Τεύχος 49

Τεύχος 49 | Ιούλ.-Αύγ. 2005
Σημείωμα της Έκδοσης
Η εξέλιξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και η εφαρμογή των ευρυζωνικών τεχνολογιών ενθαρρύνει την πρόσβαση στη γνώση, αυξάνοντας τη ζήτηση για νέο περιεχόμενο και υπηρεσίες. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eContentplus, συνέχεια του παλαιότερου eContent, έρχεται να καλύψει την ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση του ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη, τονώνοντας έτσι την ... >>

Αφιέρωμα

Τον Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για το νέο πρόγραμμα eContentplus που αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου. Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου ψηφιακού περιεχομένου και η καθιέρωση διευρωπαϊκών υπηρεσιών, ξεπερνώντας εμπόδια που αφορούν τα πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και τις διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζουν σήμερα οι δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 149 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2005-2008. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί, θα έχει καταληκτική ημερομηνία την 24η Νοεμβρίου του 2005. Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ, κα Viviane Reding "Το Διαδίκτυο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στις εταιρείες παραγωγής περιεχομένου να αναπτυχθούν και πέρα από τα ... >>

Συνεντεύξεις

Στα όρια μεταξύ των επιστημών οι μεγάλες ανακαλύψεις

Άρης Πατρινός

Διευθυντής, Τμήμα Βιολογικής & Περιβαλλοντικής Έρευνας, Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ