Εκδήλωση για νέους επιστήμονες στον χώρο της έρευνας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στη συζήτηση σχετικά με την υποστήριξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών θα συμμετέχει η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ. Εύη Σαχίνη η οποία θα αναφερθεί στις δράσεις του οργανισμού για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργανώνουν την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 (10.00-13.00) εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα «Πρωτοβουλίες, ευκαιρίες και υποστηρικτές δράσεις για τη σταδιοδρομία των νέων επιστημόνων στο χώρο της έρευνας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη στρατηγική για την αναχαίτιση του εκπατρισμού ερευνητών και νέων επιστημόνων καθώς και για τις πρωτοβουλίες και δράσεις για την υποστήριξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών και την ενίσχυση της κινητικότητας. Στη συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο Δρ. Β. Γρηγορίου, Διευθυντής και Προέδρος Δ.Σ. ΕΙΕ, θα συμμετέχει η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ. Εύη Σαχίνη η οποία θα αναφερθεί στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί το ΕΚΤ για την υποστήριξη του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ε. Σαχίνη θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στην πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας η οποία στοχεύει στη διασύνδεση και τη λειτουργική δικτύωση των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών, επαγγελματιών μεταξύ τους, και στην αποτίμηση και αξιολόγηση του 1ου κύκλου της δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού».

Στην στρογγυλή τράπεζα θα συμμετέχουν επίσης ο Σωτήρης Παυλέας, Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ο Γιάννος Μητσός, Senior Advisor στον ΣΕΒ και ο Δημήτρης Σανόπουλος, Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου EURAXESS στο EKETA.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λήξης του έργου ERA-MobilCar.GR – Horizon2020 και θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

ΕΚΤ και brain drain

Το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης,  συμβάλλοντας  με  στοιχεία  στη  διαμόρφωση  πολιτικών  για  την  καλύτερη  δυνατή  αξιοποίησή  του  ανθρώπινου  δυναμικού, η οποία  μπορεί να δράσει ανασταλτικά  σε  σχέση  με  το brain drain,  παράγει  δείκτες, μελέτες και έρευνες που αφορούν το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της  χώρας.  Τα  συγκεκριμένα  στοιχεία  αναδεικνύουν  τις  υπάρχουσες  ερευνητικές/επιχειρηματικές δυνατότητες που συμβάλουν στη συγκράτηση δυναμικού στη χώρα και μακροπρόθεσμα στον επαναπατρισμό του.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, EKT