Ένα νέο περιοδικό για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals

Το περιοδικό εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή δύο φορές ανά έτος, από την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) και στο αρχείο του είναι διαθέσιμα μέχρι στιγμής επτά τεύχη.

Ένα νέο περιοδικό που μελετά και αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τομείς της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Εκπαίδευση είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της εκδοτικής υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Το περιοδικό «ΥΣΠΛΗΓΞ – Επιστημονικό Περιοδικό Φυσικής Αγωγής», η επίσημη επιστημονική έκδοση της «Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής» (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.), παρέχει ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του στη βάση της αρχής ότι η διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται κυρίως στον χώρο της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού. Από εδώ και στο εξής το περιοδικό «ΥΣΠΛΗΓΞ» θα εκδίδεται ηλεκτρονικά και με ανοικτή πρόσβαση μέσω της ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ, γεγονός που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το κύρος και τη διεθνή του απήχησή.

Στο επιστημονικό περιοδικό «ΥΣΠΛΗΓΞ» δημοσιεύονται, μετά από κρίση, άρθρα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτά προς κρίση άρθρα (πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες), ανασκοπήσεις ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή και καλές πρακτικές (best practices). Στο περιοδικό δημοσιεύονται επίσης μετά από κρίση, βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκριτικές και επιστολές προς τον εκδότη ή τη συντακτική επιτροπή. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε ειδικά τεύχη, δημοσιεύονται επίσης πρακτικά προγραμμάτων και συνεδρίων.

Το περιοδικό εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή δύο φορές ανά έτος. Κάθε κείμενο αποστέλλεται προς δημοσίευση στη συντακτική επιτροπή και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης με σκοπό την εξασφάλιση της επιστημονικής εγκυρότητας των κειμένων που δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Η αντικειμενική αξιολόγηση του εκάστοτε κειμένου ενισχύεται από την ανώνυμη μεταβίβασή του από τη συντακτική επιτροπή στα αντίστοιχα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, ανάλογα με την επιστημονική περιοχή και το ειδικό περιεχόμενο του άρθρου. Κάθε κείμενο αξιολογείται από το ένα μέλος της συντακτικής επιτροπής και από δύο κριτές της επιστημονικής επιτροπής. Η επιλογή των κριτών γίνεται από τη συντακτική επιτροπή με κριτήριο τη συνάφεια της ειδίκευσής τους και του θέματος που διαπραγματεύεται το εκάστοτε κείμενο.

Ο/η συγγραφέας ενημερώνεται για τα αποτελέσματα από τη διαδικασία αξιολόγησης του κειμένου του εντός δύο μηνών (σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός τριών μηνών) από την ημέρα παραλαβής του από τη συντακτική επιτροπή. Για αυτό το λόγο, η έγκαιρη αποστολή των κειμένων από τους συγγραφείς είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του περιοδικού.

Μέχρι στιγμής, στο αρχείο τευχών του περιοδικού είναι διαθέσιμα επτά τεύχη. Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού έχουν δημοσιευτεί τα πρακτικά του προγράμματος «Το αθλητικό ιδεώδες στην ποίηση: ταύτιση κάλλους και αγαθού», ενώ στο τρίτο τεύχος είναι διαθέσιμα τα πρακτικά του προγράμματος «Oργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Τάσεις και Προοπτικές». Στα υπόλοιπα πέντε τεύχη του περιοδικού ο αναγνώστης μπορεί να εντοπίσει δώδεκα συνολικά πρωτότυπες εργασίες διπλής ομότιμης αξιολόγησης.

Η πλατφορμα eJournals για ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά

Στο πλαίσιο της νέας αυτής εκδοτικής συνεργασίας, το ΕΚΤ παρέχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού, ενώ η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής  (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) έχει την επιστημονική επιμέλεια του περιεχομένου.

Η πλατφόρμα ενιαίας διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, φιλοξενεί στην παρούσα φάση 51 υψηλής ποιότητας επιστημονικά περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα.

H αναβάθμιση και επέκταση της πλατφόρμας eJournals με νέες λειτουργικότητες, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο της πράξης “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης”. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.) και ΕΚΤ