Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για την πρωτοβουλία Innovative Health Initiative (ΙΗΙ)

25.01.2024
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

10.00 - 10.10

Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί

Λάζαρος Βρυζίδης, Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου 

Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας

 
10.10 - 10.20

Τοποθετήσεις από τις Εθνικές Εκπροσώπους, Innovative Health Initiative

Γεωργία Μαζιώτη, Εθνική Εκπρόσωπος, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Ζωή Κούρνια, Εθνική Εκπρόσωπος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

 

10.20 - 11.20

Innovative Health Initiative: Νεωτερισμοί, Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024

Κλέλια Σαλπέα, Επιστημονική Υπεύθυνη, Innovative Health Initiative

11.20 - 11.40

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 
11.40 - 11.50

Ρόλος των Εθνικών Σημείων Επαφής – Υπηρεσίες ΕΚΤ

Σοφία Ξεσφίγγη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, ΕΚΤ

11.50 - 12.00

Συζήτηση - Συμπεράσματα - Κλείσιμο