Τα συνέδρια e-Government Forum, Digital Health Care, DPO & ICT Security World, στις 2 -3 Νοεμβρίου στην Αθήνα και διαδικτυακά

Τα Συνέδρια διοργανώνονται με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή Υγεία και την Ψηφιακή Ασφάλεια στην Ελλάδα.

Τα Συνέδρια 12ο e-Government Forum, 12o DigitalHealth Care, 8o DPO & ICT Security World διοργανώνονται φέτος ταυτόχρονα, με υβριδικό τρόπο (δια ζώσης στο Divani Caravel και διαδικτυακά) την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων και φορέων που εμπλέκονται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Ψηφιακή Υγεία και την Ψηφιακή Ασφάλεια στην Ελλάδα. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής των Συνεδρίων.

Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο “e-Government Forum” με θεματικό άξονα «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης: Από την Μηχανογράφηση στις Ψηφιακές Πλατφόρμες» επιχειρεί να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα έργα που υλοποιούνται και δημιουργούν ισχυρά θεμέλια στο νέο ψηφιακό κράτος, τα οφέλη από την απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και τα σημεία που χρειάζονται προσοχής και περαιτέρω ενίσχυσης. Στις δύο ημέρες της διεξαγωγής του, στις 2 και 3 Νοεμβρίου, δεκάδες ομιλητές από τον δημόσιο τομέα, τους φορείς, τις εταιρείες ΤΠΕ θα παρουσιάσουν λύσεις, προτάσεις, θέματα, τάσεις που αποτελούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα. Παράλληλα κυβερνητικοί εκπρόσωποι θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στρατηγικής στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Στο συνέδριο e-Government Forum, θα συμμετέχει η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ Εύη Σαχίνη, με ομιλία στη θεματική ενοτητα "Ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών, Συστημάτων, Ψηφιακών Επικοινωνιών στο Δημόσιο Τομέα" (2/11, 12.00-13.30, Αίθουσα Ολυμπία), καθώς και στην καταληκτική συνεδρίαση "Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση «πυλώνας» ανάπτυξης τεχνογνωσίας στην ελληνική οικονομία" (02/11, 15.30-16.15, Αίθουσα Ολυμπία).

To 12ο Ετήσιο Συνέδριο “Digital Health Care” με θεματικό άξονα «Επανεκκίνηση του Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού στην Υγεία και στην Κοινωνική Ασφάλιση» θα εστιάσει στους τομείς της Ψηφιακής Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι από τους πλέον σημαντικούς στην λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας. Βασικός πυλώνας στην εύρυθμη λειτουργία των τομέων αυτών είναι η αδιάλειπτη και ασφαλής λειτουργία συστημάτων ICT/ΤΠΕ. Τα Συστήματα Πληροφορικής στην Υγεία είναι κατά γενική ομολογία σύνθετα, απαιτητικά, ακριβά στη δημιουργία τους και αποτελούν έναν σύνθετο και δύσκολο τομέα για τα στελέχη που ασχολούνται με αυτά.

Στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής του Digital Health Care, ειδικοί από σειρά συγγενών τομέων που συνθέτουν τον τομέα της Ψηφιακής Υγείας θα παρουσιάσουν τις πλέον ενδιαφέρουσες πτυχές του θεματικού άξονα «Επανεκκίνηση του Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού στην Υγεία και στην Κοινωνική Ασφάλιση», ώστε να διερευνηθούν οι κατευθύνσεις  που θα οδηγήσουν το ελληνικό Σύστημα Υγείας να αποκτήσει ισχυρά και καινοτομικά ψηφιακά συστήματα.

To 8ο Συνέδριο «DPO & ICT SECURITY WORLD» με θεματικό άξονα «Υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας σε κρίσιμες υποδομές: Cloud, Data Centers, Digital Platforms, 5G Apps, NGA» είναι το μόνο που συνδυάζει της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Ασφάλειας. Θα παρουσιάσει σε στελέχη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα τις τελευταίες τεχνολογικές και νομικές εξελίξεις, που είναι εντελώς απαραίτητες για την λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών.

Σε μία περίοδο, που αποδεδειγμένα η Ψηφιακή Ασφάλεια και η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων έχουν καταστεί απαραίτητες προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, θεσμικά  Συνέδρια όπως το DPO&ICT Security World, αποτελούν μοναδική ευκαιρία ολοκληρωμένης ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των καθ΄ ύλην αρμοδίων παραγόντων και στελεχών ICT/ΤΠΕ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα , όπως και πολιτικών παραγόντων που επηρεάζουν θεσμικά τον χώρο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Ασφάλειας.

Οι βασικοί και κύριοι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η θεματολογία του 12ου e-Government Forum, του 12ου Digital Health Care και του 8ου DPO & ICΤ Security World 2022 συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • Οι κρίσιμες εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πώς αυτές υποστηρίζουν τις αλλαγές και τον μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.
 • Ποιές είναι οι βασικές δομικές διοικητικές αλλαγές, που καλούνται να υποστηρίξουν οι Ψηφιακές Τεχνολογίες και τα έργα Πληροφορικής.
 • Ποιές είναι οι κύριες εξελίξεις στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας και η μέχρι σήμερα πορεία της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στον Δημόσιο τομέα.
 • Τι μπορούν να φέρουν οι νέοι τομείς εφαρμογών των Data Centers και του Cloud, το 5G, το FTTH και τα Δίκτυα Νέας Γενιάς (NGA), οι Μobile εφαρμογές, η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ),αλλά και όλες οι νέες ψηφιακές υλοποιήσεις στην περαιτέρω αξιοποίηση των τεχνολογιών
 • Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών στον Δημόσιο τομέα, στην Υγεία και στην Ψηφιακή Ασφάλεια.
 • Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα οφέλη των Data Centers και των υπηρεσιών Cloud στην Δημόσια Διοίκηση, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες.
 • Πώς εξελίσσονται οι κλασσικοί τεχνολογικοί τομείς των Ψηφιακών Τεχνολογιών, όπως π.χ η κλασική εκτύπωση και η αποθήκευση δεδομένων;
 • Επιτυχημένες υλοποιήσεις (Case Studies) και χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχών λύσεων σε ανάγκες των Δημοσίων Υπηρεσιών.
 • Δράσεις, Υλοποιήσεις και Έργα σε «κάθετους» τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Γεωργία, Φορολογία, Δικαιοσύνη, Ψηφιακή Ασφάλεια κ.α.
 • Καταγραφή των μεταβολών και των αλλαγών που επιφέρουν άμεσες υλοποιήσεις έργων, όπως η αξιοποίηση ψηφιακών υπογραφών και ηλεκτρονική μεταφορά εγγράφων.
 • Διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και εξέλιξης των Πληροφοριακών
 • Συστημάτων στον Δημόσιο τομέα, της αξιολόγησης και βελτίωσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
 • Αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, επιμόρφωση, ψηφιακές δεξιότητες & προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην Διαχείριση των Διοικητικών μεταβολών.
 • Η Ψηφιακή Στρατηγική στην Δημόσια Διοίκηση, στην Υγεία, στην Ψηφιακή Ασφάλεια, οι Πολιτικές και οι Διοικητικές προτεραιότητες εν μέσω διαρκών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.
 • Θεσμικά και νομικά θέματα που απασχολούν τον τομέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Δημόσιου τομέα, της Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, της ανάπτυξης υπηρεσιών Ψηφιακής Ασφάλειας.

Επιπλέον, τα Συνέδρια προσφέρουν στους συμμετέχοντες εκτός Αττικής που θα παρακολουθήσουν ψηφιακά την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια online έκθεση Χορηγών.

Για να παρακολουθήσετε το σύνολο των δραστηριοτήτων των Συνεδρίων, είτε δια ζώσης από το Ξενοδοχείο Divani Caravel (για τους Αθηναίους συμμετέχοντες) είτε διαδικτυακά (για τους εκτός Αθήνας συμμετέχοντες), θα πρέπει να συνδεθείτε στη πλατφόρμα και να δημιουργήσετε το προφίλ σας.

Φυσική Διοργάνωση: Οι Σύνεδροι εντός Αττικής δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν ψηφιακά τις εργασίες των Συνεδρίων για να λάβουν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνει στη φυσική διοργάνωση στο Ξενοδοχείο Divani Caravel. Θα δοθούν Βεβαιώσεις μετά από το τέλος των εργασιών της κάθε ημέρας των Συνεδριών. Δήλωση συμμετοχής για φυσική παρακολούθηση εδώ.

Ψηφιακή Διοργάνωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τους Συνέδρους της ψηφιακής παρακολούθησης είναι η υπηρεσία τους να είναι εκτός του Νομού Αττικής. Θα αποσταλεί Ψηφιακή Βεβαίωση Παρακολούθησης για κάθε ημέρα για τους Συνέδρους που θα παρακολουθήσουν ψηφιακά το 80% των εργασιών. Δήλωση συμμετοχής για ψηφιακή παρακολούθηση εδώ.

Τα Συνέδρια διοργανώνονταi από την εταιρεία Teamworks, υπό με την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας, του HL7 Hellas, του Hellenic Digital Health Cluster, του dpo NETWORK και του Hellenic (ISC)² Chapter.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από TeamWorks, ΕΚΤ