Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Πότε και πού;

29.03.2023
Διαδικτυακά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με τίτλο: «Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships», την Τετάρτη 29 Μαρτίου (10.00-13.15).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την επικείμενη πρόσκληση της Δράσης Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες (Postdoctoral Fellowships) των Marie Skłodowska-Curie Actions του Ορίζοντα Ευρώπη και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας Δρ Θεόδωρο Στάικο, στην αξιολογήτρια προτάσεων Δρ Μαρία Παππά και στους ομιλητές που έχουν προσκληθεί ώστε να παρέχουν συμβουλές καλών πρακτικών προς τους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την εμπειρία αξιολογητών των προτάσεων της προηγούμενη πρόσκλησης, καθώς και να ενημερωθούν για καλές πρακτικές από ερευνητές που συμμετέχουν σε εγκεκριμένες Δράσεις MSCΑ Postdoctoral Fellowship.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος και πρόεδρος του Δικτύου των Επιτροπών Ισότητας Φύλου των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, Δρ Μαρία Κλάπα θα παρουσιάσει το δίκτυο και τους στόχους του στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για ευαισθητοποίηση και διάχυση του πυλώνα στήριξης ίσων ευκαιριών στην έρευνα στο πλαίσιο και του προσφάτως δημοσιευθέντα νόμου 5019/2023, για την ανάπτυξη κλίματος ισότητας εντός των ερευνητικών κοινοτήτων, την εκπόνηση μελετών για την ισότητα των φύλων στον ερευνητικό χώρο και τη δημιουργία προϋποθέσεων ισότητας στην ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης.

Τέλος, θα παρουσιαστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους δυνητικούς συμμετέχοντες από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές όλων των βαθμίδων, από όλα τα επιστημονικά πεδία, σε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, καθώς και όλους τους δρώντες του συστήματος έρευνας και καινοτομίας.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Δρ Νάνσυ Μεγρέμη, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ, ο Δρ Άγγελος Ντάντος, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΙδΕΚ και ο Δημήτριος Σανόπουλος, Υπεύθυνος Δικτύου EURAXESS Greece, EKETA.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή εδώ.

Η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα είναι η ελληνική ενώ το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δρ Νάνσυ Μεγρέμη (amegremi@ekt.gr), Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA του Ορίζοντα Ευρώπη, στο ΕΚΤ.

Το βίντεο της εκδήλωσης

Διοργάνωση