Το ΕΚΤ συμμετέχει στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός»

To Συνέδριο θα λάβει χώρα από τις 10 έως και τις 12 Μαΐου στην Αθήνα, με μεγάλο αριθμό παρουσιάσεων με καλές πρακτικές, πιλοτικά έργα και καινοτόμες δράσεις.

Τις δράσεις του για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση θα παρουσιάσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στις 11 Μάϊου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός», Στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση και ένας μεγάλος αριθμός παρουσιάσεων με καλές πρακτικές, πιλοτικά έργα και καινοτόμες δράσεις.

Το Συνέδριο που θα λάβει χώρα από τις 10-12 Μάϊου 2019 στο Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Κολλέγιο Αθηνών υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ θα συμμετέχει στο συνέδριο με την εισήγηση της Έλενας Λαγούδη, από το Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης, Τεχνολογίας & Πολιτισμού, με τίτλο «Σχολεία ως Καινοτόμα Περιβάλλοντα Μάθησης: διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακού περιεχομένου και πρωτογενών πηγών από τις υποδομές του ΕΚΤ».

Το Σχολείο και ο Πολιτισμός αποτελούν δύο αλληλένδετα αναπτυσσόμενους κύκλους που αλληλοτροφοδοτούνται. Εκφάνσεις του Πολιτισμού εκφράζονται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα μέσα από τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς και με την υλοποίηση ποικίλων τυπικών ή άτυπων δράσεων που προϋποθέτουν τη συμμετοχή των μαθητών.

Έτσι, οι μαθητές μπορούν να υποστηριχτούν στην προσπάθειά τους για αποτελεσματικότερη κατάκτηση της γνώσης, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά ώστε να εξελιχθούν σε κριτικά σκεπτόμενους, υπεύθυνους και συνειδητά ενεργούς πολίτες. Από την άλλη, το σχολείο μπορεί να εμπλουτίσει με σχετικά παραγόμενα της σχολικής ζωής διάφορες εκφάνσεις του Πολιτισμού αλλά και να συμβάλλει στη διάχυσή τους στις τοπικές κοινότητες.

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με το πολιτιστικό αγαθό. Προϋπόθεση όμως είναι να έχει αναπτυχθεί μια κουλτούρα ψηφιακής παιδείας, για να μπορέσουν οι μαθητές να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο που έχει γίνει διαθέσιμο τα τελευταία χρόνια με δημόσια δαπάνη. Η ψηφιακή παιδεία έχει γίνει πλέον καθολικός παρονομαστής για την επιτυχία σε κάθε στάδιο της ζωής, αλλά ιδιαίτερα για τους νέους.

Οι μαθητές του σήμερα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού για να καταναλώνουν γνώση με ασφάλεια και να παράγουν νέα γνώση με ήθος και ευρηματικότητα. Η πρόκληση για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο μετασχηματισμός των σχολείων σε Καινοτόμα Περιβάλλοντα Μάθησης (Innovative Learning Environments) με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να προετοιμάσει πολίτες οι οποίοι θα αδράξουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ως εθνική ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου, το ΕΚΤ έχει συλλέξει ένα σημαντικό όγκο περιεχομένου για αξιοποίηση στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη ψηφιακής παιδείας στους μαθητές, αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Στην παρουσίαση της Ε. Λαγούδη, θα παρουσιαστούν οι υποδομές του ΕΚΤ για την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως είναι τα Αποθετήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου, εμπλουτισμένα με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα, κυρίως του προτύπου LOM (Learning Objects Metadata), τα οποία βοηθούν σημαντικά στον εντοπισμό και τη χρήση τεκμηρίων από τον εκπαιδευτικό με εφαρμογή κριτηρίων όπως Ψυχοπαιδαγωγικοί Στόχοι, Ιδέες Διδασκαλίας, Σχετιζόμενα Μαθήματα, Διαθεματικές Έννοιες κ.α. 

Επίσης, θα παρουσιαστούν πολιτιστικές και άλλες συλλογές σε Αποθετήρια, η συνεργατική πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς ΜΗΤΙΔΑ, ο  συσσωρευτής πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr, καθώς και η χρήση πρωτογενών πηγών στην τάξη, μια προσέγγιση η οποία έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη συνθηκών ενεργητικής διερευνητικής μάθησης, στην ανατροφοδότηση του μαθήματος με τεκμήρια πολιτιστικού υλικού και στην βιωματική πρόσληψη του αντικειμένου από τους μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του συνεδρίου