Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε ερευνητές και επιχειρήσεις για την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate”

90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος.

Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016.

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να διευκολυνθεί περαιτέρω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξιότητες, σε νέα ταλέντα, σε καινούρια γνώση και ικανότητα διαχείρισης της καινοτομίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κινητικότητα και ενισχύοντας τη διασύνδεση έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Η πρόσκληση για το «European SME Innovation Associate» απευθύνεται σε όλες τις μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις με έδρα χώρες μέλη της ΕΕ και χώρες που σχετίζονται με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Οι ερευνητές πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον έναν διδακτορικό τίτλο σπουδών, να έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και να πληρούν τα κριτήρια διακρατικής κινητικότητας.

Οι επιχειρήσεις θα λάβουν τη χορηγία, η οποία θα καλύπτει τη μισθοδοσία και τα σχετικά έξοδα απασχόλησης ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων εκπαίδευσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσλάβει τον κατάλληλο συνεργάτη που θα διεξάγει την αντίστοιχη έρευνα για την καινοτόμο ιδέα τους.

Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καινοτόμο παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης, να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα της βιομηχανικής καινοτομίας και ικανότητες διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

Περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή