Εκδήλωση Δικτύωσης στον τομέα των Διαστημικών Τεχνολογιών από τον EUSPA

Το ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στη θεματική ομάδα «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση.

Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2021, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) διοργανώνει στην Πράγα και διαδικτυακά τις Space Downstream Innovation Days. Αμέσως μετά τη διημερίδα, στις 10 Νοεμβρίου, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Διαστήματος COSMOS2020plus προσκαλεί ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την Ευρώπη σε εκδήλωση δικτύωσης με τίτλο 2nd Horizon Europe Space Brokerage Event.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Cluster 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» και συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, startups, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα και συνεισφέρουν ερευνητικά αποτελέσματα στη διαστημική βιομηχανία.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εντοπίσουν, μέσω προκαθορισμένων συναντήσεων, δυνατότητες για ενδεχόμενες συνεργασίες και διευκολύνει τη σύσταση κοινοπραξιών για την κατάθεση προτάσεων στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό προφίλ με συγκεκριμένους όρους αναζήτησης που περιλαμβάνουν τους τίτλους των προκηρύξεων για τη θεματική του Διαστήματος για τη διετία 2021-2022. (Δείτε σχετικά εδώ.)

Η συμμετοχή στις συναντήσεις είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται προεγγραφή εδώ μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκδήλωση και ενημέρωση για τη θεματική του Διαστήματος στον Ορίζοντα Ευρώπη, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με το ΕΚΤ (Αθ. Χαρέμης, 210 2204917, acharemis@ekt.gr). 

Αξιοποιήστε αυτήν την ευκαιρία για να δικτυωθείτε με άλλους συμμετέχοντες σε πιθανά μελλοντικά έργα στο Destination 5 του Cluster 4: Digital, Industry & Space.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι την υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη.

Το Δίκτυο COSMOS

To COSMOS2020plus είναι το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη θεματική του Διαστήματος στον Ορίζοντα 2020.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ