Διεύρυνση της συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με το Ινστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας

Στη συνάντηση αναδείχθηκε η κοινή προσέγγιση στους στόχους και στις δράσεις των δυο οργανισμών, καθώς και η στόχευση στην προώθηση της αναγνώρισης του επιστημονικού έργου που παράγεται στην Ελλάδα και την Κίνα.

Η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του Ινστιτούτου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας Institute of Scientific and Technical Information of China, ISTIC) συζητήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ISTIC στις εγκαταστάσεις του ΕΚΤ, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης και την προώθηση της επιστήμης και τεχνολογίας σε κάθε χώρα.

Δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα, οι ήδη στενοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κίνας έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, σε πλήθος τομέων και δραστηριοτήτων, πέραν των στενών εμπορικών σχέσεων, το ΕΚΤ και το ISTIC συζήτησαν τη διεύρυνση της συνεργασίας που ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου 2012 με την υπογραφή σχετικού Πλαισίου Συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση των δύο φορέων συμμετείχαν από πλευράς ISTIC, o Tong Hefeng (Director of General Ofiice), η Zhang Yiyan (Associate Research Librarion, Research Center for Strategic Science and Technology Issues) και η Jiang Quixing (Associate Professor, Research Center for Strategic Science and Technology Issues), συνοδεία του Tian Zhong, Πρώτου Γραμματέα της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστούν εκτενώς οι δραστηριότητές των δύο φορέων, ενώ παράλληλα έγιναν συζητήσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων Ε&Α και Καινοτομίας Ελλάδας και Κίνας, και ιδιαίτερα για δράσεις που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο, την ευρύτερη δυνατή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας γύρω από την επιστημονική παραγωγή στις δυο χώρες, την εφαρμογή των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και την προσπάθεια για καλύτερη κατανόηση της επιστήμης από την κοινωνία.

Στη συνάντηση αναδείχθηκε η κοινή προσέγγιση στους στόχους και στις δράσεις των δυο οργανισμών, καθώς και η στόχευση στην προώθηση της αναγνώρισης του επιστημονικού έργου που παράγεται στην Ελλάδα και την Κίνα.

Τα θέματα που αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση αφορούν:

  • την εξέλιξη, τεχνολογικά και επιχειρησιακά, στα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δύο φορείς για παρεμφερείς σκοπούς
  • τη σε βάθος μελέτη και συγκριτική ανάλυση των συστημάτων καινοτομίας, ώστε να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι policy makers.
  • την ανάδειξη των υφιστάμενων επιστημονικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσής τους σε επιστημονικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η εδραίωση της συγκεκριμένης συνεργασίας, πιθανώς υπό ένα διευρυμένο καθεστώς, αναμένεται να είναι αμοιβαία επωφελής για την Ελλάδα και την Κίνα, στην προσπάθεια για την ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής, στην ενίσχυση των διεθνών ερευνητικών συνεργασιών και στη δυνητική αναβάθμιση της συμμετοχής των Ελλήνων και Κινέζων ερευνητών στις ερευνητικές προκηρύξεις της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την επεξεργασία στοιχείων βιβλιογραφικών δεικτών από το ΕΚΤ, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση των δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων επιστημόνων: 78 συνδημοσιεύσεις το 2008, 205 το  2010, 405 το 2012, 431 το 2014. Για το διάστημα 2000 - 2014, τα επιστημονικά πεδία με το μεγαλύτερο ποσοστό συνεργασιών μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων ερευνητών είναι οι Φυσικές Επιστήμες (1.086 συνδημοσιεύσεις) και η Κλινική Ιατρική (263 συνδημοσιεύσεις), ενώ οι ελληνικοί ακαδημαϊκοί/ερευνητικοί φορείς με τις περισσότερες συνδημοσιεύσεις με αντίστοιχους φορείς από την Κίνα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1.031 συνδημοσιεύσεις) , το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (520) και το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (472).

Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, η ανάδειξη των υπαρχουσών καλών πρακτικών στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας προς την πραγματική οικονομία αναμένεται να εμπλουτίσει τις αντίστοιχες εθνικές δράσεις, να βελτιώσει την καινοτομική ικανότητα των επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα και να αυξήσει την αποδοτικότητα της δημόσιας πολιτικής για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, τα στελέχη του ISTIC ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΤ (Υπολογιστικό Κέντρο, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιβλιοθήκη) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Iνστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (ΙSTIC)

Το Iνστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (Ιnstitute of Scientific and Technical Information of China, ISTIC) είναι ο εθνικός οργανισμός επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης της Κίνας. Υπάγεται στο Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας και υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα της χώρας, παρέχοντας εθνικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης σε κυβερνητικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες του ISTIC (www.istic.ac.cn), που απαρτίζεται από 6 επιμέρους κέντρα και 3 εταιρείες, αφορούν μεταξύ άλλων: συλλογή και διάθεση επιστημονικών εκδόσεων, βάσεων δεδομένων και ψηφιακών βιβλιοθηκών, ανάπτυξη, εφαρμογή και διάθεση τεχνολογιών γνώσης και γλωσσικών τεχνολογιών, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, έκδοση μελετών για δείκτες επιστήμης και τεχνολογίας, προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών. Παράλληλα, υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία, τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στις συλλογές του ISTIC περιλαμβάνεται πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο: περισσότερες από 1,5 εκατ. διδακτορικές διατριβές, 150.000 πρακτικά συνεδρίων, 300.000 βιβλία αναφοράς, πλήθος βάσεων δεδομένων. Το ISTIC συμμετέχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα συνεργασίας διεθνώς, συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς από όλο τον κόσμο και εκπροσωπεί την Κίνα σε διεθνείς οργανισμούς επιστήμης και τεχνολογίας.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ISTIC