Αναζητήστε ιδέες και εταίρους στην εκδήλωση δικτύωσης για τη θεματική της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη

Στόχος της εκδήλωσης είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ομάδων στην ανάπτυξη συνεργασιών και κοινοπραξιών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της Υγείας.

Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 θα συναντηθούν διαδικτυακά σε μια μοναδική εκδήλωση δικτύωσης, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας και σκοπεύουν να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2021 στον τομέα της Υγείας (Cluster Health) του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Έρευνα και τη Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη». Το Cluster Health - Horizon Europe Brokerage Event είναι αφιερωμένο στη δικτύωση και την εύρεση εταίρων για τον επιτυχή σχηματισμό κοινοπραξιών. Η εκδήλωση οργανώνεται από το ευρωπαϊκό έργο Bridge2HE σε συνεργασία με την ΕΕ και το Enterprise Europe Network.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή Ελλήνων επιχειρηματιών και ερευνητών στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε οργανισμούς από τον τομέα της υγείας, όπως επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, κλινικές, οργανώσεις ασθενών, κ.ά.

Οι εκδηλώσεις εύρεσης εταίρων είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να γνωριστούν μεταξύ τους δυνητικοί υποψήφιοι, να ανταλλάξουν ιδέες και να διερευνήσουν τη δυνατότητα σχηματισμού κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων. Οργανώνονται με βάση τη δημιουργία προφίλ των συμμετεχόντων οι οποίοι λαμβάνουν προσκλήσεις για συμμετοχή σε συναντήσεις.

Γιατί να πάρω μέρος

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Αποσκοπεί στη σύνδεση έρευνας και καινοτομίας και έχει ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας, την ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Οσοι συμμετέχουν στην εκδήλωση δικτύωσης για τη θεματική ενότητα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη, θα λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις που πρόκειται να ανοίξουν στη θεματική / Cluster Health του Ορίζοντα Ευρώπη. Μπορούν ακόμα να συναντήσουν δυνητικούς συνεργάτες από την Ευρώπη και πέρα από αυτήν και να ξεκινήσουν να συγκροτούν τη δική τους κοινοπραξία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν εγγραφή online το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Όλα τα προφίλ θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της εκδήλωσης και θα αποτελέσουν τη βάση για τις διαδικτυακές συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 (15.30 - 18.30) μέσω της πλατφόρμας «b2match» και δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη –Health Cluster  (cpascual@ekt.gr). 

Η θεματική της Υγείας (Cluster Health) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Η θεματική ενότητα της "Υγείας" (Cluster Health) αποτελεί ένα από τα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Με  8,25 δισ. ευρώ, στόχος του είναι να συμβάλει σε 4 τομείς του πρώτου στρατηγικού σχεδίου του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2024) που είναι:

  • Καλή υγεία και υψηλής ποιότητας πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 
  • Μια ανθεκτική ΕΕ προετοιμασμένη για αναδυόμενες απειλές
  • Ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για όλους 
  • Ανταγωνιστική και ασφαλής οικονομία δεδομένων.

Έχει 6 περιοχές παρέμβασης:

  1. Υγεία καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής
  2. Καθοριστικοί παράγοντες της περιβαλλοντικής & κοινωνικής υγείας
  3. Μη μεταδοτικές και σπάνιες ασθένειες
  4. Μεταδοτικές ασθένειες
  5. Εργαλεία, τεχνολογίες  και ψηφιακές λύσεις για  την υγεία & τη φροντίδα
  6. Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης

Ο Πυλώνας ΙΙ και συγκεκριμένα το Cluster Health αναμένεται να υλοποιηθεί κυρίως μέσω συνεργατικών έργων, ανοικτών σε όλους τους φορείς των κρατών-μελών σε ανταγωνιστική βάση, ευρωπαϊκών συμπράξεων Έρευνας & Καινοτομίας (European R&I Partnerships) και την «αποστολή για το Καρκίνο» (Cancer Mission).

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της "Υγείας" στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ομάδα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες «Υγεία» και «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα». Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καταγραφή και ανάλυση της συμμετοχής της Ελλάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων που συνεχίζονται και στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020.

Mε συνδυασμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα να διακριθεί και να αναπτυχθεί διεθνώς. Ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικές με αυτές των Εθνικών Σημείων Επαφής, λειτουργώντας ως «one-stop-shop» για την πληροφόρηση επιχειρήσεων για ευρωπαϊκά θέματα, για την εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργασιών στο εξωτερικό, για υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, για τη διαμεσολάβηση για διεθνείς τεχνολογικές συνεργασίες, για πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και εξεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ