πόλεμοι" και "Έλληνες Πρόσφυγες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή".

Έπειτα, η Έλενα Λαγούδη, Μουσειολόγος και Υπεύθυνη επιμέλειας συλλογών SearchCulture.gr, αναφέρθηκε στις πηγές ως κομβική διδακτική πρακτική για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των αναλυτικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων. Έδωσε έμφαση στις πρωτογενείς πηγές μέσα από το SearchCulture και παρουσίασε τα πολλαπλά οφέλη για τον εκπαιδευόμενο. Έδωσε δε μια σειρά από παραδείγματα βιωματικής μάθησης και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ, καθ’ όλη τη διάρκειά της, το κοινό είχε τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν στο τέλος των παρουσιάσεων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμα εδώ, ενώ ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης βρίσκεται στο κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δείτε το βίντεο της εκδήλωσης

Το έργο

Το SearchCulture.gr είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου και ο διαπιστευμένος εθνικός συσσωρευτής για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Συλλέγει τα μεταδεδομένα και τις εικόνες προεπισκόπησης των ψηφιακών πολιτιστικών πόρων από τους ιστότοπους και τα αποθετήρια των φορέων που συμμετέχουν και τα δημοσιεύει εμπλουτισμένα στην Πύλη Αναζήτησης.

H αναβάθμιση και επέκταση του συσσωρευτή SearchCulture.gr με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ