Επιστημονική ημερίδα για την «Ψηφιακή Ιστορία» από το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ και το MESHS

Η ημερίδα, στην οποία συμμετέχει το ΕΚΤ, στοχεύει να παρουσιάσει τρέχουσες έρευνες και προβληματισμούς μέσα από το φακό ψηφιακών εγχειρημάτων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς και προσεγγίσεων δημόσιας ιστορίας.

Το Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Maison européenne des sciences de l'homme et de la société I CNRS, (Lille, Nord de France) διοργανώνουν στις 14 Ιουνίου 2018 (10.00-18.30), στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Σκουφά 45, Αθήνα), επιστημονική εκδήλωση για την Ψηφιακή Ιστορία. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) συμμετέχει στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας θέματα Ανοικτής Επιστήμης και το δίκτυο OPERAS.

Ως ψηφιακή ιστορία νοείται η ιστορική έρευνα η οποία κάνει χρήση πρωτογενών πηγών υπό μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων και εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης και αναπαράστασης του παρελθόντος με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, λογισμικού και των πόρων του διαδικτύου. Ο όρος, ο οποίος μαρτυρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 στις ΗΠΑ, γενικεύτηκε κατά την επόμενη δεκαετία και συνέβαλε στη γενικότερη άνοδο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών (Digital Humanities).

Η ψηφιακή ιστορία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, μεθόδων και αντικειμένων που άπτονται της ακαδημαϊκής έρευνας, της δημόσιας ιστορίας και της διδασκαλίας της ιστορίας. Η ημερίδα στοχεύει να παρουσιάσει τρέχουσες έρευνες και προβληματισμούς σε αυτούς τους τομείς μέσα από το φακό ψηφιακών εγχειρημάτων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, καθώς και προσεγγίσεων δημόσιας ιστορίας.

Η Μ. Αγγελάκη και ο Η. Σιουγιουλτζόγλου, εκπροσωπώντας το ΕΚΤ, θα μιλήσουν για την Ανοικτή Πρόσβαση και την Ανοικτή Επιστήμη και θα παρουσιάσουν στο κοινό το ευρωπαϊκό δίκτυο OPERAS για την ενίσχυση της ψηφιακής έρευνας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Ιστορία και ψηφιακά εγχειρήματα, Μεθοδολογικά ζητήματα: Διεπιστημονικές μέθοδοι έρευνας και ψηφιακά εργαλεία, Δημόσια ιστορία και ψηφιακό περιβάλλον, Στρογγυλό τραπέζι "Πώς το παρελθόν γίνεται (ψηφιακή) ιστορία". Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ)