Οι νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ για την επιχειρηματικότητα και ο απολογισμός του πρώτου κύκλου προσκλήσεων

Οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020 αναμένεται να ανακοινωθούν έως τον Σεπτέμβριο 2016, με αυξημένους προϋπολογισμούς και με εξειδικεύσεις βάσει της εμπειρίας από την έως τώρα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου.

Οι νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και ο απολογισμός των 4 πρώτων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας ΕΠΑνΕΚ παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου στις 27 Ιουλίου από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη και τον Υφυπουργό Αλέξη Χαρίτση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Α. Χαρίτσης εξήγγειλε τη δημοσίευση του δεύτερου κύκλου των προσκλήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016, με αυξημένους προϋπολογισμούς και με αλλαγές και εξειδικεύσεις βάσει της εμπειρίας από την έως τώρα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου.

Ανάμεσα στις επικείμενες προσκλήσεις επιχειρηματικότητας (ΕΠΑνΕΚ), όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός, ξεχωρίζουν οι εξής δράσεις:

• Για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (clusters, meta-clusters)
• Για την αναβάθμιση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (50 έως 250 εργαζομένων) με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ
• Για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων
• Για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, στόχος της οποίας είναι να προάγει την έρευνα και την καινοτομία και τη σύνδεσή τους με την παραγωγή
• Για τη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την εγχώρια ερευνητική δραστηριότητα, μία σημαντική δράση με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ)\

Όπως μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά: "Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ενίσχυση νέων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών φοιτητών. Έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις για υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Εκδίδονται από τα Πανεπιστήμια προσκλήσεις για τη δράση απόκτησης διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού, αυτό αφορά 1.861 θέσεις για κάθε ένα από τα 6 έτη της προγραμματικής περιόδου που διανύουμε, ενώ μέσα στο Σεπτέμβρη θα εκδοθεί και η πρόσκληση του ΙΚΥ για υποτροφίες εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα αφορά 189 υποτροφίες στον α’ κύκλο του Προγράμματος".

Ο κ. Χαρίτσης συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι, εκτός από τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ που έχουν καθοριστεί και για τους οποίους ισχύουν όλες οι οριζόντιες προσκλήσεις, υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, στον τομέα των Logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και για το «ψηφιακό voucher», δηλαδή για κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι δράσεις θα παραμένουν ανοικτές, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στις δράσεις της νέας προγραμματικής περιόδου στον τομέα του περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και συνέχισε με την παρουσίαση των παρόντων και επικείμενων δράσεων κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και δρουν συμπληρωματικά ως προς τις αναπτυξιακές δράσεις, με στόχο την ανάσχεση της τάσης φυγής των υψηλά καταρτισμένων νέων ανθρώπων και τη στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος και της εργασίας. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις ιδιαίτερης σημασίας δράσεις για τη στήριξη των νέων ερευνητών, των υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων.

Παρουσιάζοντας τον απολογισμό των τεσσάρων προσκλήσεων επιχειρηματικότητας (ΕΠΑνΕΚ) του πρώτου κύκλου, ο Υφυπουργός επισήμανε το μεγάλο ενδιαφέρον που συνάντησαν όλες οι δράσεις από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ενώ ενθαρρυντικά ήταν και τα στοιχεία που σχετίζονται με τον συνολικό αριθμό επενδύσεων, ο οποίος πλησιάζει στο 1 δισ. ευρώ και αποδεικνύει ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν και με σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους, πέραν της οικονομικής στήριξης που θα λάβουν από το πρόγραμμα.

Ο κ. Χαρίτσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ποιοτικά στοιχεία των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τον πρώτο γύρο προσκλήσεων, όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις σχετικές με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στον κλάδο των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, έναν τομέα έντασης γνώσης στον οποίο η Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ότι η χρηματοδότηση των σχεδίων που θα προκριθούν, περίπου 8.500-9.500 αιτήσεις, θα ξεκινήσει μέσα στο 2016.

Ο κ. Σταθάκης δήλωσε ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον για το ΕΣΠΑ, το οποίο εκφράζεται σε όλες τις εκφάνσεις που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ είναι προφανές ότι το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης έχει δημιουργήσει ένα πολύ ευνοϊκότερο οικονομικό κλίμα. Στη συνέχεια, τόνισε την πρόθεση και επιδίωξή του Υπουργείου Ανάπτυξης να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα ιδιωτική, επιχειρήσεων, νέων επιχειρηματιών, νέων επιστημόνων, προκειμένου να κινηθεί η οικονομία προς την επιθυμητή κατεύθυνση της ανάκαμψης.

Στην εισήγησή του, ο κ. Χαρίτσης πρόσθεσε ότι ο δεύτερος κύκλος προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 σχεδιάζεται έτσι, ώστε να υπηρετήσει την κοινωνία και τον στόχο της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, και όχι πλέον τη δημιουργία και συντήρηση πελατειακών δικτύων, ενώ συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι σε όλες τις δράσεις αποτυπώνεται το κεντρικό μέλημα του σχεδιασμού για το άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία με τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διάχυση της πληροφόρησης και την κατοχύρωση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού