Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων για την Ενέργεια στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week 2017

Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία.

Διεθνές Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων «E² Tech4Cities Brokerage Event 2017» στον τομέα της Ενέργειας διοργανώνει στις 23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network, με την υποστήριξη του δικτύου “C-Energy 2020” των Εθνικών Σημείων Επαφής για την ενέργεια στον «Ορίζοντα 2020». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2017. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται στους εξής θεματικούς τομείς:

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια
  • Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες
  • Ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές
  • Χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσω του "Horizon 2020"
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Ανάκτηση ενέργειας
  • Έξυπνα δίκτυα – ενσωμάτωση ενεργειακών συστημάτων

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς που θα συμμετέχουν στο διεθνές forum επιχειρηματικών συναντήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα, να αναζητήσουν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές / τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο, να ενημερωθούν για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", να αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή προτάσεων ή/και το κατάλληλο Ηorizon 2020 project που να ταιριάζει στο αντικείμενό τους και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες διμερείς συναντήσεις 30 λεπτών με άλλες επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν το προφίλ τους έως τις 10 Ιουνίου 2017. Tα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Οι αιτήσεις για τη διοργάνωση συναντήσεων θα πραγματοποιηθούν 29 Μαρτίου-10 Ιουνίου 2017. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων είναι δωρεάν, ενώ τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Κατά την εγγραφή στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν το τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης – GR National Documentation Centre (EKT), ώστε να λάβουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της επιλογής συναντήσεων, αναζήτησης των καταλληλότερων συνεργατών και του ταξιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Χριστιάνα Σιαμπέκου, τηλ.:210 7273954, email: schris@ekt.gr)

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas (www.enteprise-hellas.gr), του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.  

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network-Hellas, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης