Μέχρι τις 2 Ιουνίου η υποβολή συμμετοχών στα Βραβεία Media Awards της Ευρωπαϊκής Μετεωρολογικής Εταιρείας για την επικοινωνία της επιστήμης

Στόχος των βραβείων είναι η επιβράβευση προσπαθειών για τη γεφύρωση του χάσματος επικοινωνίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, και την καλύτερη προβολή της μετεωρολογίας και κλιματολογίας προς το ευρύτερο κοινό.

Μέχρι τις 2 Ιουνίου μπορεί να γίνεται η υποβολή συμμετοχών στα Βραβεία Media Awards της Ευρωπαϊκής Μετεωρολογικής Εταιρείας (Εuropean Meteorological Society, EMS), τα οποία αφορούν την προβολή της μετεωρολογίας και της επιστήμης του κλίματος στα Μέσα Ενημέρωσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα τρία Βραβεία Journalist Award, Outreach and Communication Award, TV Weather Forecast Award. Στόχος των βραβείων είναι η βελτίωση της επικοινωνίας της μετεωρολογικής και κλιματολογικής πληροφορίας μεταξύ των επιστημόνων, των χρηστών, των stake holders και του ευρύτερου κοινού. 

Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης της EMS και του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Κλιματολογία, στo Δουβλίνο της Ιρλανδίας στις 4-8 Σεπτεμβρίου 2017, το οποίο έχει ως θέμα την παροχή στην κοινωνία καλύτερων μετεωρολογικών και κλιματολογικών πληροφοριών (Serving Society with better Weather and Climate Information).

Το βραβείο Journalist Award 2017 έχει στόχο να αναδείξει σημαντικά παραδείγματα της δημοσιογραφίας στον τομέα της μετεωρολογίας ή της επιστήμης του κλίματος. Απευθύνεται σε δημοσιογράφους και συντάκτες που με το έργο τους συμβάλλουν στην ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού αλλά και στη γεφύρωση του χάσματος επικοινωνίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας. Στο βραβείο Journalist Award 2017 μπορούν να υποβληθούν έργα από όλους τους τύπους Μέσων Ενημέρωσης που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό. 

Στο βραβείο μπορούν να συμμετέχουν απευθείας όσοι ενδιαφέρονται ή μπορούν να προταθούν συμμετοχές από κάποιο τρίτο μέρος (εθνικές μετεωρολογικές εταιρείες-μέλη της EMS, μετεωρολογικές υπηρεσίες ή μεμονωμένα άτομα). Μπορεί να υποβληθεί ένα έργο ή μια μικρή σειρά εκδόσεων (μέχρι τρεις). Το υποβληθέν έργο θα πρέπει να έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών και να έχει δημοσιευθεί στην Ευρώπη.

Οι συμμετοχές μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα (για έργα που δεν υποβάλλονται στα αγγλικά, απαιτείται η υποβολή μετάφρασης του έργου στα αγγλικά). Ο νικητής θα προσκληθεί να παρακολουθήσει την ετήσια συνάντηση της EMS στο Δουβλίνο, όπου και θα του απονεμηθεί το βραβείο. Το έργο του θα δημοσιευθεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον ιστότοπο της EMS.

Tο βραβείο EMS Outreach & Communication Award 2017 απονέμεται σε έργα που εξερευνούν νέους και αποτελεσματικούς τρόπους για την επικοινωνία της επιστήμης της μετεωρολογίας, της κλιματολογίας και σχετικών τομέων στο ευρύτερο κοινό. Τα έργα θα πρέπει να αφορούν τα αποτελέσματα των επιπτώσεων της επιστήμης, ενώ μπορούν να απευθύνονται και σε πιο εξειδικευμένο κοινό. Στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχή ομάδες ατόμων, αλλά και μεμονωμένα άτομα.

Τα έργα ή οι υποψήφιοι μπορούν να προταθούν από τις εταιρείες-μέλη της EMS ή ή από μέλη της Επιτροπής Επιλογής του βραβείου. Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται μια περιγραφή των στόχων του έργου και ένα σχέδιο για το πώς αυτοί έχουν επιτευχθεί. Στη σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα παράδειγμα υλοποίησης (παρουσίαση ή βίντεο) καθώς και μια σύντομη περιγραφή των μελών της ομάδας.

Τέλος, για το βραβείο TV Weather Forecast Award 2017 που αφορά παρουσιαστές καιρού στην τηλεόραση, θα πρέπει να υποβληθεί το σχετικό υλικό σε μορφή βίντεο το οποίο θα έχει παραχθεί από τον Ιούλιο 2016 μέχρι σήμερα, μαζί με το βιογραφικό του παρουσιαστή.

Ολες οι προτάσεις και για τα τρία βραβεία θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση awardapplication@emetsoc.org μέχρι τις 2 Ιουνίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Μετεωρολογικής Εταιρείας (http://www.emetsoc.org/)

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Εταιρεία