Συνέδριο για την Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα

Το συνέδριο διοργανώνεται στις 9-10 Σεπτεμβρίου από το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.

Συνέδριο με τίτλο «Επιστήμες και Τεχνολογία στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, 1821 - 2021» διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στις 9 -10 Σεπτεμβρίου 2021. Το συνέδριο πραγματοποιείται με τη συμβολή συνεργαζόμενων φορέων (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Αντικείμενο του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών ΕΚΠΑ, είναι η προώθηση της έρευνας και του διαλόγου για την ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα.

Η θεματολογία του συνεδρίου αφορά την ιστορία όλων των πεδίων των επιστημών και της τεχνολογίας που καλύπτονται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ αλλά και κάθε άλλης περιοχής από τις μαθηματικές και τις φυσικές επιστήμες, τις επιστήμες της ζωής, τις κοινωνικές επιστήμες, όλους τους κλάδους της τεχνολογίας, την ιατρική επιστήμη και την ιατρική τεχνολογία. Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μέχρι τις 16 Μαΐου.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρα ΙΦΕ/ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη), καθώς και στα Κεντρικά Αμφιθέατρα ΕΚΠΑ (Προπύλαια).

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

To Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ)

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (πρώην ΜΙΘΕ) ιδρύθηκε το 1993, άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-95, και είναι ενταγμένο στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Είναι το μόνο πανεπιστημιακό Τμήμα της χώρας που υπηρετεί το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Η Ιστορία & Φιλοσοφία της Επιστήμης είναι ένα σχετικά σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θεραπεύεται σε δεκάδες μεγάλα πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, το οποίο εξετάζει τις ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις της επιστήμης εν γένει, των επιμέρους επιστημών (φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής και της νόησης, μαθηματικά και λογική) και της τεχνολογίας. Μελετά την επιστήμη ως σύνθετο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο και αναδεικνύει τις φιλοσοφικές διαστάσεις των θεωριών και της πρακτικής της.

H συνεργασία του ΙΦΕ με το ΕΚΤ

Το ΕΚΤ έχει αναπτύξει ευρεία συνεργασία με το Τμήμα ΙΦΕ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας οι δύο φορείς συνδιοργανώνουν αυτή την περίοδο ένα σημαντικό και επίκαιρο διαδικτυακό σεμινάριο για την Επικοινωνία της Επιστήμης, από τις 12 Απριλίου έως τις 31 Μαΐου 2021.

Το σεμινάριο «Επικοινωνία της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ιατρικής» απευθύνεται σε επιστήμονες όλων των κλάδων που ενδιαφέρονται για την επικοινωνία της έρευνας και του έργου τους, δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς, διαμορφωτές πολιτικής, εργαζόμενους στη Δημόσια Διοίκηση, υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων και διάχυσης της γνώσης από ερευνητικά κέντρα και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Το σεμινάριο αυτό ακολουθεί την επιτυχημένη διοργάνωση της σειράς ομιλιών που διεξήχθη από 6 Φεβρουαρίου έως 8 Μαΐου 2019 με τίτλο «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα». Η συγκεκριμένη σειρά ομιλιών διοργανώθηκε από το ΕΚΤ με την υποστήριξη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία - Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας» που παρέχεται από το Τμήμα ΙΦΕ και από το Τμήμα Πληροφορικής καιΤηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ), ΕΚΤ