Παρουσιάστηκε το Ψηφιακό Αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Στην εκδήλωση του ΕΚΔΔΑ συμμετείχαν ο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, η Διευθύντρια του ΕΚΤ Εύη Σαχίνη και ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Γιάννης Ιωαννίδης.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ. Ένα σημαντικό εγχείρημα τεκμηρίωσης για τη Δημόσια Διοίκηση και τους πολίτες – Εργαλείο διαμόρφωσης σύγχρονων πολιτικών για το επιτελικό κράτος», στις 22 Οκτωβρίου 2020.

Σκοπός της ημερίδας ήταν αφενός να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) σχετικά με το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ στους εμπλεκόμενους φορείς της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στους δυνητικούς άμεσους χρήστες του, αφετέρου να αναδειχθεί η χρησιμότητά του, ως εργαλείου που μπορεί να αξιοποιηθεί από μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος, η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Εύη Σαχίνη και ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Γιάννης Ιωαννίδης. Η ημερίδα υλοποιήθηκε από την ερευνητική μονάδα του ΕΚΔΔΑ, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ), υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ).

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας κήρυξε ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Διονύσιος Κυριακόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι ο φορέας, αφού επέδειξε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα απαιτούμενα αντανακλαστικά υλοποιώντας τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά του προγράμματα μέσω τηλεκπαίδευσης, πλέον προχωρά στη διεξαγωγή ημερίδων διαδικτυακά. Ο κ. Κυριακόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο συμβολικό χαρακτήρα της λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου, ως «εργαλείο» των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τη ψηφιακή μετάβαση της δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση του επιτελικού κράτους. Επίσης, ενημέρωσε ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ θα στηριχθεί με πόρους από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που έχει ήδη εγκριθεί.

Ο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος ευχαρίστησε και συνεχάρη το ΕΚΔΔΑ για την πρωτοβουλία και για τη συμβολή του στην προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Στη συνέχεια τόνισε ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο του ΕΚΔΔΑ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών και επεσήμανε την ανάγκη για ορθολογική χρήση των δεδομένων υπέρ του πολίτη και της εθνικής οικονομίας.

Η Διευθύντρια του ΕΚΤ Εύη Σαχίνη ευχαρίστησε το ΕΚΔΔΑ για τη συνεχή και πολύτιμη συνεργασία του με το ΕΚΤ, και τόνισε ότι το Ψηφιακό Αποθετήριο αποτελεί πρότυπη πύλη γνώσης και καινοτομίας. Παράλληλα, δήλωσε ότι το ΕΚΤ επιθυμεί να στηρίξει το νέο εγχείρημα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Όπως επισήμανε στον χαιρετισμό της: "Το ΕΚΤ δρα καταλυτικά για την υιοθέτηση ενός εθνικού πλαισίου προτυποποίησης της ψηφιοποίησης και διαλειτουργικότητας του ψηφιακού περιεχομένου, κατά τρόπο συμβατό με τις διεθνείς καλές πρακτικές, εξασφαλίζοντας οικονομίες κλίμακας στις σχετικές επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο, και αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε πληθώρα φορέων που παράγουν περιεχόμενο, παρέχοντας εργαλεία, τεχνογνωσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και απομακρυσμένη υποστήριξη αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας."

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Γιάννης Ιωαννίδης συνεχάρη το ΕΚΔΔΑ για την ολοκλήρωση ενός τόσο λειτουργικού μέσου όπως το Ψηφιακό Αποθετήριό του και εξέφρασε τη βούλησή του για συνεργασία των δύο φορέων στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας.

Την έναρξη της 1ης συνεδρίας της ημερίδας κήρυξε η Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Παρασκευή Δραμαλιώτη, η οποία αναφέρθηκε στην κομβική σημασία του ψηφιακού Αποθετηρίου του ΕΚΔΔΑ για τη διαμόρφωση και ανάδειξη δημόσιων πολιτικών για το επιτελικό κράτος.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε επιτυχώς με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και εισηγητών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)