Ένα περιοδικό για την Ανοικτή Εκπαίδευση εμπλουτίζει την πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

Το περιοδικό "Ανοικτή Εκπαίδευση" του Ελληνικού Δικτύου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕΔΑΕ) είναι πλέον κυριολεκτικά ανοικτό και προσβάσιμό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς διατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών eJournals του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Ένα νέο περιοδικό για την Ανοικτή Εκπαίδευση είναι πλέον προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς περιορισμούς, καθώς διατίθεται ηλεκτρονικά, με ανοικτή πρόσβαση, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για το περιοδικό "Ανοικτή Εκπαίδευση" που εκδίδεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ). Στον νέο ιστότοπο του περιοδικού ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει το τελευταίο 12ο τεύχος του περιοδικού, ενώ έχει πρόσβαση και στα προηγούμενα τεύχη (4 - 11), με περισσότερα από 110 άρθρα σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης.

Το eJournals, ως επιμέρους πλατφόρμα της υπηρεσίας ePublishing του ΕΚΤ, αποτελεί μια ενιαία υποδομή διαχείρισης ηλεκτρονικών περιοδικών, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και τη διεθνή προβολή των ακαδημαϊκών εκδοτών (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες) και των ελληνικών περιοδικών δημοσιεύσεων. Φιλοξενεί υψηλής ποιότητας περιοδικά και προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον έκδοσης και ανοικτής πρόσβασης σε έγκριτο περιεχόμενο, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή επικοινωνία και την ερευνητική δραστηριότητα, κυρίως στον κλάδο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Σε αυτό το πλαίσιο η "Ανοικτή Εκπαίδευση", το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, έρχεται για να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της πλατφόρμας ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ. 

Ποιος είναι όμως ο σκοπός αυτού του επιστημονικού περιοδικού, σε ποια επιστημονικά πεδία εμπίπτει το περιεχόμενο του, και πώς τελικά η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση του επιστημονικού διαλόγου;

Η επιστημονική συνεισφορά του περιοδικού: Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια δημιούργησε την ανάγκη για μεγαλύτερη εμβάθυνση του σχεδιασμού και των εφαρμογών τους με βάση ερευνητικές και επιστημονικές προσεγγίσεις σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων. Οι ραγδαίες εξελίξεις και οι ταχύτητες ανάπτυξης της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, καθώς και των εφαρμογών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, δημιούργησαν μια δυναμική στην εκπαιδευτική χάρτα, που με τη σειρά της αναζητά μια ταυτότητα και ένα ανεξάρτητο ερευνητικό πεδίο. Το περιοδικό έρχεται για να προβάλει τη δυναμική αυτή και να χαρτογραφήσει τη διάσταση των ερευνητικών πεδίων και εφαρμογών, τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους, τους θεωρητικούς προβληματισμούς που αναπτύσσονται και τέλος να συνεισφέρει με το δικό της λιθάρι στον επιστημονικό διάλογο.

Σκοπός του περιοδικού είναι να αναδείξει και να διαδώσει την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την πληροφορία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας σε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία του περιοδικού: Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως παιδαγωγική θεώρηση πραγμάτων και εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική, για να λειτουργεί αποτελεσματικά, συνυπάρχει και αλληλοσυμπληρώνεται με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Ταυτόχρονα, και οι δύο μαζί, εναρμονίζονται με μια σειρά από επιστημονικά πεδία, τα οποία ενδυναμώνουν και ολοκληρώνουν τη θεωρητική τους ανάπτυξη και την πρακτική τους εφαρμογή. Τα πεδία αυτά αποτυπώνονται και εκφράζονται στα αντικείμενα και ενδιαφέροντα των μελών της Επιστημονικής και Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού.

Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία, η Εκπαίδευση Ενηλίκων, η συγκριτική παιδαγωγική και εκπαίδευση, οι εφαρμογές των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική πολιτική και δια βίου μάθηση και η πληροφορική, είναι οι εφαρμογές και τα βασικά θεωρητικά εργαλεία, τα οποία συνθέτουν τα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία του περιοδικού.

Τι περιλαμβάνει το περιοδικό: Η Ανοικτή Εκπαίδευση δημοσιεύει θεωρητικά κείμενα, πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικά κείμενα στα αντικείμενα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Επίσης δημοσιοποιεί κριτικές και παρουσιάσεις βιβλίων, μεταφράσεις κειμένων, παρουσιάσεις συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το 12ο τεύχος του περιοδικού εκδόθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eJournals, τον Ιούνιο του 2016, σε συνεργασία με το ΕΚΤ. Στο περιοδικό παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές και επιστημονικές δραστηριότητες για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εκπαιδευτική τεχνολογία της Ελληνικής και ξένης επιστημονικής κοινότητας. Σημειώνεται ότι αρχικά το περιοδικό εκδιδόταν σε έντυπη μορφή (τεύχη 1-6), και στη συνέχεια από το 7ο τεύχος το 2008, ξεκίνησε η διάθεση της ψηφιακής έκδοσης του περιοδικού, το οποίο πλέον διατίθεται μέσα από την πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ ePublishing

Στο τρέχον τεύχος, μεταξύ άλλων, διαβάστε:

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποδομή ΕΚΤ ePublishing (http://epublishing.ekt.gr/el) αποτελείται από τρείς πλατφόρμες, για την έκδοση περιοδικών (http://ejournals.epublishing.ekt.gr), πρακτικών συνεδρίων (http://eproceedings.epublishing.ekt.gr) και βιβλίων-μονογραφιών (http://ebooks.epublishing.ekt.gr). Οι πλατφόρμες αυτές φιλοξενούν το περιεχόμενο του κάθε εκδότη (περιοδικά, μονογραφίες, πρακτικά συνεδρίων) και του δίνουν τη δυνατότητα συνύπαρξης με άλλους έγκριτους εκδότες.