Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας στο ΕΚΤ

Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν προοπτικές συνεργασίας και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία γύρω από θέματα προώθησης της καινοτομίας και στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ινστιτούτου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (Institute of Scientific and Technical Information of China, ΙSTIC) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT). Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τους ερευνητές Liu Runsheng, Wang Ling και Zhang Lijuan, τους οποίους υποδέχτηκαν εκπρόσωποι του ΕΚΤ. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι πολιτικές για την καινοτομία που εφαρμόζουν οι δύο οργανισμοί για την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της έρευνας στις χώρες τους.

Τη συνάντηση άνοιξε ο κ. Δημήτρης Μαραγκός, Συντονιστής της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», o οποίες παρουσίασε τις δραστηριότητες του ΕΚΤ δίνοντας έμφαση στην ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητικά αποτελέσματα και στη στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που προωθεί το ΕΚΤ.

Από την πλευρά του ο κ. Liu Runsheng παρουσίασε τις δραστηριότητες του ISTIC, εστιάζοντας στις πολιτικές και εργαλεία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια ο κ. Άγγελος Αγγελίδης, Project Manager, Μονάδα Καινοτομίας και Δικτύωσης, παρουσίασε το Enterprise Europe Network (EEN) – Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως διασύνδεση για σύναψη συνεργασιών, πληροφόρηση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, προώθηση συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης της ΕΕ.

Ακολούθως, ο κ. Νίκος Μανιαδάκης, Project Manager, παρουσίασε τη νέα πρωτοβουλία που υλοποιεί το ΕΚΤ, τη δομή στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για εργαλεία και υπηρεσίες ενίσχυσης των επιχειρήσεων καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ο Δρ. Νίκος Καραμπέκιος, Υπεύθυνος Μονάδας Τεκμηρίωσης Συστήματος ΕΤΑΚ, παρουσίασε τις κύριες δραστηριότητες του τμήματος δεικτών και δράσεων έρευνας, τεχνολογίας, ανάπτυξης και καινοτομίας του ΕΚΤ (metrics.ekt.gr), το οποίο αποτυπώνει με αξιοπιστία, στατιστικά στοιχεία και δείκτες της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, επικεντρώθηκε και στις προοπτικές μίας ελληνο-κινεζικής συνεργασίας στο πλαίσιο των επιστημονικών δημοσιεύσεων καθώς το ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για τη συγκρότηση, διάθεση και διατήρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ).

Ο κύκλος των παρουσιάσεων ολοκληρώθηκε με το κ. Δ. Μαραγκό, ο οποίος παρουσίασε την πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιεί το ΕΚΤ με στόχο να χαρτογραφήσει τους Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες του εξωτερικού και να τους διασυνδέσει με τη χώρα καθώς και για το νέο πρόγραμμα Bridges Awards που στοχεύει στην επιβράβευση της συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τέλος, συζητήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +, του προγράμματος “Thousands Talent Programme” που υλοποιεί η κινεζική δημοκρατία, καθώς και άλλα προγράμματα ανταλλαγής ανθρώπινου δυναμικού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας γύρω από θέματα καινοτομίας μεταξύ των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο φορείς, ΕΚΤ και ISTIC, έχουν υπογράψει το 2012 συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης και την προώθηση της επιστήμης και τεχνολογίας σε κάθε χώρα.

Iνστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (ΙSTIC)

Το Iνστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (Ιnstitute of Scientific and Technical Information of China, ISTIC) είναι ο εθνικός οργανισμός επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης της Κίνας. Υπάγεται στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας και υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα της χώρας, παρέχοντας εθνικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης σε κυβερνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες του ISTIC (www.istic.ac.cn), που απαρτίζεται από 6 επιμέρους κέντρα και 3 εταιρείες, αφορούν μεταξύ άλλων: συλλογή και διάθεση επιστημονικών εκδόσεων, βάσεων δεδομένων και ψηφιακών βιβλιοθηκών, ανάπτυξη, εφαρμογή και διάθεση τεχνολογιών γνώσης και γλωσσικών τεχνολογιών, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, έκδοση μελετών για δείκτες επιστήμης και τεχνολογίας, προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα, υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία, τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στις συλλογές του ISTIC περιλαμβάνεται πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο: περισσότερες από 1,5 εκατ. διδακτορικές διατριβές, 150.000 πρακτικά συνεδρίων, 300.000 βιβλία αναφοράς, πλήθος βάσεων δεδομένων. Το ISTIC συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα συνεργασίας διεθνώς, συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς από όλο τον κόσμο και εκπροσωπεί την Κίνα σε διεθνείς οργανισμούς επιστήμης και τεχνολογίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ISTIC