Επιχειρηματικές συναντήσεις για θαλάσσιες τεχνολογίες στο πλαίσιο του European Maritime Day Conference 2017

Οι ελληνικοί φορείς που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα και να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο, μέσα από προκαθορισμένες συναντήσεις.

Εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων διοργανώνει η Θεματική ομάδα του Enterprise Europe Network "Maritime Industry & Services" στις 19 Μαΐου 2017 στο Πουλ (Ηνωμένο Βασίλειο), στο πλαίσιο του Συνεδρίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας "European Maritime Day Conference 2017". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση.

Το Συνέδριο και η έκθεση που θα πραγματοποιηθούν στις 18-19 Μαΐου 2017 αποτελούν τη σημαντικότερη εκδήλωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας, η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας), και συγκεντρώνουν πλήθος επιχειρηματιών, επιστημόνων και εκπροσώπων δημοσίων και άλλων φορέων. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες εκπροσωπούν, μεταξύ αλλων, οργανισμούς λιμένων, ναυπηγεία, ναυτιλιακές εταιρίες, cluster, περιβαλλοντικούς οργανισμούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί που θα συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα και να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο μέσα από προκαθορισμένες συναντήσεις.

Η εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων επικεντρώνεται στους εξής θεματικούς τομείς:

  • Ασφάλεια και προστασία (safety and security)
  • Άτομα και δεξιότητες (people and skills)
  • Καινοτομία και ανάπτυξη (innovation and growth)
  • Βιωσιμότητα και διακυβέρνηση (sustainability and governance)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν το προφίλ τους (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων) μέχρι τις 16 Μαΐου 2017. Οι αιτήσεις για τις συναντήσεις πραγματοποιούνται από τις 24 Απριλίου έως τις 16 Μαΐου. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. Η εγγραφή στην εκδήλωση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συναντήσεων είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή και στο Συνέδριο

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, τηλ.:210 7273920, email: cpascual@ekt.gr). 

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas (www.enteprise-hellas.gr), του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Enterprise Europe Network-Hellas