Παρουσίαση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Πράσινο Ταμείου-Greek LIFE Task Force, στο πλαίσιο του συνεδριακού προγράμματος Verde.TecForum και κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος Verde.Tec.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, και το Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE Task Force συνδιοργανώνουν την εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον» το Σάββατο 4 Μαρτίου στις 17:00-19:00, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) Παιανίας (Λεωφόρος Λαυρίου 301).

Η εκδήλωση των δύο φορέων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του συνεδριακού προγράμματος Verde.TecForum, κατά τη διάρκεια της τετραήμερης Διεθνούς Έκθεσης για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος Verde.Tec (2-5 Μαρτίου 2017), που διοργανώνεται από την ελληνική εταιρεία τεχνικών εκδόσεων T-Press.

Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE Task Force θα στήσει εκθεσιακό περίπτερο με σκοπό την περαιτέρω ενημέρωση των επισκεπτών για το πρόγραμμα LIFE, από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου και ώρες 10:00-20:00.

Αναλυτικότερα, η Χριστιάνα Σιαμπέκου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, καθώς και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τα εργαλεία που παρέχει για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 και της προώθησης της επιχειρηματικότητας, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ και του Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία διαχείρισης της καινοτομίας και συγκριτικής αξιολόγησης.

Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση πραγματοποιούνται στη φόρμα εγγραφής. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Σημειώνεται ότι ΕΚΤ υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επίσης, το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: α) Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας, β) Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε επόμενη φάση, γ) Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις από την Ευρώπη, δ) Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειρήσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network-Hellas, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης