Διεθνές συνέδριο για την Ανοικτή Επιστήμη και την ακαδημαϊκή επικοινωνία στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Το ΕΚΤ θα συντονίσει συνεδρία-workshop με τίτλο “How to Join OPERAS” στην οποία θα παρουσιαστούν οι διαφορετικοί τύποι συμμετοχής, καθώς και οι επιμέρους ομάδες εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο του δικτύου OPERAS και έχουν ως αποστολή την εξέταση ζητημάτων ενδιαφέροντος για το OPERAS και την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία.

Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι ερευνητές των Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών στην προσπάθεια υιοθέτησης πρακτικών με επίκεντρο την ανοικτότητα; Ποιο είναι το μέλλον των βιβλίων και ποια είναι τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα στον εκδοτικό τομέα; Σε αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα θα προσπαθήσουν να απαντήσουν οι ομιλητές του Διεθνούς Συνεδρίου "Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality" που θα πραγματοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά στις 2-4 Νοεμβρίου 2020. 

Το Συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P (OPERAS-Preparation), επιδιώκει να αποτελέσει ένα forum διαλόγου μεταξύ ερευνητών, διαμορφωτών πολιτικής, εκδοτών, βιβλιοθηκονόμων για την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων γύρω από το υφιστάμενο σύστημα ακαδημαϊκής επικοινωνίας και το όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον. Ειδικότερα, μέσα από τις συνεδρίες και τα workshops θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποιες είναι οι ανάγκες των ερευνητών αναφορικά με τις ερευνητικές υποδομές, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές;
  • Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι ανοικτές υποδομές για την υποστήριξη της μετάβασης στην Aνοικτή Eπιστήμη και την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών και εργαλείων;
  • Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι ερευνητές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στην προσπάθεια υιοθέτησης πρακτικών με επίκεντρο την ανοικτότητα;
  • Τι απαιτείται προκειμένου οι πολιτικές Ανοικτής Επιστήμης και πρωτοβουλίες, όπως το Plan S και το Ευρωπαϊκό Νέφος για την Ανοικτή Επιστήμη (EOSC), να υιοθετηθούν από τους ερευνητές στους τομείς των Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών;
  • Ποιο είναι το μέλλον των βιβλίων και ποια είναι τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα στον εκδοτικό τομέα;

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) θα συντονίσει συνεδρία-workshop με τίτλο “How to Join OPERAS” (Tετάρτη 04/11, 11:30-12:00 (CET, UTC+01:00) στην οποία θα παρουσιαστούν οι διαφορετικοί τύποι συμμετοχής, καθώς και οι επιμέρους ομάδες εργασίας (Special Interest Groups) που λειτουργούν στο πλαίσιο του δικτύου OPERAS και έχουν ως αποστολή την εξέταση ζητημάτων ενδιαφέροντος για το OPERAS και την ανοικτή επιστημονική επικοινωνία, όπως τα αυτά για τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες, τα κοινά πρότυπα, τις καλές πρακτικές κτλ. Παράλληλα, υφιστάμενα μέλη του δικτύου θα μιλήσουν για τη συμμετοχή τους στο OPERAS, ενώ φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να μάθουν περισσότερα για τους στόχους και τις δράσεις του OPERAS.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου OPERAS-P (OPERAS-Preparation) το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, με συντονιστή το Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Αντικείμενο του έργου είναι η διεκπεραίωση των προπαρασκευαστικών εργασιών ενόψει της νέας υποψηφιότητας του δικτύου OPERAS για ένταξη στο δίκτυο υποδομών ESFRI (2020) το Σεπτέμβριο του 2020, και η προετοιμασία των φορέων και των υποδομών που αυτοί υποστηρίζουν για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από το ESFRI αναβαθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής OPERAS. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση του πλαισίου διακυβέρνησης μέσω της απόκτησης νομικής μορφής.

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο έργο ως εταίρος, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός forum για τις κοινότητες χρηστών, ενώ έχει επίσης ενεργό συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, καθώς και πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμα εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από OPERAS, EKT