Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για την πρωτοβουλία Innovative Health Initiative (ΙΗΙ)

Πότε και πού;

25.01.2024
Διαδικτυακά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και μέλος της ομάδας συντονισμού του Enterprise Europe Network Hellas, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση «Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρωτοβουλία Innovative Health Initiative» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 (10:00-12:00).

H εκδήλωση διοργανώνεται από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις της πρωτοβουλίας Innovative Health Initiative (IHI), καθώς και για τις προκηρύξεις που παραμένουν ανοικτές στη Θεματική Περιοχή της Υγείας στον Ορίζοντα  Ευρώπη, αλλά και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Δρ Κλέλια Σαλπέα θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία Innovative Health Initiative, η οποία αποτελεί ένα συνεργατικό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας στις Επιστήμες Ζωής. Ο Εθνικός Εκπρόσωπος, Δρ Ζωή Κούρνια, θα κάνει τοποθέτηση σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο του Innovative Health initiative. Τέλος, η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas.

Η πρωτοβουλία Innovative Health Initiative έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,4 δισ. ευρώ και χρηματοδοτείται από κοινού από την ΕΕ και από βιομηχανικές ενώσεις που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία στις Επιστήμες Ζωής. Οι βασικοί στόχοι του είναι να μετατρέψει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας σε απτά οφέλη για τους ασθενείς και την κοινωνία και να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει στην αιχμή της διεπιστημονικής, βιώσιμης, ασθενοκεντρικής έρευνας για την Υγεία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανώσεις και συνδέσμους, και λοιπούς ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες, ώστε να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2024.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις της ενημερωτικής εκδήλωσης του Innovative Health Initiative (IHI), οι οποίες καλύπτουν μεμονωμένα θέματα των προσκλήσεων χρηματοδότησης 6 και 7 του προγράμματος, καθώς και τους κανόνες και τις διαδικασίες και τα οικονομικά στοιχεία της πρότασης. Όλα τα διαδικτυακά σεμινάρια διεξήχθησαν τον Ιανουάριο και είναι διαθέσιμα εδώ.

Εξαιρετικές ευκαρίες για την εύρεση πιθανών συνεργατών για το έργο θα υπάρχουν στα pitching session που θα πραγματοποιηθούν για τα θέματα της πρόσκλησης IHI 7 από 23 έως 25 Ιανουαρίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, ΕΚΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας και την Αποστολή για τον Καρκίνο στον Ορίζοντα Ευρώπη, (2102204913, sxesfingi@ekt.gr).

Διοργάνωση