Επιστημονικό Συνέδριο για προηγμένα υλικά και τεχνολογίες προστασίας των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς

Στόχος του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ, στο πλαίσο του οποίου πραγματοποιείται το Συνέδριο, είναι η διασύνδεση της Εκπαίδευσης και της Έρευνας που παρέχει το ΕΜΠ, αλλά και όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την Αειφόρο Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Συνέδριο με θέμα "Επιστημονική Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς" πραγματοποιείται στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου στην Ιστορική Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ "Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου", με στόχο τη διασύνδεση της Εκπαίδευσης και της Έρευνας που παρέχει το ΕΜΠ, αλλά και όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την Αειφόρο Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν επιστημονικές εργασίες από επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, φορείς εφαρμογής, μελετητές, κατασκευαστές, φορείς χρήστες, αλλά και εκπροσώπους από τη βιομηχανία των υλικών. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ειδικό διεπιστημονικό τεύχος των Επιστημονικών Εκδόσεων του Τ.Ε.Ε. "Τεχνικά Χρονικά".

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα ανακοινωθεί η ίδρυση "Στρατηγικού Forum ΑΕΙΣ προώθησης επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".

Το Συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τη Συνεδρία του Στρατηγικού Forum, προκειμένου να μεθοδευθούν βέλτιστες πρακτικές για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ και να υποστηριχθεί επιστημονικά η λήψη αποφάσεων. Στη Συνεδρία θα παρουσιαστεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του φυσικού αντικειμένου του έργου ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ από ανεξάρτητους αξιολογητές που συγκροτούν την Διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης (International Evaluation Committee).

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το ΕΜΠ, το Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ε.Μ.Π. "Προστασία Μνημείων" και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie ITN-DCH "Initial Training Network for Digital Cultural Heritage".

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ

Μάθετε Περισσότερα