Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Σεμινάριο «Επικοινωνία της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ιατρικής»

Το Σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησαν 150 άτομα, υλοποιήθηκε από το ΕΚΤ και το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ και έθεσε στο επίκεντρο επίκαιρα θέματα Επικοινωνίας της Επιστήμης.

Mε μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε το επίκαιρο διαδικτυακό σεμινάριο για την Επικοινωνία της Επιστήμης που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από τις 12 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2021.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δώδεκα διαλέξεων, σε έξι επιμερους webinars, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν χρήσιμες συμβουλές και να ρωτήσουν τους ομιλητές για όλες τις εκφάνσεις της επικοινωνίας της επιστήμης. Όπως αναδείχθηκε από τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων και τη συζήτηση, η πανδημία έχει φέρει την επιστήμη στο προσκήνιο και τα αποτελέσματα της έρευνας είναι μέρος της καθημερινότητας των πολιτών.

Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς 150 επιστήμονες και ερευνητές όλων των κλάδων, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, διαμορφωτές πολιτικής, εργαζόμενοι στη Δημόσια Διοίκηση, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων και διάχυσης της γνώσης ερευνητικών κέντρων και πολιτιστικών οργανισμών, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, από όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους 13 ομιλητές οι οποίοι με την επιστημονική τους επάρκεια μοιράστηκαν τη γνώση και την εμπειρία τους.

Σε έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας του Διαδικτυακού Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την ποιότητα και τον συντονισμό των διαλέξεων, ενώ περίπου το 85% δήλωσε ότι δεν είχε λάβει παρόμοια ενημέρωση στο παρελθόν. Το 95% όσων απάντησαν στην έρευνα βρήκαν κατατοπιστικές τις διαλέξεις ως προς τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το πεδίο της Επικοινωνίας της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ιατρικής, ενώ το 90% απάντησε ότι αισθάνεται καλύτερα ενημερωμένο μετά το τέλος του Σεμιναρίου.

1ο Webinar: Εισαγωγή στην Επικοινωνία της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Ιατρικής: Έννοιες, Μέθοδοι, Προσεγγίσεις

Το πρώτο webinar πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2021, με ομιλητές τη Δρ. Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου, συντονίστρια του Σεμιναρίου, διδάσκουσα και επιστημονική συνεργάτιδα του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) του ΕΚΠΑ και τον Μαργαρίτη Προέδρου, προϊστάμενο του Τμήματος Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Η Δρ. Ειρ. Σαβαΐδου έκανε μια γενική εισαγωγή στο νέο ερευνητικό πεδίο της Επικοινωνίας της Επιστήμης (Science Communication), παρουσιάζοντας τις ιστορικές και θεσμικές καταβολές του και τους βασικούς θεωρητικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται στους κόλπους τους. Συζήτησε ζητήματα όπως η ταυτότητα και ο ρόλος των συμμετεχόντων στη διαδικασία της επικοινωνίας της επιστήμης (ειδικοί επιστήμονες, κοινό/ακροατήρια, ενδιάμεσες ομάδες), τα μοντέλα επικοινωνίας και οι διαφορετικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στη σχέση επιστήμης και κοινωνίας.

Ο Μ. Προέδρου παρουσίασε την εμπειρία του ΕΚΤ στην επικοινωνία της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, εστιάζοντας στις δράσεις, τα εργαλεία και τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΤ, στη στρατηγική επικοινωνίας που αναπτύσσει ο οργανισμός, απευθυνόμενος σε πολλές κοινότητες χρηστών, στους στόχους αυτής της επικοινωνίας, την παρουσία του ΕΚΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα αφιερώματα που έχει κάνει το περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Ψηφιακή Οικονομία» σε πτυχές της επικοινωνίας της επιστήμης. 

2ο Webinar: Εκλαΐκευση και Δημόσια Κατανόηση της Επιστήμης

Στο δεύτερο webinar, επίσης στις 12 Απριλίου 2021, η Δρ. Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου προσέγγισε το εγχείρημα της εκλαΐκευσης της επιστήμης από μια ιστορική σκοπιά. Εστίασε στα μέσα με τα οποία έγινε προσιτή η επιστήμη στο ευρύ κοινό από τον 18ο αι. έως τα τέλη του 20ού αι., στους τρόπους με τους οποίους διαμορφώθηκε η σχέση επιστήμης και ακροατηρίων, στους στόχους της εκλαΐκευσης που διατυπώθηκαν κατά καιρούς και στο πρόγραμμα της Δημόσιας Κατανόησης της Επιστήμης (Public Understanding of Science), που εγκολπώθηκε την εκλαΐκευση της επιστήμης στα τέλη του 20ού αιώνα.

Ο Μαργαρίτης Προέδρου προσέφερε μια σύγχρονη ματιά στην εκλαΐκευση και τη δημόσια κατανόηση της επιστήμης. Παρουσίασε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικοινωνία της επιστήμης, συζήτησε τα ερωτήματα που πρέπει να τίθεται από όσους συμμετέχουν σε συναφείς δράσεις και υπέδειξε (παραδοσιακές και νέες) πρακτικές, μέσα, τρόπους και εργαλεία για αποτελεσματική επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό, τόσο από την πλευρά των ερευνητών όσο και από την πλευρά των δημοσιογράφων.

3ο Webinar: Μουσεία Επιστημών και Τεχνολογίας

Στο τρίτο webinar, της 19 Απριλίου 2021, η Δρ. Αναστασία Δοξανάκη, Ερευνητικό και Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του τμήματος ΙΦΕ  (ΕΚΠΑ) συζήτησε τον ρόλο των μουσείων επιστημών και τεχνολογίας ως φορέων επικοινωνίας της επιστήμης και ως ιδρυμάτων που μπορούν να συνεισφέρουν στον επιστημονικό αλφαβητισμό. Η Δρ. Αν. Δοξανάκη αποσαφήνισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των μουσείων επιστημών και τεχνολογίας, έκανε μια ιστορική αναδρομή εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία αυτά μετεξελίχθηκαν από απλούς χώρους έκθεσης της επιστημονικής και τεχνολογικής δραστηριότητας σε διαδραστικούς χώρους διάδοσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, και τέλος εστίασε στον ρόλο τους για την επικοινωνία της επιστήμης στο σήμερα, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα δράσεων και εκθέσεων που υιοθετούν συμμετοχικά και διαλογικά μοντέλα επικοινωνίας.

4ο Webinar: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επιστήμη των Πολιτών

Στις 19 Απριλίου 2021 διεξήχθη επίσης το τέταρτο webinar, όπου ο Δρ. Γιώργος Ζούκας, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος ΙΚΥ/ΙΦΕ μίλησε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και την Επιστήμη των Πολιτών (Citizen Science). Αρχικά, έκανε μια εισαγωγή στη διάκριση μεταξύ Επικοινωνίας της Επιστήμης (Science Communication) και Επιστημονικής Επικοινωνίας (Scholarly Communication) και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στη διαδικτυακή επικοινωνία της επιστήμης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας τους τρόπους με τους οποίους αυτά χρησιμοποιούνται διεθνώς από τους επιστήμονες για την επικοινωνία των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων και τους στόχους που εξυπηρετεί αυτή η διαδικασία.

Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης του, ο Γ. Ζούκας έκανε μια εισαγωγή στην Επιστήμη των Πολιτών, η οποία αποτελεί έναν νέο όρο που περιγράφει τους τρόπους και τις διαδικασίες με τις οποίες ομάδες πολιτών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούν ερευνητικοί οργανισμοί και ιδρύματα, προσφέροντας αξιόπιστα δεδομένα μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών.

5ο Webinar: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επιστήμη των Πολιτών

Στις 10 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε το πέμπτο webinar. Ο Δρ. Σπύρος Τζόκας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και η Δρ. Ειρήνη Μεργούπη-Σαβαΐδου παρουσίασαν την ιστορία και τη θεσμική συγκρότηση της Επιστημονικής Δημοσιογραφίας (Science Journalism) και αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή του διαδικτύου στο επάγγελμα του δημοσιογράφου για την επιστήμη.

Επίσης παρουσίασαν τα κυριότερα ερευνητικά ζητήματα του ερευνητικού πεδίου της Επικοινωνίας της Επιστήμης μέσα από τα ΜΜΕ, δίνοντας έμφαση στην ανάλυση πλαισίων (framing analysis) –τα συγκεκριμένα πλαίσια που συνήθως συνοδεύουν τις ειδήσεις για την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιατρική σε εφημερίδες, τηλεόραση και διαδίκτυο-, στις επιστημονικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις, δηλαδή στον κρίσιμο ρόλο της διαχείρισης της επιστημονικής, τεχνολογικής και ιατρικής επικαιρότητας, και στις δημόσιες εικόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας που διαμορφώνουν και αναπαράγουν πολιτισμικά στερεότυπα.

6ο Webinar: Επιστήμη, Λογοτεχνία, Κινηματογράφος

Στο έκτο webinar, που πραγματοποιήθηκε επίσης στις 10 Μαΐου 2021, ο Δρ. Μανόλης Σίμος, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος ΙΚΥ/ΙΦΕ, πραγματοποίησε αρχικά μια χαρτογράφηση των δυνατών σχέσεων μεταξύ λογοτεχνίας και επιστήμης παρουσιάζοντας πέντε δυνατές σχέσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε (α) στην κατανόηση της θεωρίας της λογοτεχνίας ως επιστήμης την λογοτεχνίας, (β) στην αναπαράσταση επιστημονικών ιδεών ή/και τεχνολογικών διατάξεων στη λογοτεχνία, (γ) στη δυνατότητα απόδοσης status επιστημονικής, ψυχολογικής και κοινωνικής ανάλυσης σε ένα ορισμένο είδος μυθοπλαστικού λόγου του 19ου αιώνα, (δ) στην παρουσία κοινών θεωρητικών, ιδεολογικών και κοινωνικών προκειμένων και προϋποθέσεων στα δύο πεδία σε ορισμένα ιστορικά συμφραζόμενα, και (ε) στη δυνατότητα κατανόησης της τεχνολογίας ως λογοτεχνίας—στη δυνατότητα κατανόησής της με όρους σημείων, και, κατ’ επέκταση, στη δυνατότητα ερμηνευτικών προσεγγίσεων συγκεκριμένων τεχνολογικών διατάξεων.

Στη συνέχεια, εστίασε και ανέπτυξε τις δύο πρώτες μορφές σχέσεων,  δεδομένης και της δυνατότητας εφαρμογής των σχέσεων αυτών στον κινηματογράφο. Τέλος, με βάση συγκεκριμένες παρατηρήσεις, προσέγγισε και ανέλυσε αδρά το διήγημα του E. T. A. Hoffmann “Der Sandmann” (1817). Η διάλεξη ολοκληρώθηκε με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων Zima Blue από τη σειρά Love, Death + Robots του Robert Valley.

7ο Webinar: Επικοινωνία για την Υγεία: Δημόσια Υγεία και Διακινδύνευση

Στο έβδομο webinar, της 17 Μαΐου 2021, η Δρ. Κατερίνα Βλαντώνη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα στο ΙΦΕ, αναφέρθηκε στην Επικοινωνία για την Υγεία (Health Communication) ως διακριτό πεδίο της Επικοινωνίας της Επιστήμης που αποτυπώνει την αλληλεπίδραση κοινού, ασθενών, μέσων ενημέρωσης, επιστημόνων και ιατρών, πολιτικών και άλλων δρώντων για θέματα δημόσιας υγείας. Μίλησε για την ένταση που δημιουργείται στη σχέση ιατρικής και μέσων ενημέρωσης αναφορικά με την κάλυψη ή όχι μιας είδησης, η οποία σχετίζεται με την ιατρική και την υγεία, και τον τρόπο πλαισίωσης αυτής. Αναφέρθηκε στο πώς περιπτώσεις ειδήσεων που ενέχουν κινδύνους βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής κάλυψης, αναδεικνύοντας το ζήτημα της διακινδύνευσης, καθώς επίσης και πώς χειρίζονται και πλαισιώνουν το ζήτημα της διακινδύνευσης τα μέσα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια παρουσίασε μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη δημόσια εικόνα των τεχνολογιών ελέγχου του αίματος στην ιατρική των μεταγγίσεων στην Ελλάδα στις δεκαετίες του 1990 και 2000 μέσα από τις εφημερίδες. Τέλος, επισήμανε ορισμένα κομβικά σημεία που ανέδειξε η πανδημία του SARS-CoV-2 σχετικά με την επικοινωνία της επιστήμης και την επικοινωνία της υγείας

8ο Webinar: Η δημόσια εικόνα των Βιοεπιστημών και της Βιοτεχνολογίας

Το όγδοο webinar πραγματοποιήθηκε και αυτό στις 17 Μαΐου 2021. Ο Δρ. Κώστας Μορφάκης, υπεύθυνος διδασκαλίας και εκπαιδευτής του e-learning του ΕΚΠΑ «Επιστήμη, Τεχνολογία Κοινωνία (Science, Technology, Society, STS)» παρουσίασε όψεις της επικοινωνίας των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. Αναφέρθηκε τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επικοινωνία των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας στην πράξη και έδωσε έμφαση στην κάλυψη αυτών των θεμάτων από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Κ. Μορφάκης σημείωσε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, αλλά και της δημόσιας κουλτούρας, στη διαμόρφωση της δημόσιας αντίληψης για τη σύγχρονη βιοτεχνολογία, αλλά και στη διαμόρφωση και αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων για την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιατρική. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ειδησεογραφική κάλυψη του Προγράμματος για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και στις διαφορετικές μορφές πλαισίωσής του μέσω της εικονογραφίας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα με πορτρέτα βιοεπιστημόνων, φωτογραφίες, γελοιογραφίες, infographics, κ.λπ.

9ο Webinar: Περιβαλλοντική Επικοινωνία: Κλιματική Αλλαγή και Περιβαλλοντική Ρύθμιση

Το ένατο webinar, στις 24 Μαΐου 2021, είχε ως θέμα την περιβαλλοντική επικοινωνία με ομιλητές τον Δρ. Γιώργο Βελεγράκη, Μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τον Δρ Γιώργο Ζούκα. Ο Γ. Βελεγράκης παρουσίασε μία κριτική των πολιτικών βιωσιμότητας με αφορμή την πανδημία του SARS-CoV-2. Η προσέγγισή του, η οποία προέρχεται κυρίως από τα πεδία της πολιτικής οικολογίας και της ριζοσπαστικής γεωγραφίας, εστιάστηκε –με αφορμή την πανδημία– στα ζητήματα της βιωσιμότητας, της κλιματικής αλλαγής και της τρέχουσας περιβαλλοντικής κρίσης. Ο Δρ.Γ.  Βελεγράκης αναφέρθηκε στον συσχετισμό που γίνεται ανάμεσα στην περιβαλλοντική κρίση και τη μαζική επανεμφάνιση επιδημιών σε παγκόσμια κλίμακα. Μίλησε για τις ανισότητες των πολιτικών βιωσιμότητας, για τεχνικές και τεχνοκρατικές πολιτικές βιωσιμότητας και την κλιματική κρίση.

Ο Δρ. Γ. Ζούκας μίλησε για την Περιβαλλοντική Επικοινωνία (Environmental Communication) και τη σχέση και αλληλεπίδρασή της με την Επικοινωνία της Επιστήμης, επισημαίνοντας ότι η πρώτη δεν αποτελεί υποπεδίο της δεύτερης, αν και η επικοινωνία της επιστήμης μαζί με την επικοινωνία του κινδύνου αποτελούν δύο σημαντικά πεδία από τα οποία αντλεί το διεπιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Στη συνέχεια, ο Δρ. Ζούκας παρουσίασε την ιστορία της περιβαλλοντικής επικοινωνίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 έως σήμερα και υπογράμμισε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστημών για την επικοινωνία των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Επίσης, μίλησε για τα κάθετα και οριζόντια δίκτυα περιβαλλοντικής επικοινωνίας, εστιάζοντας στα συμμετοχικά μέσα, για την Ενεργειακή Επικοινωνία (Energy communication) και για το πρόγραμμα TILOS (2015-2019) ως παράδειγμα περιβαλλοντικής επικοινωνίας.

10ο Webinar: Επικοινωνία Τεχνολογιών και Ηθικών Ζητημάτων της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης

Στο δέκατο webinar, που διεξήχθη στις 24 Μαΐου 2021, ο Μανόλης Σίμος ανέπτυξε το θέμα της Επικοινωνίας Τεχνολογιών και Ηθικών Ζητημάτων της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης σε δύο βασικές θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα συζήτησε τη δυνατότητα της συγκροτητικής λειτουργίας των γλωσσικών κατηγοριών στην κατανόηση του κόσμου, και πιο συγκεκριμένα των μεταφορών στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας. Ειδικότερα, διερεύνησε τη δυνατότητα συν-συγκρότησης υποκειμενικότητας και τεχνολογίας. Συζήτησε τη λειτουργία των μεταφορών στη συγκρότηση του τεχνολογικού φαινομένου, και της επαναχρησιμοποίησης των μεταφορών αυτών στην περιγραφή των ίδιων των υποκειμένων.

Στη δεύτερη ενότητα εστίασε στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και στη δημόσια εικόνα της τα τελευταία εβδομήντα χρόνια. Ειδικότερα, εξέτασε τις περιπτώσεις της συγκρότησης του μύθου της τεχνητής νοημοσύνης την περίοδο 1950-1970, και της αποτύπωσης των ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στις αμερικανικές εφημερίδες την τελευταία εικοσαετία. Κοινή προκείμενη της προσέγγισής του ήταν η εξέταση της δυνατότητας άρσης των διακρίσεων μεταξύ επιστημόνων, δημοσιογράφων και (αναγνωστικού ή άλλου) κοινού στη συγκρότηση του τεχνολογικού φαινομένου.

11ο Webinar: Ανοικτή Πρόσβαση και Ανοικτή Επιστήμη

Το ενδέκατο webinar πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2021. Οι Δρ. Ηρακλής Κατσαλούλης και Δρ. Νάνσυ Μεγρέμη, Επιστημονικοί συνεργάτες ΕΚΤ και Μεταδιδακτορικοί ερευνητές στο ΙΦΕ/ΕΚΠΑ, μίλησαν για την έννοια, τις αρχές και τα μοντέλα της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science). Αρχικά, έκαναν μία ιστορική αναδρομή για το πώς διαμορφώθηκαν οι θεσμοί της επιστήμης και το ήθος που σχετίζεται με τη «δημοκρατία της επιστήμης» από τον 17ο αιώνα έως τον 20ό. Στη συνέχεια παρουσίασαν ένα ταξινομικό σχήμα για τις σχολές της Ανοικτής Επιστήμης, τις ιδέες και τις έννοιες που σχετίζονται με αυτές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Ανοικτή Πρόσβαση (Open Access) και στα Ανοικτά Δεδομένα (Open Data).

Όπως σημείωσαν, η εμφάνιση του κινήματος της Ανοικτής Πρόσβασης στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήρθε να απαντήσει στο αίτημα περί διάθεσης της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης στο ευρύ κοινό χωρίς περιορισμούς, ενώ σχετίζεται και με την προσαρμογή των βιβλιοθηκών και των εκδοτών των επιστημονικών περιοδικών στην ψηφιοποίηση, καθώς επίσης και με τον αυξανόμενο ρόλο του διαδικτύου στη διάχυση της γνώσης. Από την άλλη, εστίασαν στη σημασία της ανοικτής πρόσβασης και του διαμοιρασμού των δεδομένων για την επιστημονική διαδικασία και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ αναφέρθηκαν και στο πώς λειτούργησε η ανοικτή επιστήμη κατά την πανδημίας του SARS-CoV-2, αλλά και τους περιορισμούς που τέθηκαν σε αυτήν.

12ο Webinar: Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα

Στο δωδέκατο webinar, στις 31 Μαΐου 2021, ο Δρ. Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης, επιστημονικός συνεργάτης-αναλυτής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), μίλησε για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα, αξιοποιώντας στοιχεία και δεδομένα από το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ αποτελεί την εθνική ηλεκτρονική υποδομή επιστημονικού περιεχομένου και δεδομένων, καθώς συγκεντρώνει, οργανώνει, συντηρεί και διαθέτει ψηφιακά αρχεία και μεταδεδομένα της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές και πολιτιστικές συλλογές.

Ο Δρ. X. Χρυσομαλλίδης παρουσίασε στοιχεία, στατιστικές έρευνες και μελέτες που παράγει το ΕΚΤ και συζήτησε τον τρόπο με τον οποίο διαθέτει αυτά τα στοιχεία ο οργανισμός, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να τα αναζητά και να τα αντλεί από το διαδίκτυο. Τέλος, παρουσίασε μια διαχρονική εξέλιξη ορισμένων δεικτών σχετικά με την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη την Καινοτομία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τους έλληνες διδάκτορες στην Ελλάδα.

Δείτε τα highlights του Διαδικτυακού Σεμιναρίου

ΕΚΤ και Επικοινωνία της Επιστήμης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), φορέας δημοσίου συμφέροντος εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως κύρια αποστολή του τη διάχυση, με τους ελάχιστους περιορισμούς, της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στη χώρα μας. Το ΕΚΤ συνδέεται από την ίδρυσή του με την επιστημονική κοινότητα και έχει σημαντική συνεισφορά στην Επικοινωνία της Επιστήμης με στοχευμένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών έργων, εκδόσεις και εκδηλώσεις.

Με τις δράσεις του συμβάλλει στην ενημέρωση και εξοικείωση του κοινού με την επιστήμη, την έρευνα, την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο οργανισμός πρωτοστατεί στην ψηφιακοποίηση της εκδοτικής διαδικασίας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας, καθώς και στην εισαγωγή και εφαρμογή της Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα. Από τον Μάρτιο του 2020, με ειδική ενημερωτική ιστοσελίδα, παρέχει επιστημονική πληροφόρηση για την COVID-19 παρουσιάζοντας επιστημονικές δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης από έγκριτα διεθνή περιοδικά.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από EKT, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ