Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή

Στις εκδηλώσεις θα παρουσιαστεί ο ρόλος της ομάδας Greek LIFE Task Force, το Πρόγραμμα LIFE και η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς και συμβουλές για υποβολή πρότασης στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE διοργανώνουν «Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017», στη Μυτιλήνη, την Πάτρα και τη Σύρο, από τις 7 έως τις 20 Ιουνίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Οι εκδηλώσεις διεξάγονται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και χωρίζονται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ το δεύτερο μέρος εκπαιδευτικό.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων θα παρουσιαστεί ο ρόλος της ομάδας Greek LIFE Task Force, το Πρόγραμμα LIFE και η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της καινοτομίας, μέσω των χρηματοδοτούμενων υποπρογραμμάτων του για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, τα οποία χωρίζονται σε Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Μετριασμό και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική/Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, καθώς και καλές πρακτικές και παραδείγματα έργων LIFE.

Το δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων θα αφιερωθεί στη διεξαγωγή σεμιναρίου συγγραφής πρότασης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο.

Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • η βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου που αφορά στις ειδικές απαιτήσεις συμπλήρωσης των φορμών της αίτησης, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τα στοιχεία και τα δεδομένα που είναι καθοριστικά για την επιλεξιμότητα του έργου τους και πώς αυτά αντικατοπτρίζονται μέσα σε μια αίτηση
  • η ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνητικών δικαιούχων στην οργάνωση μιας πρότασης LIFE και στη συμπλήρωση της αίτησης, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση των απαραίτητων εργαλείων και να προχωρήσουν στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την αίτηση
  • οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πότε μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε έργο LIFE, να είναι ενεργοί στο φορέα τους στο στάδιο προετοιμασίας αλλά και υλοποίησης ενός έργου LIFE και να αντιμετωπίζουν με θετική ματιά την αντιμετώπιση της πρόκλησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ωφελούν τον τόπο τους, με πολλαπλό όφελος για τους ίδιους και για τους φορείς που εκπροσωπούν.

Ειδικότερα, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ως εξής: στη Μυτιλήνη την Τετάρτη 7 Ιουνίου (09.30-20.00), στην Πάτρα την Τρίτη 13 Ιουνίου (09.30-20.00) και στη Σύρο την Τρίτη 20 Ιουνίου (09.30-20.00).

Οι παρουσιάσεις των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τους εμπειρογνώμονες της GR LTF. Στη σχετική ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, όπως το πρόγραμμα και ο τρόπος εγγραφής. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Το Πράσινο Ταμείο, Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE