Μεγάλο το ενδιαφέρον για τις νέες προκηρύξεις στον τομέα της Υγείας, στην ημερίδα του ΕΚΤ

Περισσότερoι από 200 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ερευνητών και νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της Υγείας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την έρευνα και την καινοτομία.

Μεγάλη η ανταπόκριση και η προσέλευση στην ημερίδα με θέμα "Οι Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας" που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2017 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες και συμβουλές επιτυχίας για τις νέες προκηρύξεις στην Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" της ΕΕ παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της σχετικής ημερίδας που διοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η Δρ Χ. Κυριακοπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε το τριετές πρόγραμμα εργασίας (2018-2020) για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και ευημερία", που αναμένεται να διαθέσει περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ ανά έτος. Οι 7 βασικές θεματικές προτεραιότητες αυτού του προγράμματος εργασίας, όπως παρουσιάστηκαν, είναι οι εξής:   

1.       Personalized medicine

2.       Decoding the role of the environment for health and well-being

3.       Infectious diseases and improving global health

4.       Innovative health, and care systems – Integration of care

5.       Innovative health and care industry

6.       Digital transformation in Health and Care

7.       Trusted Big Data solutions and Cybersecurity for Health and Care

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν συμβουλές επιτυχίας από συντονιστικές ομάδες επιτυχημένων ευρωπαϊκών έργων στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα 2020, και συγκεκριμένα από τη Δρ Αναστασία Κριθαρά Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» για το έργο Iasis και από τον Δρ Ιωάννης Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής στο Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο και συντονιστής του έργου Feel4Diabetes.

Η πρωτοβουλία ΕΙΤ-Health και η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα για την Υγεία στον Ορίζοντα 2020

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι Δρ Anita Fuzi και η κα Zsuzsa Kovacs παρουσίασαν τη δομή του European Institute of Innovation and Technology (EIT), τα διάφορα Knowledge Innovation Centres (KICs) (EIT Health, Innoernergy, Digital κ.α.), δίνοντας έμφαση στις ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις στον τομέα της Υγείας μέσω των διαγωνισμών INNOSTARS & CATAPULT της πρωτοβουλίας EIT Health. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ο κος Γεώργιος Μέγας εκπροσωπούν και συντονίζουν το EIT-Health Regional Innovation Scheme στην Ελλάδα, μία πρωτοβουλία που εφαρμόζει το EIT-Health στις χώρες που δεν είναι επίσημα μέλη του.

Στη συνέχεια, η Δρ M. Αγγελάκη (ΕΚΤ) παρουσίασε τις δράσεις για την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα και σε επιστημονικά δεδομένα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, ενώ η Δρ Χ. Πασκουάλ παρουσίασε τις δράσεις και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας ως Εθνικό Σημείο Επαφής και ως ελληνικός κόμβος του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, Enterprise Europe Network.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Χ. Πασκουάλ για την ελληνική συμμετοχή 2014-2016 στον Ορίζοντα 2020-ΥΓΕΙΑ, κατατέθηκαν 574 προτάσεις, εγκρίθηκαν 61 έργα (σε 10 ο συντονιστής είναι από την Ελλάδα) με συνολικό προϋπολογισμό 39,42 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, η Ελλάδα είναι 11η στον αριθμό συμμετεχόντων, 13η στη χρηματοδότηση, ενώ το ποσοστό επιτυχίας των προτάσεων (10,6%) είναι υψηλότερο από τον κοινοτικό μέσο όρο (9,5%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 60% της χρηματοδότησης που έχει λάβει η Ελλάδα είναι σε θέματα που αφορούν την Ηλεκτρονική Υγεία. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά και στη σχετική μελέτη του ΕΚΤ στη διεύθυνση http://metrics.ekt.gr/el/node/341.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το ΕΚΤ και το ΕΙΤ-Health Innostars διοργάνωσαν εξειδικευμένο σεμινάριο αφιερωμένο σε health και e-health startups και scale-ups για την υποβολή επιτυχημένης πρότασης στους διαγωνισμούς του Innostars για το 2018 (Δρ Anita Fuzi, η κα Zsuzsa Kovacs, EIT-Health Innostars).  Ο κος Γεώργιος Μέγας (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το ICT και το FET στον Ορίζοντα 2020, παρουσίασε το SME Instrument και μία εισαγωγή στην Επιχειρηματική Καινοτομία. Κατά την διάρκεια του εξειδικευμένου σεμιναρίου παρουσιάστηκαν επίσης, από την Δρ Χριστίνα Πασκουάλ (ΕΚΤ), οι ευκαιρίες για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση, αλλά και για εξεύρεση κάθε είδους συνεργασιών (π.χ. για από κοινού ανάπτυξη της τεχνολογίας τους) μέσα από το Enterprise Europe Network, συντονιστής του οποίου είναι το ΕΚΤ.

Στο απογευματινό σεμινάριο συμμετείχαν 15 εκπρόσωποι νεοφυών εταιριών του κλάδου της υγείας οι οποίοι προετοιμάζονται να υποβάλουν πρόταση σε κάποια από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης  που προσφέρει το EIT-Health.

To ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και συντονιστής του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

· Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας

· Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε επόμενη φάση

· Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις από την Ευρώπη

· Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι παρουσιάσεις και τα βίντεο των ομιλητών στην εκδήλωση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.